Aktuality

DOPIS ZASLANÝ ZASTUPITELCE AULICKÉ JÍROVCOVÉ ČLENEM SPOLKU

20.7.2019

                                                                                                                   V Mostě 2019-07-17

 Věc :   Reakce na Vaše vystoupení na zastupitelstvu města Mostu dne 27.6.2019

 

Vážená paní Aulická Jírovcová ,

tímto bych chtěl reagovat na Vaše vystoupení  zastupitelstva města Mostu dne 29.6.2019 . Když jsem poslouchal Váš příspěvek na obranu Autodromu Most , tak jsem nemohl  věřit vlastním uším , že snad to, co říkáte , myslíte naprosto vážně.

Již při Vašem příchodu na zastupitelstvo jste se vítala s panem Divišem  , novým ředitelem autodromu , tak srdečně, že nikdo nemohl zůstat na pochybách, že se velmi dobře znáte . To zřejmě vysvětluje Vaši zapálenost ve vztahu k autodromu.

Jenže  Vy ,  jako jeden ze zákonodárců naší země a představitelka KSČM a místní zastupitelka , máte v první řadě povinnost zastupovat občany  , nikoliv podporovat soukromou firmu  , která prakticky  každodenně  od jara do podzimu  otravuje život několika stovkám lidí z Mostu.

Vy tvrdíte, že jste byla na Matyldě tři hodiny a neslyšela nic , co by Vám mělo vadit . Dobrá. Snad. Zřejmě jste měla  štěstí.  Ale Vy žijete úplně na druhém konci města , takže nemůžete tvrdit, že to, na co si stěžují lidé z přilehlých čtvrtí již několik let , není pravda a zlehčovat stížnosti obyvatel. 

Ve Vašem příspěvku dokonce zpochybňujete zákonné limity hluku! Máte snad dojem , že volnočasové zařízení , postavené přímo  ve městě, pár desítek metrů od   nejbližších domů by mělo mít limity jako klasická silnice? Pan majitel zakoupil dráhu nikoliv na zelené louce, ale ve městě, takže musel počítat nejen s výdělkem, ale i s lidmi v okolí. Mohl by , stejně jako na podobných dráhách v Evropě, snížit maximální povolenou hlučnost vozidel, která zde smí jezdit, a hlučnost by se snížila . Ale to on nechce.  Pouští sem vozidla, která nikam jinam nevpustí, vše v zájmu výdělku.

 

Zlehčujete petici lékařů v místní nemocnici, kteří si stěžují, že nejen je, ale i pacienty obtěžuje hluk linoucí se z autodromu.  

Vám opravdu nevadí, že nedodržují ani zákony ani městskou vyhlášku? Vám, poslankyni a zastupitelce? Podivné.

Z měření , které dělá město Most je jasně vidět , že není prakticky dne , kdyby nebyl překročen hlukový limit 50 dB. Jsou dny , kdy se naměřilo přes 75 dB.  Mám mnoho přátel , kteří bydlí v Litvínově , v Braňanech a v Horním Jiřetíně a hluk je slyšet  až tam.

Přál bych Vám , abyste  strávila víkend na zahradě u lidí , kteří v okolí autodromu bydlí . Není tam slyšet vlastního slova,  takže musíte celý den od 9 do 18 hod strávit v zavřeném domě , i když je venku 30 stupňů . Tak si představujete normální život?  .Vím o čem mluvím , protože jsme tam do roku 2017 bydleli . Ale manželka to už nemohla psychicky vydržet , tak jsme se odstěhovali. Lidé , kteří tam bydlí jsou zoufalí , ale bohužel nemohou nic dělat , protože tyto nemovitosti v jedné z nejkrásnějších čtvrtí města jsou díky autodromu  neprodejné .  Teď bydlíme úplně na druhém konci města a musím říct , že tento hluk slyšíme i tam .

Překvapuje mě, že právě Vy, jako členka Výboru pro zdravotnictví  podnikatelský subjekt, který ničí zdraví lidí ve svém okolí, tolik nepokrytě podporujete.

S pozdravem,

Sot Pavel.

 

              

 

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU - ČERVEN 2019

12.7.2019

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257 ( klikněte na řádek)

 

Děkujeme za příspěvky:

Polákovi... ................................500,-Kč

ing. Richterová...........................100,-Kč

p.Ittnerová................................500,-Kč

p. Holejšovská..........................2400,-Kč

p. Janů....................................1000,-Kč

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME .


ON-LINE ZÁZNAM ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA 27.6.2019

12.7.2019

Přinášíme záznam z červnového zastupitelstva města. Opět byla řešena problematika nadměrné hlučnosti autodromu. Pro zjednodušení uvádíme přibližné časy příspěvků.

1:37:50  ředitel ADM Diviš

1:49:20  Mgr. Koubová

1:52:30  p. Hucková  

1:57:40  Ing. Kašpar

4:05:30  MUDr. Houska ( ODS)

4:08:40  Ing. Aulická Jírovcová (KSČM)--- v rámci jejího příspěvku až druhé téma

4:13:50  MUDr. Drtík ( ODS )

4:16:45  Mgr. Hrubeš ( PaZ)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Apn7hlPpJDc&t=290s

 

 


INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

29.6.2019

Ve čtvrtek 27.6. proběhlo zasedání Zastupitelstva města Mostu. Zúčastnila se řada soušských obyvatel, někteří z nich vystoupili s diskusním příspěvkem o neustávajících problémech s nadměrným hlukem z autodromu.

Celý průběh bylo možno sledovat on-line, jakmile bude možné stáhnout záznam ze stránek Magistrátu, bude vložen i s časy příspěvků.

Zřejmé opět bylo, že občanům stěžujícím si na neúměrný stav v okolí autodromu velmi aktivně pomáhá MUDr. Houska z ODS a Mgr. Hrubeš z Pirátů a Zelených . Ti žádali primátora o zrušení Memoranda , které deklaruje spolupráci mezi Ústeckým krajem, městem Most a společností Autodrom Most.města a autodromu z roku 2015.  Podstatou memoranda je dohoda o spolupráci spočívající zejména v koordinaci společných aktivit a vzájemné publicitě. Memorandum je sice v podstatě pouze nezávazné stanovisko, ale i tak by jeho vypovězení ze strany města mohlo být považováno za symbolický nesouhlas s provozováním autodromu tímto způsobem.

Naopak  Autodrom Most a.s. plamenně obhajovala p. Aulická Jírovcová z KSČM, jak bude ze záznamu zřejmé.

 

 

 


SCHŮZKA SE SENÁTORY

18.6.2019

V květnu proběhla schůzka zástupců našeho spolku s paní senátorkou MUDr. Dernerovou, senátory Mgr. Láskou a  MUDr. Hilšerem. Schůzky se dále zúčastnil mostecký zastupitel za Piráty a Zelené Mgr. Hrubeš, zástupce Krajské zdravotní z mostecké nemocnice a zástupci tisku.

Řešil se problém dlouhodobě  nadměrné hlučnosti z mosteckého autodromu.

Přítomní senátoři byli překvapeni obtížnou vymahatelností zákona, kdy se vzhledem k obstrukcím ADM stále řeší pokuta 250000,- Kč udělené KHS za nedodržení zákonných limitů hluku již za měření uskutečněné v roce 2016. Následná měření Zdravotního ústavu  v Ústí nad Labem v roce 2017 i v roce 2018 prokázala opětovná překročení zákonných limitů, ta ale mohou být řešena až po vypořádání pokuty z roku 2016. 

Stejně tak je na mosteckém Odboru správních činností v řízení cca desítka pokut za porušování Obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností .

Senátoři přislíbili pomoc  napříč Senátem Parlamentu ČR i v součinnosti s poslanci Poslanecké sněmovny. Chtějí řešit problematickou schopnost státní správy s vymáháním pokut za nedodržování zákona i vyhlášky. Dále nabízejí možnost pokusit se řešit situaci se státem případným vykoupením autodromu .  Dále nám nabídli   zúčastnit se i s dalšími kolegy happeningu, který bychom měli zorganizovat a zajistit účast všech dotčených obyvatel . Ten by měl vyjádřit a zviditelnit o jak velký problém se jedná a kolika obyvatel se dotýká. Uskutečnil by se u areálu autodromu v průběhu   některé z akcí , za účasti přizvaných TV a tisku.

Jsme rádi, že se nám podařilo najít silnou oporu právě mezi zákonodárci.


ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

18.6.2019

Vážení,

blíží se termín jednání zastupitelstva města , které proběhne 27.6. od 13:00 . Rádi bychom vás vyzvali,  abyste  se zúčastnili jednání a případně vystoupili v diskuzi. Čas není pro pracující občany právě příznivý, ale snad si někdo čas najde a dorazí. Je opravdu málo, pokud své problémy řešíme pouze mezi sebou, je opět potřeba sdělit je zástupcům města.

Jak je patrné ze současné situace  probíhající sezóny na ADM , nenastala žádná změna. Jistě vnímáte, že pokud není stav horší, je minimálně stejný. Měření hluku městským měřákem  to potvrzuje prakticky denně . Snažili jsme se, jako vaši zástupci , vyjednat před začátkem hlavní sezóny pro ADM některá opatření. Nepovolovat vyjímky z důvodu  neakceptace a ignorování městské vyhlášky  autodromem, zrušit propagační akce konané u magistrátu u některých závodů vč. jízd městem a jako gesto navrhnout kraji zrušení memoranda o spolupráci. To s ohledem na stav, kdy je součinnost jednostraná a z našeho pohledu ADM nespolupracuje v oblasti řešení problematiky nadměrného hluku jinak, než články v tisku. Ze schůzky, která se konala za účasti vedení města, ADM, spolku a mnohých zastupitelů jasně vyplynul postoj  ADM. To, že namísto protihlukových opatření,naopak přednesl co chystá. Tedy  více nadměrně hlučných akcí, jako jsou veterání F1 nebo závody vozů Nascar. Jednatel společnosti p.Zajiček, doslova prohlásil, že za současného stavu, kdy není jasné jak to s ADM dopadne, žádné konkrétní opatření nechystají.

Netušíme a nerozumíme postoji města, které i tak udělilo vyjímky a ,to v rozsahu větším než v roce 2018. V roce, kdy ještě ADM alespoň sliboval, že bude na opatřeních proti nadměrnému hluku pracovat.

Bylo by proto namístě , abychom dali městu najevo svůj postoj a svou nespokojenost. Jsme totiž, jako vaši zástupci podezíráni, že máme jiné zájmy než je hluk a mnozí městští úředníci a politici na to pravděpodobně z pohodlnosti slyší. Po čtyřech letech se k našemu problému staví jako k okrajové záležitosti a ADM představují a prezentují jako dominantu města, která je pro něj přínosem. Jako by nikoho z nich nezajmalo , že ADM se prakticky denně porušuje zákony ČR a nepatřičně zasahuje do práv místních obyvatel.  

Vyzýváme Vás tedy , abyste svůj postoj a pohled na věc dali městu jasně najevo a abychom dostali odpověď na otázku, kdo má pro naší radnici větší hodnotu,  zda "německý sportovec“ či místní starousedlík. Když nic víc, měli bychom jasno alespoň k příštím volbám.


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU - KVĚTEN 2019

13.6.2019

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257 ( klikněte na řádek)

Děkujeme za příspěvky:

Polákovi... ................................500,-Kč

ing. Richterová...........................100,-Kč

p.Ittnerová................................500,-Kč

p. Bejbl.....................................500,-Kč

p. Janů....................................1000,-

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME .

 

 


VÝSLEDKY DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU - DUBEN 2019

10.6.2019

VÝSLEDKY DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU - KVĚTEN 2019

10.6.2019

Výsledky z dlouhodobého měření hluku u autodromu za měsíc květen ( klikněte na řádek).

Můžete si všimnout , že nejhorších výsledků bylo dosaženo v době, kdy probíhala tolik propagovaná akce ADAC. V průměru přes 70 dB. Přitom nejvyšší povolený limit hluku je 50 dB.

Při sledování měsíčních vyhodnocení je zřejmé, jak smysluplný a nutný je náš boj s nadměrným hlukem z autodromu , protože žádná volnočasová aktivita nemůže být nadřazena zdraví, pohodě a spokojenosti občanů, žijících v okolí autodromu.


USNESENÍ MOSTECKÉHO OKRESNÍHO SOUDU

7.6.2019

Koncem dubna dorazilo usnesení z Okresního soudu v Mostě ve věci Zpětvzetí žaloby Autodromem Most a.s.

Jedná se o žalobu , kterou Autodrom Most a.s. podal v roce 2017 na několik členů spolku + na spolek samotný na úhradu cca 500 000,- Kč za údajné odstoupení od smlouvy reklamní společností na sjednanou reklamu  z důvodu údajné štvavé kampaně spolku a některých jeho členů proti společnosti Autodrom Most a.s. Těsně před prvním stáním, které mělo proběhnout na podzim loňského roku, Autodrom Most a.s. žalobu stáhl.

Usnesením Okresního soudu bylo Autodromu Most a.s. uloženo zaplatit náklady na právníky členů spolku a spolku samotného ve výši cca 180 000,-Kč.


DOTAZ OBČANA NA STRÁNKÁCH MAGISTRÁTU

6.6.2019

Odpověď na dotaz na hluk z autodromu (23.5.2019)

Několik posledních let se zvýšil hluk a frekvence provozu na nedalekém autodromu. Není možné pobývat venku, kde každodenně není slyšet nic, než řev motorek a závodních vozů. Je to slyšet i v Litvínově, v Lomu, ve Vtelně a po celém Mostě. Spolu se sousedy se hodláme zapojit do činnosti spolku v Souši, který se tímto problémem zabývá aktivně. Jak je možné, že i když byla městem vydána tzv. protihluková vyhláška, která omezuje hluk z autodromu, rozhodnutím rady města byly vydány výjimky pro autodrom v tak vysokém počtu? V r. 2017 6 výjimek, v r. 2018 9 a letos již 12. Jsou vám snad, pane primátore a rado města, přednější podnikatelé než my, občané města? Vám nevadí, že si z vedení města dělá autodrom legraci? Proč vycházíte vstříc těm, kteří nedodržují vaši vyhlášku? Žádám o to, abych i nadále mohl se svou rodinou a sousedy žít v normálním prostředí, bez stresů. Věřím, že můj dotaz zodpovíte i veřejně, protože zhoršující se hlukovou situaci sleduje v mém okolí řada občanů.
 

Odpověď:

Společnost AUTODROM MOST a.s. poskytuje v oblasti společensko – sportovních aktivit významné vyžití pro obyvatele našeho města, ale i pro návštěvníky z celé republiky a zahraničí. Pravidelně organizuje významné závody a soutěže republikového a mezinárodního rozsahu. 

 

Město Most na základě podnětu občanů z městské části Most - Souš vytvořilo obecně závaznou vyhlášku, která má snahu upravit dopad negativních vlivů, které jsou doprovodným efektem motoristických závodů ve vztahu k běžnému způsobu života občana v dané lokalitě. Společnost AUTODROM MOST a.s. v souladu se schválenou obecně závaznou vyhláškou předložila Radě města Mostu žádost o povolení výjimek. Po projednání žádosti Rada města Mostu rozhodla a povolila organizování závodů ve 12 případech, kdy v některých případech krátila dobu pro ukončení závodu v souladu s obecně závaznou vyhláškou. Mimo této skutečnosti neudělila výjimku u pěti případů.

 

Přestože klademe důraz na rozvoj turistiky a rozvoj sportu v našem městě, nebereme na lehkou váhu ani porušování právních předpisů. Náš správní orgán vede několik správních řízení pro porušení uvedené obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o regulaci hlučných činností. Některá řízení jsou již ukončená, ale v současné době nejsou vymahatelná, neboť se jimi zabývá příslušný soud. Vymáhání práva je bohužel v tomto případě zdlouhavé, a proto nám nezbývá, než Vás požádat o trpělivost.


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU - DUBEN 2019

8.5.2019

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257  ( klikněte na řádek)

 

 

Děkujeme za příspěvky:

Polákovi... ................................500,-Kč

ing. Richterová...........................100,-Kč

p.Ittnerová................................500,-Kč

p.Hladíková..............................1000,-Kč

p. Janů....................................1000,-Kč

 

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY


ON-LINE PŘENOS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

8.5.2019

Zajímavé bylo , z hlediska řešení problematiky hlučnosti autodromu, jednání posledního mosteckého zastupitelstva. Za spolek vystoupil pan Martinovský. Poznámky jednotlivých zastupitelů uvádíme , pro snadnější vyhledání, v přibližném čase. Z uvedeného lehce poznáte, kteří poslanci se snaží udělat něco pro nás, hlukem postižené občany, a kteří naopak podporují druhou stranu a stesky občanů vážně neberou. Příkladně poslanec Schiller z ANO již na schůzce na magistrátu , kde se sešlo vedení města, zástupci spolku,  autodromu a někteří zastupitelé, podporoval aktivity autodromu s tím, že jejich hluk je v podstatě stejný jako hlasitější rozhovor a hlukové limity jsou pro autodrom nízké. To , v poznámce na jednání zastupitelstva, kritizovala i hlavní podporovatelka spolku, paní senátorka MUDr. Dernerová.

0:48     MgA. Prošek ( Piráti a Zelení)

1:38     příspěvek p. Martinovského + reakce primátora

2:54  -  3:02    MUDr. Houska, následuje poznámka - Ing. Peštové (ANO) + MgA. Prošek (P+Z)+ MUDr . Houska + MUDr. Dernerová ( ProMost)

3:07      Ing. Schiller ( ANO)

https://www.youtube.com/watch?v=14nk9vbVy6Y

 

 

 

 

 


ČLÁNEK V MOSTECKÉM DENÍKU

27.4.2019

Senátoři kritizují mostecký autodrom za hluk. Firma by uvítala vyšší limity

Skupina zákonodárců začala hájit obyvatele mostecké Souše, kteří upozorňují na dlouhodobé překračování limitu pro hluk autodromem.

Hlučný autodrom má nové kritiky. K mostecké senátorce a zastupitelce Aleně Dernerové se přidali pražští senátoři Marek Hilšer a Václav Láska. Obyvatelům žijícím u závodiště společně přislíbili pomoc. Chtějí získat další zákonodárce a udělat z místní kauzy celostátní téma. Vadí jim, že autodrom opakovaně od jara do podzimu překračuje limit pro hluk, porušuje městskou vyhlášku a obstrukcemi uniká sankcím. Podle úředního měření se hluk většinou pohybuje mezi 50 a 80 decibely, denní limit je 50.

„Porušuje se norma a občané se nemohou dovolat spravedlnosti. Je tedy třeba, aby zasáhl stát,“ sdělil senátor Hilšer. Podle člena spolku Zdraví pro Most Martina Martinovského je stát za problém zodpovědný, protože za socialismu umožnil stavbu autodromu u rodinných domů. Martinovský navrhl, aby stát soukromý areál vykoupil, protože hluková zátěž je už příliš dlouho neúnosná a jeví se jako neřešitelná. „S pomocí zákonodárců by mohlo dojít k posunu celé záležitosti. S nadměrným hlukem se potýkáme od roku 2015 a dosud se nic nezměnilo,“ uvedl člen spolku.
Zdroj: https://www.denik.cz/regiony/senatori-kritizuji-autodrom-za-hluk-firma-by-uvitala-vyssi-limity-20190425.html

Možnost vykoupení státem tu je,“ konstatoval senátor Láska. Mostečtí stěžovatelé vyčerpali téměř všechny možnosti obrany proti hluku. Soudní proces, který řeší žalobu na autodrom, se podle nich bude protahovat stejně jako vleklé vymáhání pokut a nechtějí čekat další roky.

Kdo by měl rozhodovat?

„Jsou ve velmi tíživé situaci. To, že trpí hlukem a nemohou se dovolat svých práv, považuji za obrovský problém,“ řekla senátorka Dernerová. Kromě shánění další podpory prosazuje, aby o výjimkách z protihlukové vyhlášky nerozhodovali radní, ale zastupitelstvo. Upozornila, že hluk z autodromu proniká i do nemocnice a ruší také rekreanty na Matyldě.

„Nikdy jsem nezažila takový rambajs jako v posledních letech,“ sdělila na setkání se senátory jedna z obyvatelek Souše, která žije v domě z roku 1933. „Autodrom vznikl v roce 1983,“ dodala starousedlice.

„Se senátory se shodneme v názoru, že by se problém hlukové zátěže měl řešit na celorepublikové úrovni,“ sdělil mluvčí společnosti Autodrom Most Jan Foukal. Podle firmy vyšla najevo absurdní situace – stát stanovil nesplnitelné hlukové limity, s nimiž nelze provozovat státem zkolaudovaný areál pro motosport a testování vozidel. „Pro náš areál totiž platí hodnoty nižší, než na kterékoli běžné komunikaci v obci i mimo ni,“ dodal mluvčí.

Nápadu, že by stát odkoupil areál autodromu a udělal z něj třeba národní homologační a testovací polygon, by se firma nebránila. Pokud taková nabídka přijde, bude o podmínkách případné transakce ochotna jednat. Zároveň ale společnost odmítá nařčení, že se ze zlého úmyslu odvolává proti rozhodnutím hygienické stanice a zdržuje sankční řízení. „Využíváme veškeré legální legislativní kroky s cílem ochránit provoz autodromu a jeho aktivit, jež jsou z velké části zaměřeny také na bezpečnost silničního provozu a slouží široké veřejnosti,“ dodal mluvčí.

Firma považuje městskou protihlukovou vyhlášku za nezákonnou a podala na ni žalobu ke správnímu soudu.

Za lež označila tvrzení, že nechystá žádná protihluková opatření. „Dosud si vyžádala velký objem peněz, které bychom bývali rádi investovali do rozvoje a modernizace areálu autodromu a do dalšího zkvalitňování služeb. Ukazuje se však, že jde de facto o neřešitelný problém,“ poznamenal Foukal.

Autor: Martin Vokurka
Zdroj: https://www.denik.cz/regiony/senatori-kritizuji-autodrom-za-hluk-firma-by-uvitala-vyssi-limity-20190425.html


Zdroj: https://www.denik.cz/regiony/senatori-kritizuji-autodrom-za-hluk-firma-by-uvitala-vyssi-limity-20190425.html

Zdroj: https://www.denik.cz/regiony/senatori-kritizuji-autodrom-za-hluk-firma-by-uvitala-vyssi-limity-20190425.html


Zdroj: https://www.denik.cz/regiony/senatori-kritizuji-autodrom-za-hluk-firma-by-uvitala-vyssi-limity-20190425.html


VÝSLEDKY Z DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU - BŘEZEN 2019

17.4.2019

Opět bylo , po zimní pauze, zahájeno měření hluku v blízkosti autodromu. Hlukoměr je nainstalován u obytného domu a probíhá nepřetržité měření. Jedná se vysoce sofistikované a profesionální zařízení , jehož výstupy, byť jsou pouze informativní , nelze zpochybnit. Zařízení bylo instalováno a nastaveno pod dohledem pracovníků Zdravotního ústavu , jejichž činností je mimo jiné provádění  akreditovaných měření. Měření je touto institucí i vyhodnocováno a kontrolováno. Parametry a podmínky pro samotné měření jsou téměř shodné s měřeními akreditovanými, byť se tato nedají použít např. u soudního řízení.

Výsledky z měření , které vám předkládáme , jsou tedy obrazem stavu , kterému nás každodenně vystavuje společnost Autodrom Most a.s. ( klikněte na řádek)


VÝJÍMKY Z PROTIHLUKOVÉ VYHLÁŠKY

3.4.2019

Magistrát města schválil na základě žádosti Autodromu Most a.s. výjímky z Obecně závazné vyhlášky v níže uvedených termínech.

Mimo tyto termíny v případě hluku z areálu autodromu lze volat Městskou policii s upozorněním na porušování městské vyhlášky po celý týden po 18. hodině , v neděli po 12. hodině a o státní svátky po celý den.                                                                      

                                                  POVOLENÉ VÝJÍMKY

 

1) Le Most (amatérské vytrvalostní závody automobilů) - neděle 31. 3. 2019 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin s přestávkou od 13:00 hodin do 14:00 hodin,

2) Carbonia Cup (amatérské okruhové závody automobilů) - neděle 7. 4. 2019 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin s přestávkou od 13:00 hodin do 14:00 hodin,

3) VFV GLPpro (amatérské závody historických automobilů) – pátek až neděle 12. 4. 2019 až 14. 4. 2019 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin s přestávkou od 13:00 hodin do 14:00 hodin,

 4) Yamaha bLU cRU Europen Cup (motocyklový pohár) - neděle 21. 4. 2019 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin s přestávkou od 13:00 hodin do 14:00 hodin,

5) ADAC GT Masters (mezinárodní šampionát supersportovních speciálů) – pátek až neděle 17. 5. 2019 až 19. 5. 2019 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin s přestávkou od 13:00 hodin do 14:00 hodin,

6) The Most American Show NASCAR (mezinárodní šampionát amerických speciálů a historických vozů) - pátek až neděle 28. 6. 2019 až 30. 6. 2019 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin s přestávkou od 13:00 hodin do 14:00 hodin,

 7) Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft IDM (německý šampionát silničních motocyklů) – pátek až neděle 9. 8. 2019 až 11. 8. 2019 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin s přestávkou od 13:00 hodin do 14:00 hodin,

 8) Formula Student (mezinárodní závody formulí sestrojených univerzitními týmy z celého světa) – pondělí až neděle 12. 8. 2019 až 18. 8. 2019 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin,

 9) Czech Moto Klassik (závody historických silničních motocyklů) - pátek až neděle 16. 8. 2019 až 18. 8. 2019 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin s přestávkou od 13:00 hodin do 14:00 hodin,
 10) Czech Truck Prix (evropský šampionát okruhových tahačů) - pátek až neděle 30. 8. 2019 až 1. 9. 2019 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin s přestávkou od 13:00 hodin do 14:00 hodin,

11) Alpe Adria (mezinárodní závody silničních motocyklů) - pátek až neděle 27. 9. 2019 až 29. 9. 2019 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin s přestávkou od 13:00 hodin do 14:00 hodin,

12) Carbonia Cup (amatérské okruhové závody automobilů) - neděle 13. 10. 2019 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin s přestávkou od 13:00 hodin do 14:00 hodin.

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU- BŘEZEN 2019

2.4.2019

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257 ( klikněte na řádek)

 

Děkujeme za příspěvky:

Polákovi... ................................500,-Kč

ing. Richterová...........................100,-Kč

p.Ittnerová................................500,-Kč

p.Solčányová.............................500,-Kč

p. Janů....................................1000,-Kč

p.Hanuš....................................200,-Kč

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY


REAKCE NA ČLÁNEK NA E-MOSTECKU

2.4.2019

Přátelé , sousedé,

v poslední době je novým trendem zástupců a zastánců autodromu používat příměry v hodnotách intenzity hluky. Přijde nám nepatřičné připodobňovat  hluk z autodromu  k hluku z mixéru , vysavače, deště atd. Netušíme, jestli se ze strany těch , od nichž tyto zcela chybné informace zaznívají se jedná o neznalost , hloupost nebo záměr ovlivnit veřejné mínění , nicméně je opakovaně používají. Asi málokdo z nás  (pakliže to nevyžaduje jeho profese , ale i pak je  vybaven ochr. prostředky) je nucen poslouchat mixér nebo vysavač osm hodin bez přestávky , tedy doslova v jednom kuse . Ano , to by byl adekvátní příměr. Hodnoty, které jsou  výstupem z městského měřícího zařízení  a i ty , které předkládají orgány státní správy po kontrolách ( KHS, Zdravotní ústav ) , jsou výsledkem výpočtu. Jednoduše řečeno , ze zhruba osmi až devíti hodin nepřetržitého měření  se vypočítá průměr , a to včetně klidu o přestávkách, poledních pauzách...Výsledek výpočtu hluku je ten , který sleduje zákonná norma , a který se šíří z areálu autodromu. Rozhodně ne špičkové hodnoty dosažené po krátkou dobu. Při takovém náhledu pak autodrom dosahuje  85 dB ba dokonce 90dB ( 26.4.2018) a osmihodinový průměr byl 79,4 dB . Za sebe mohu říci , že takovou pračku ani jiný spotřebič neznám.

 To , že tyto informace šíří zástupci autodromu lze do jisté míry pochopit , hájí striktně své zájmy. I když po vyvracení oblíbeného argumentu „ jak jsme se vědomě přistěhovali k autodromu“ bude teď vyvracení a oponování příměrům hluku „praček a jiných domácích spotřebičů“ trochu únavné .

 Je ale otázkou , čí zájmy hájí někteří městští zastupitelé a dokonce i poslanci v jedné osobě , kteří tyto účelově nesprávné informace šíří a obhajují. Domníváme se , že zejména ti by měli jako veřejně činné osoby lépe vážit co prezentují a ověřovat si správnost údajů.

 

Za spolek Zdraví pro Most , 

Martinovský.


ČLÁNEK NA E-MOSTECKU

1.4.2019

Mostečtí radní udělili výjimku z platnosti vyhlášky pro všechny významné akce autodromu

31. 3. 2019 11:51   

Most - Mostečtí radní vyhověli žádosti společnosti AUTODROM MOST o výjimku z platnosti obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností pro významné akce sezony 2019. „Můžeme tak diváky pozvat na všech 13 podstatných závodů a závodních víkendů právě začínající sezony. Jsme rádi, že politici rozhodli racionálně a ve prospěch fanoušků motoristického sportu i ekonomického přínosu města. Právě příjmy pro místní firmy a podnikatele zejména v ubytovacích a stravovacích službách jsou dalším pozitivním efektem přílivu tuzemských i zahraničních návštěvníků do našeho areálu, města Mostu i celého regionu,“ uvedl výkonný ředitel autodromu Ivo Diviš

 U všech těchto akcí je povoleno jejich konání pouze do 18 hodin. Radní neschválili žádost o udělení výjimky v případě pěti akcí, jejichž termíny nebyly upřesněny, a žádost tak nesplňovala požadavky na její schválení,“ tlumočí rozhodnutí radních mluvčí města Alena Sedláčková.

 Rozhodnutí mosteckých radních umožní, že bez hrozících sankcí z porušení vyhlášky autodrom může uspořádat od konce března do poloviny října letošního roku naplánované akce.

 Dodržování vyhlášky podle Diviše de facto znemožňuje podnikání společnosti. „Považujeme ji proto za nezákonnou a podali jsme v této věci žalobu ke správnímu soudu. Naší dominující činností je organizace testování, tréninků a závodních víkendů automobilů a motocyklů, jež skutečně přinášejí jako vedlejší efekt hluk. Je ale na kompetentních správních orgánech, aby posoudily, zda naměřené hodnoty hluku překračují zákonem povolené limity. Činíme veškeré kroky, abychom při našich akcích tyto limity dodržovali. K protihlukovým opatřením přistupujeme koncepčně. Jsou mj. definována v provozním řádu, týkají se provozní doby areálu, druhů akcí i stanovených norem, například tlumivky do výfuků motocyklu a vlastní měření hluku z vozidel na dráze,“ doplnil.

 Upozornil zároveň, že zákonem stanovené limity hluku neodpovídají reálnému životu. Dokazuje to například na tabulce serveru eprehledy.cz s hodnotami naměřeného hluku u běžných spotřebičů, jež se každodenně používají v domácnostech. „Hluk při akcích v našem areálu nesmí dlouhodobě překročit 50 decibelů, což je ale hodnota, kterou běžně dosahuje zapnutá pračka, nebo dokonce nevzrušený rozhovor dvou lidí. Osobní auto v běžném provozu pak generuje hluk 70 dB,“ vyjmenoval.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCHŮZKA NA MAGISTRÁTĚ

25.3.2019

Vedení města trvá na dodržování protihlukové vyhlášky

25.3.2019
Vedení města Mostu považuje autodrom za jednu z dominant města, na dodržování takzvané protihlukové vyhlášky ale trvá. To zaznělo i na společném jednání vedení města, zástupců všech zastupitelských klubů, spolku Zdraví pro Most a společnosti Autodrom Most, které se uskutečnilo 18. března na magistrátu.
primátor Jan Paparega
primátor Jan Paparega
 

 
 

„Jednání jsem vyvolal právě nyní na začátku sezony, aby nám autodrom představil akce, které se na okruhu letos chystají, a aby se k počtu těchto akcí a problematice hluku z autodromu mohli vyjádřit i lidé ze spolku Zdraví pro Most,“ informoval primátor Mostu Jan Paparega. Autodrom na jednání představil své záměry, mimo jiné i ty, které by mohly omezit produkci hluku. S jejich realizací nicméně vyčká do doby vyřešení zákonnosti protihlukové vyhlášky, s níž autodrom nesouhlasí. Zástupci autodromu informovali i o snaze řešit se zákonodárci úpravu hluku pro autodrom. V rozsáhlé diskusi pak vyjádřili svůj názor všichni zúčastnění. „Vedení města zastává nadále stanovisko, že autodrom je jednou z dominant našeho města, nicméně i na jeho provoz se vztahují právní předpisy a obecně závazná vyhláška, které je třeba respektovat a dodržovat tak, aby provoz autodromu co nejméně zatěžoval své okolí,“ doplnil primátor Paparega.                                                                            (sed)

 
 

 

 

AKTUÁLNÍ SITUACE

5.3.2019

Rádi bychom vás informovali o aktuálním postoji Autodromu Most a.s. k problematice  hluku v okolí areálu.

Paní senátorka MUDr. Dernerová byla počátkem roku právníkem Autodromu Most a.s.  Mgr. Zachem požádána o  společnou schůzku s tím, aby  se stala mediátorem mezi občany a společností Autodrom Most a.s. . Na schůzce byla požádána, aby spolek písemně dodal své požadavky. Přestože naše požadavky byly předneseny již mnohokrát, ať již formou písemných výzev, tak i osobně na několika schůzkách , naposledy v roce 2018 na schůzce právníka spolku Mgr. Lásky a předsedy spolku ing. Dlouhého  se zástupci autodromu , opět jsme vyhověli a naprosto stručně a jasně jsme definovali základní požadavky:

1) každodenní dodržování zákonných hygienických limitů hluku

2) dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 2/ 2017 o regulaci hlučných činností ze  dne 7. března 2017

3) zkrácení provozní doby autodromu do 16 hodin

Odpověď pro občany, kterou paní senátorka obdržela, uvádíme níže.

 

 Myslíme, že naprosto přesně vystihuje vztah provozovatelů autodromu k nám, občanům , bydlících v sousedství . My jsme zde doma, žijeme tady a oni, páni majitelé, se k nám chovají jako k prosebníkům a za to, že chceme, aby pouze dodržovali zákony a vyhlášku města, ve kterém oni podnikají,  máme mlčet a zavřít si okna a oni nám za to umyjí auto a přezují gumy? Co vymění a umyjí   "babičkám" , nevlastnícím automobily a nemající zájem o permanentky? To jsou ta již čtyři roky slibovaná protihluková opatření ? Budeme mít umytá auta s přezutými pneumatikami a dále budeme trávit dvě třetiny roku za zavřenými okny a na zahradu  vycházet  podle programu autodromu? Kde je nějaká sebereflexe ve vztahu k okolí a k sousedům , na kterých, jak stále uvádějí v médiích,  jim tolik záleží?

No, konečně, udělejte si obrázek sami.


Vážená paní senátorko,

navazuji na naše jednání i následnou korespondenci. Požadavky spolku Zdraví pro Most jsem předložil mému klientovi a celou věc jsme obsáhle diskutovali. Musím konstatovat, že pana Zajíčka a pana Diviše trochu udivilo, že návrh spolku neobsahuje žádné závazky ze strany jeho členů, které by přispěly ke zklidnění situace.

K jednotlivým požadavkům spolku uvádím:

1) Každodenní dodržování zákonných hygienických limitů hluku - Je třeba si uvědomit, že prováděcím předpisem "nastavený" limit byl překročen i v den, kdy byl autodrom zcela uzavřen (28.10.2018) - viz měření Města Mostu. Přesto klient udělá vše, co po něm lze spravedlivě požadovat, aby limity hluku dodržoval.

2) Dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o regulaci hlučných činností ze dne 7. března 2017 - Tuto vyhlášku považuje klient za nezákonnou. Správní rozhodnutí vydaná v této věci bude řešit správní soud (a poté možná i Ústavní soud). Jedná se o věc, kterou může posoudit pouze soud a Město Most s tím také takto počítá.

3) Zkrácení provozní doby autodromu do 16 hodin - Takový požadavek jde i nad rámec citované vyhlášky města Mostu, která přikazuje zdržet se ve všední dny hlučných činností až od 18 hod. Připomínám, že můj klient již jednou provozní dobu zkrátil (dříve do 20 hod, od loňska do 18 hod), další zkrácení provozní doby by vedlo k nutnosti areál uzavřít pro jeho nerentabilnost.

Společnost AUTODROM MOST, a.s. členům spolku Zdraví pro Most nabízí nad rámec výše uvedeného servis jejich vozidel v rozsahu výměny pneu 2x ročně a mytí vozidel 4x ročně zdarma, dále vytvoření finančního fondu za účasti AUTODROMU MOST a.s., Města Mostu, Krajského úřadu a dalších významných společnosti regionu, se kterými se o participaci jedná, přičemž akumulované prostředky by byly použity na podporu sportovně nadaných mladých a dospívající sportovců, možnost vytvoření pracovní skupiny ADM/Město Most/spolek Zdraví pro Most, kde by byly předem diskutovány činnosti na autodromu a v neposlední řadě možnost získání permanentky na vstup do areálu za podmínek předložení dokladu totožnosti a fotografie.

Klient by také uvítal výčet toho, k čemu se zavazují členové spolku. Ze strany mého klienta by bylo legitimní očekávat, že po dobu plnění závazků provozovatele autodromu nebudou podávány další žádosti o měření na příslušnou KHS, nebudou přibývat žádná další oznámení o porušení vyhlášky (minimálně do doby, kdy dojde k rozhodnutí soudu o její platnosti či neplatnosti) a stejně tak se spolek i jeho členové zdrží i dalších podnětů na orgány státní správy spojené s aktivitami a provozem AUTODROMU MOST a.s.

 Výše nastíněnou dohodou by byl vytvořen i čas pro realizaci zamýšlené protihlukové stěny ve formě hotelu směrem do ulice Tvrzova.

Závěrem v souvislosti s některými mediálními výstupy z poslední doby uvádím, že rozhodně nedošlo za nového vlastníka autodromu k "několikanásobnému" navýšení provozu. AUTODROM MOST, a.s. si vede desítky let podrobnou evidenci, kolik vozidel bylo v jaký den na dráze a tyto statistiky takový nárůst nepotvrzují.

Ještě jednou Vám děkuji za Vaši účast při řešení nastíněných problémů a doufám, že se podaří najít v dohledné době rozumný kompromis. Ze strany mého klienta je zde zájem dohodnout se se svými sousedy na řešení, které bude akceptovatelné pro obě strany.

S pozdravem Mgr. Petr Zach, advokát .


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU - ÚNOR 2019

4.3.2019

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257  ( klikněte na řádek )

Děkujeme za příspěvky:

Fartákovi ..............................1000,-Kč

ing. Richterová........................100,-Kč

p.Ittnerová.............................500,-Kč

p.Poláková..............................500,-Kč

p. Janů..................................1000,-Kč

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY.

 


REPORTÁŽ NA ČT 1

21.2.2019

Dnes byla odvysílána na ČT 1 reportáž o hluku z autodromu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zcela jasně uvedl , že hluk je  nadměrný a tudíž nezákonný.

Reportáž je v cca 6. 51. minutě

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000140221-udalosti-v-regionech


REPORTÁŽ NA RADIOŽURNÁLU

18.2.2019

Na Odpoledním Radiožurnálu dne 5.2. od 13:06 ( cca ve 13:19 ) byla odvysílána reportáž o chystané studii v okolí Autodromu Most. V reportáži hovoří MUDr. Rychlíková ze Zdravotního ústavu, ředitelka KHS v Ústí nad Labem  MUDr. L.Šimůnková a ředitel Autodromu Most I.Diviš.

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/radiozurnal/2019-02-05


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU- LEDEN 2019

7.2.2019

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257   ( klikněte na řádek)

Děkujeme za příspěvky:

Bejblovi ...............................1000,-Kč

ing. Richterová.......................200,-Kč

p.Ittnerová.............................500,-Kč

p.Poláková..............................500,-Kč

p. Janů..................................1000,-Kč

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY.


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-PROSINEC 2018

4.1.2019

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257  (klikněte na řádek)

Děkujeme za příspěvky:

p. Hucko................................1000,-Kč

p. Hanuš.................................200,-Kč

ing. Richterová........................200,-Kč

p.Ittnerová..............................500,-Kč

p.Poláková...............................500,-Kč

p. Janů..................................3000,-Kč

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY.

 


SCHŮZKA SPOLKU

19.12.2018

Dne 21.11. 2018 v 17 hodin proběhla schůze spolku Zdraví pro Most .

Program:

 

* Jednání se státní správou (Magistrát města,Krajské zastupitelstvo, Ministerstvo zdravotnictví, KHS, Zdravotní  ústav) Greenpeace

* Zpětvzetí žaloby  autodromu na spolek a na některé členy spolku

* Žaloby obyvatel na Autodrom Most a.s – prosinec

* Postoj města Mostu – vyhláška a její vymáhání stran města, hlukoměr

* Hluk v oblasti autodromu , výhled


ŽALOBA NA HLUK U AUTODROMU

19.12.2018

 https://sever.rozhlas.cz/mostecky-soud-se-zacal-zabyvat-zalobou-na-zvyseny-hluk-z-mosteckeho-autodromu-7707591

 

18. prosinec 2018

Mostecký soud začal řešit žalobu na tamní autodrom. Manželé Hrdličkovi, kteří bydlí v blízkosti závodního okruhu, chtějí dosáhnout omezení hluku. Ten je totiž dlouhodobě obtěžuje a překračuje podle nich dané limity. Autodrom s žalobou nesouhlasí a považuje ji za nedůvodnou.

Čeho chtějí manželé Huličkovi u soudu dosáhnout zmiňuje jejich právní zástupce Václav Láska: „To jediné, co ze zákona můžeme – tedy, aby soud autoritativně rozhodl, že se zakazuje žalovaným obtěžovat žalobce hlukem.“

Manželé Huličkovi chtějí svoje tvrzení u soudu dokázat souborem listinných důkazů – například měřením hluku z krajské hygienické stanice. Vedle toho chystá jejich advokát také řadu svědků.

 Ti mají zase prokazovat, že, bez ohledu na to, že ten hluk je nad zákonné limity, tak navíc musíme dokazovat, že je nepřiměřený místním poměrům a že má negativní vliv na život lidí, kteří tam žijí. To budeme prokazovat svědeckými výpověďmi,“ doplnil Václav Láska.

Autodrom s žalobou nesouhlasí. Podle mluvčího Jana Foukala je ale na úřadech, aby dokázaly, jestli okruh porušuje předpisy, či nikoliv.

„Dominující náplní činnosti naší společnosti je organizace testování, tréninků a závodních víkendů automobilů a motocyklů, jež skutečně přinášejí jako vedlejší efekt hluk. Je ale na kompetentních správních orgánech, aby posoudily, zda naměřené hodnoty hluku překračují zákonem povolené limity,“ shrnul Foukal.

Podle něj se autodrom snaží hlukovou zátěž zmenšovat. Motocykly musí například používat ve výfuku tzv. „tlumivky“.

Proti hluku z autodromu dlouhodobě vystupuje také spolek „Zdraví pro Most“

Za manželi, kteří žalobu podali, stojí také spolek „Zdraví pro Most“, který dlouhodobě proti hluku bojuje. Podle Martina Martinovského ze spolku ale není jejich cílem autodrom zlikvidovat.

„Nechceme autodrom zrušit, ale v nějaké rozumné míře omezit. I ten závod má nějakou stanovenou dobu, která by se dala přežít. Nicméně oni začínají v 9 a končí v 18 hodin – a to je problém,“ konstatuje Martinovský.

Soud odročil další jednání na neurčito. Právní zástupce autodromu se chce nejdříve seznámit s navrženými důkazy a soud si chce vyžádat podklady například od hygieny nebo mosteckého magistrátu.

Jedním z důkazů, který chce žalující pár, má být i studie ústeckého zdravotního ústavu. Ten bude v příštím roce u například u lidí z okolí autodromu například zjišťovat míru stresového hormonu a zátěž způsobenou hlukem.

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU- LISTOPAD 2018

10.12.2018

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257

Děkujeme za příspěvky:

p. Hladíková................................1000,-Kč

ing. Richterová........................200,-Kč

p.Ittnerová..............................500,-Kč

p.Poláková...............................500,-Kč

 

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY


VÝSLEDKY Z DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU - ŘÍJEN 2018

7.11.2018

Obdrželi jsme další výsledky z dlouhodobého měření hluku ...( klikněte na řádek)

Jak je v tabulce uvedeno, maximální povolený hlukový limit v místě měření je 50 dB!


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU- ŘÍJEN 2018

6.11.2018

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257

Děkujeme za příspěvky:

ing. Richterová........................200,-Kč

p.Ittnerová..............................500,-Kč

p.Poláková...............................500,-Kč

 

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME!

 

 


VÝSLEDKY Z DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU- ZÁŘÍ 2018

31.10.2018

Obdrželi jsme další výsledky z dlouhodobého měření hluku u Autodromu Most a.s. ( klikněte na řádek)

Základní limity pro venkovní hluk podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací:

                                                               den (6:00-22:00) noc (22:00-6:00)

základní limit – pro hluk jiný, než z dopravy     : 50 dB                   40 Db

 

 

 

 

 

 

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU- ZÁŘÍ 2018

15.10.2018

 https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257

 

Děkujeme za příspěvky:

ing. Richterová........................200,-Kč

p.Ittnerová..............................500,-Kč

p.Poláková...............................500,-Kč

 

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME!

 

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU- SRPEN 2018

20.9.2018

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257 ( klikněte na řádek)

Děkujeme za příspěvky:

p. Janů.................................1000,-Kč

ing. Richterová........................200,-Kč

p.Ittnerová..............................500,-Kč

p.Poláková...............................500,-Kč

 

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME!

 


VYSTOUPENÍ PANÍ SENÁTORKY MUDr. DERNEROVÉ NA KRAJSKÉM ZASTUPITELSTVU

20.9.2018

Na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 10.9. vystoupila paní senátorka MUDr. Dernerová s příspěvkem a apelací na krajské zastupitele v problematice porušování zákonných hlukových limitů na mosteckém autodromu.

Příspěvek je v cca 1:00:40. minutě.

http://videoarchiv.kr-ustecky.cz/media-gallery-media/86-zuk14-2018?category_id=16


DALŠÍ VOLEBNÍ PROGRAM S PROBLEMATIKOU HLUKU Z AUTODROMU MOST

9.9.2018

ProMOST

Vybíráme z programu:

- opravíme povrch silnice v ulici Tvrzova, Pod strání a Slovenského národního povstání.

- vybudujeme cyklostezku vedoucí na rekreační areál Matylda

- nadále budeme trvat na dodržování zákonných limitů hluku vůči společnosti Autodrom Most   a.s.


VÝSLEDKY Z DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU - SRPEN 2018

5.9.2018

Výsledky z dlouhodobého měření hluku v blízkosti autodromu  (klikněte na řádek)

Maximální povolený limit v dané lokalitě je 50dB, jak je uvedeno v tabulce.


STÁLÉ MĚŘENÍ HLUKU V HLAVNÍM MĚSTĚ

1.9.2018

 

V centru Prahy přibyl měřič hluku kvůli hospodám

 

Radnice Prahy 1 se rozhodla bojovat proti nadměrnému hluku a umístila zařízení na jeho měření do nejexponovanější části Starého města - na náměstíčko mezi ulice V Kolkovně, Kozí, Masnou a Dlouhou, kde se vyskytují desítky barů a zábavních podniků. Měření decibelů by mělo orgány zodpovědné za pořádek v obytné zóně přimět k akci.

 

Samotná instalace, která proběhla ve středu dopoledne, byla obtížná, a to především kvůli památkové zóně, kde úpravy musely být provedeny obzvlášť citlivě.

 

„Systém, který je zde umístěn, pracuje s optickými kabely. Technicky byly změny náročné,“ řekl Novinkám Ivan Solil (ČSSD), radní Prahy 1 pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku.

 

Dlouhodobý problém

 

Praha 1 se podle něj už řadu let potýká s neúnosnou úrovní hluku v řadě svých rezidenčních čtvrtí. „Přímá úměra čím více turistů, tím více hlučnosti, by měla odpovídat počtu represivních složek, které by měly na klid dohlížet. A ono to je úplně obráceně,“ dodal Solil.

 

Městská a státní policie se ale brání tím, že je jich k udržení pořádku nedostatek. „Praha 1 přece nemůže být nějaký ostrůvek, kde neplatí zákony a vyhlášky. Radnice nemá žádnou možnost navyšovat počty strážníků,“ oponuje radní.

 

Samotná instalace slouží především strážníkům. Ti by měli podle radního patřičně zareagovat.

 

Podle lékařů i hygieniků má dlouhodobá expozice nadměrnému hluku pro lidský organismus závažné zdravotní následky, obzvlášť pak pro děti.

 

Nejkrizovější situace s hlukovou zátěží je podle Solila právě na Starém Městě v oblasti ulic Dlouhá, V Kolkovně, Kozí a Masná, odkud radnice Prahy 1 téměř denně dostává stížnosti rezidentů na hlukovou situaci v noci.

 

Umísťování měřiče, jehož hodnota je sto tisíc korun, je zatím v testovacím režimu. Navzdory tomu v ulici V Kolkovně v baru Steampunk už jedno zařízení měřící hluk existuje, ale ten se zaměřuje na hlasitost v interiéru. Mimo jiné zaznamenává i počet návštěvníků baru.

 

 

 

 

 


ČESKÝ ROZHLAS

28.8.2018

HLUK Z AUTODROMU JAKO SOUČÁST VOLEBNÍHO PROGRAMU

26.8.2018

Před nastávajícími komunálními volbami s potěšením zjišťujeme, že problematika hlučnosti autodromu a její dopad na občany není lhostejná kandidujícím stranám a hnutím. Ještě nebyly zveřejněny všechny volební programy, ale v těch, které máme k dispozici se objevuje jako jeden z bodů řešení tohoto problému.

Piráti a Zelení pro Most

http://www.zdravipromost.cz/data/Piráti%20a%20Zelení%20pro%20Most.jpg

Otevřená radnice Most

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

• Zóny rodinných domů - VÍCE kontejnerů na bio odpad.
• U chodníků více odpadkových košů.
• Výsadba nových alejí a více zeleně na sídlištích (pravidelná péče)
• Zachovat vliv města na budoucnost území Hipodromu – neprodávat podíl města.
• Skutečně omezit hlučnost Autodromu, řešit hlučnost i jinde dle požadavků občanů.
• Nekupovat pozemky okolo jezera Most od STÁTU, jedině zdarma, ještě mnoho let by se měl starat stát – hodně nám vzal a málo dal.

Sdružení Mostečané Mostu

„Kultura pro všechny.“
 • Vrátíme se k projektu rekonstrukce městské knihovny jako kulturně-společenského centra.
 • Budeme podporovat stálou divadelní scénu.
 • Ročně věnujeme nejméně milion korun na podporu alternativní (nekomerční) kultury ve městě.
 • Uspořádáme koncerty skupin rockové a popové scény.
 • Vybudujeme stálou letní scénu pro kulturní akce.
 • Věnujeme velkou pozornost kulturnímu vyžití střední generace a seniorů, podpoříme pravidelné taneční akce s živou hudbou, čaje a zábavy.
 • Obnovíme výpravnou expozici starého Mostu v městské knihovně.
 • Budeme podporovat spolkovou činnost.
 • Podpoříme vybudování multikina.
 • Rozšíříme propagaci přesunutého kostela.
 • Vyřešíme spor o hluk z autodromu.

 

Rozhovor s lídrem Mostečanů Mostu :

http://www.e-mostecko.cz/zpravy/most/92388-rozhovor-vesnice-pro-luzu-vzbuzuje-zbytecne-emoce-rika-jan-cee

 

 

 

               

 


VÝSLEDKY Z DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU - ČERVENEC 2018

23.8.2018

Obdrželi jsme další výsledky z dlouhodobého měření hluku v okolí autodromu  ( klikněte na řádek)

Jak je v tabulce uvedeno, maximální povolený limit v místě měření je 50 dB.


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-ČERVENEC 2018

6.8.2018

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257 ( klikněte na řádek)

Děkujeme za příspěvky:

p. Janů.................................1000,-Kč

ing. Richterová........................200,-Kč

p.Ittnerová..............................500,-Kč

p.Poláková...............................500,-Kč

p. Holejšovská........................2400,-Kč

 

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME!


VÝSLEDKY Z DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU-ČERVEN 2018

28.7.2018

Obdrželi jsme další výsledky z dlouhodobého měření hluku u autodromu za měsíc červen ( klikněte na řádek)

Maximální limit  v měřeném místě je 50dB.


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU - ČERVEN

16.7.2018

https://www.csob.cz/portal/documents/10710/15759265/272218257-20180630-6-MCZB.pdf/67c25d94-6cf8-7730-0c3f-ebfef9a0efe1

 

Děkujeme za příspěvky:

p. Janů .....................................1000,-Kč

ing. Richterová.............................200,-Kč

p. Ittnerová.................................500,-Kč

p. Poláková.................................500,-Kč

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME!

 


ČESKÝ ROZHLAS SEVER

16.7.2018

VÝSLEDKY Z DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU - KVĚTEN 2018

15.6.2018

Obdrželi jsme další výsledky z dlouhodobého měření hluku u autodromu... ( klikněte na řádek)

Jak je v tabulce uvedeno, maximální povolený limit v místě měření je 50 dB.


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU - KVĚTEN

10.6.2018

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257

 

Děkujeme za příspěvky:

p. Janů .....................................1000,-Kč

ing. Richterová.............................200,-Kč

p. Ittnerová.................................500,-Kč

p. Poláková.................................500,-Kč

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME!

 


PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ ?

1.6.2018

Opět jeden z mnoha článků o případných možnostech protihlukových opatření...

 

http://www.e-mostecko.cz/zpravy/most/78575-zvuk-zavodnich-vozidel-mozna-ztisi-voda-autodrom-testoval-dalsi-mozne-protihlukove-opatreni


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU - DUBEN

3.5.2018

https://www.csob.cz/portal/documents/10710/15444890/272218257-20180430-4-MCZB.pdf/ebd376c9-609b-d04c-c45f-6af4a676ddda

Děkujeme za příspěvky:

p. Janů .....................................1000,-Kč

ing. Richterová.............................200,-Kč

p. Ittnerová.................................500,-Kč

p. Poláková.................................500,-Kč

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME!


VÝSLEDKY DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU- DUBEN 2018

3.5.2018

Opět začalo dlouhodobé měření hluku v okolí autodromu.

Obdrželi jsme výsledky za měsíc duben ( klikněte na řádek).

Maximální povolená hodnota je 50 dB.

 

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU - BŘEZEN

3.4.2018

https://www.csob.cz/portal/documents/10710/15298351/272218257-20180331-3-MCZB.pdf/538d172e-3a66-7809-6973-0abcc6546818

Děkujeme za příspěvky :

p. Janů .....................................1000,-Kč

ing. Richterová.............................200,-Kč

p. Ittnerová.................................500,-Kč

p. Krtička...................................2000,-Kč

p. Štembera...............................1000,-Kč

p. Hladík....................................2000,-Kč

p. Poláková..................................500,-Kč

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME!


VÝJÍMKY Z PROTIHLUKOVÉ VYHLÁŠKY

1.4.2018

 

Město Most povolilo společnosti AUTODROM MOST a. s., výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o regulaci hlučných činností, pro pořádání níže uvedených akcí v areálu autodromu v uvedených časech:

 

1) The Most AUTOSHOW #7 - neděle 25. 3. 2018 v době od 09:00 hodin do 17:00 hodin

 

2) Carbonia Cup - neděle 15. 4. 2018 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin s  přestávkou od 13:00 hodin do 14:00 hodin

 

3) The Most Show featuring ADAC GT MASTERS - pátek 27. 4. 2018 až neděle 29. 4. 2018 v době  od 08:00 hodin do 18:00 hodin

 

4) The Most Trabant - 1. 5. 2018 (den státního svátku) v době od 08:00 hodin do 18:00 hodin

 

5) DMV Inter Cup, DMV Rundstrecken Championship, Deutsche Langstrecken Cup - sobota 19. 5. 2018  až pondělí 21. 5. 2018 v době od 08:00 hodin do 18:00 hodin

 

6) The Most Historic Grand Prix - pátek 22. 6. 2018 až neděle 24. 6. 2018 v době od 08:00 hodin  do 18:00 hodin

 

7) The Most Historic Motorcycle Weekend - pátek 17. 8. 2018 až neděle 19. 8. 2018 v  době od 09:00 hodin  do 18:00 hodin

 

8) Czech Truck Prix - pátek 31. 8. 2018 až neděle 2. 9. 2018 v době od 08:00 hodin do 18:00 hodin

 

9) Porsche Germany Cup - pátek 14. 9. 2018 až neděle 16. 9. 2018 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin.

 

V jiné než zde uvedené termíny není hlučný provoz na ADM v neděli po 12. hodině,

ve státní svátky  po celý den  a každý den po 18. hodině dle OZV č.2/2017 o regulaci

hlučných činností povolen. V případě  porušování obecně závazné vyhlášky mohou

občané volat Městskou policii.

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU - ÚNOR

4.3.2018

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257

Děkujeme za příspěvky :

p. Janů ..........................1000,-Kč

p. Richterová................... 200,-Kč

p. Ittnerová..................... 500,-Kč

p.Dlouhý.........................1200,-Kč

p.Poláková........................500,-Kč

 

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME!


ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA VNITRA

15.2.2018

Po loňském listopadovém rozhodnutí KÚ v Ústí n/L. o neplatnosti pokuty udělené mosteckým magistrátem ADM Most za porušování protihlukové vyhlášky se magistrát obrátil přímo na Ministerstvo vnitra.

Zde přinášíme vyjádření primátora po rozhodnutí MV...

http://listy.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100336&p2=994&id=11808


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU- LEDEN

14.2.2018

https://www.csob.cz/portal/documents/10710/15121623/272218257-20180131-1-MCZB.pdf/578062a4-bbe5-9649-aca4-24bfe357c16c

Děkujeme za příspěvky :

p. Janů ..........................1000,-Kč

p. Richterová................... 200,-Kč

p. Ittnerová..................... 500,-Kč

Hrubešovi.......................1000,-Kč

p.Poláková........................500,-Kč

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME!


AKTUÁLNÍ VÝPIS ÚČTU SPOLKU- LEDEN

7.2.2018

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257 (klikněte na řádek)

Děkujeme za příspěvky:

p. Bejbl .................................1000,-Kč

ing. Richterová..........................200,-Kč

p.Ittnerová...............................500,-Kč

p.Poláková................................500,-Kč

p.Janů ....................................1000,-Kč

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-PROSINEC

7.1.2018

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257

Děkujeme za příspěvky:

P.Gregušová...........................2000,-Kč

p.Koníčková............................2000,-Kč

p.Richterová.............................200,-Kč

p.Janů....................................1000,-Kč

p.Ittnerová...............................500,-Kč

p.Farták..................................1000,-Kč

p.Poláková............................... 500,-Kč

p.Hanuš....................................500,-Kč

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME!


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU-LISTOPAD

7.12.2017

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257

 

Děkujeme za příspěvky :

p.Janů.............................1000,-Kč

p.Ittner............................  500,-Kč

Bejblovi............................2000,-Kč

p.Fencl..............................500,-Kč

Polákovi.............................500,-Kč

p.Hladík...........................1000,-Kč

p.Chaloupka.....................1500,-Kč

pí.Kašparová....................1000,-Kč

pí.Richterová.......................200,-Kč

p.Hucko............................1000,-Kč

p.Zúber............................1000,-Kč

p.Bárta............................ 3000,-Kč

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME!

 


NOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD AUTODROMU

7.12.2017

SCHŮZKA OBČANŮ

7.12.2017

Dne 22.11. proběhla schůzka spolku .

Schůzky se zúčastnila paní senátorka MUDr. Dernerová, která podporuje občany ve snaze

snížit nadměrnou hlukovou zátěž v okolí autodromu , Mgr. Krahulíková a Mgr. Láska, kteří

spolek  zastupují v právních záležitostech.

Občané byli seznámeni se stávající situací, kdy byl ze strany společnosti Autodrom Most a.s.

podán návrh na zrušení spolku ( viz info v předchozím článku). Právní zástupci vysvětlili další

kroky.

Dále byly řešeny možnosti dalšího postupu v součinnosti se státní správou.

Byly zhodnoceny výsledky dlouhodobého měření hluku v Podlesí.

Paní senátorka zodpověděla  otázky občanů týkajících se řešení situace.

 

 

 


SOUHRN MĚŘENÍ HLUČNOSTI V OKOLÍ AUTODROMU-SRPEN-ŘÍJEN 2017

23.11.2017

Z úředních stránek Magistrátu Most... Maximální zákonný limit hluku u obydlí je 50 dB.

 

http://www.mesto-most.cz/mereni-hlucnosti-v-ul-podlesi/d-29331


REAKCE MĚSTA MOST NA ROZHODNUTÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU

11.11.2017

KRAJSKÝ ÚŘAD ZRUŠIL POKUTU

10.11.2017

Krajský úřad zrušil pokutu udělenou městem Autodromu Most a.s. za porušení protihlukové vyhlášky...

https://usti.idnes.cz/zruseni-pokuta-autodrom-most-poruseni-protihlukova-vyhlaska-mesta-1ij-/usti-zpravy.aspx?c=A171108_144503_usti-zpravy_vac2 ( klikněte na řádek)


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU - ŘÍJEN

2.11.2017

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257 (klikněte na řádek)

Děkujeme za příspěvky:

Poláková K. ..........................300,-Kč

Janů F. ...............................1000,-Kč

Fokt R. .................................500,-Kč

 ...........................................500,-kČ

Všechny účty jsou v případě  zájmu k nahlédnutí.

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY.

 

 


REPORTÁŽ NA TV BARRANDOV

2.11.2017

 

https://www.barrandov.tv/video/110547-nase-zpravy-29-10-2017

Ve cca 35. minutě byla na TV Barrandov odvysílána reportáž o hluku na autodromu.


VYJÁDŘENÍ VÝBORU SPOLKU

23.10.2017

Vážení členové , přátelé a příznivci spolku,

 

na čas jsme se odmlčeli , co se informací a aktualit kolem naší činnosti týče , nicméně jsme k tomu měli velmi závažný důvod. V současné době nás , vedení spolku , zaměstnávají  útoky tzv. autodromu na náš spolek a jednotlivé členy spolku. Pravděpodobně se z jejich strany jedná o novou formu  proklamované  „komunikace“ směrem k obyvatelům, kteří se opakovaně dožadují normálního života ve svých obydlích. Autodrom , rozumějme majitel a vedení společnosti Autodrom Most a.s. podal žalobu na spolek a pět členů vedení spolku  v podobě návrhu na vydání platebního rozkazu a ti do 14 dnů mají zaplatit částku cca 530 760,- Kč , a to za poškození podnikatelské činnosti, které jsme se měli dopustit tím , že hájíme své a Vaše zájmy. Tedy právo na standardní běžný klid pro život tak, aby nám všem nebylo poškozováno zdraví dlouhodobou expozicí v hlučném prostředí a nebyly znehodnocovány naše majetky. Naše doposud velmi umírněná obrana proti jejich počínání je údajně protiprávní , skládá se prý z nepravdivých  tvrzení a vedení štvavé kampaně proti autodromu.

Dalším počinem autodromu je podání návrhu na zrušení spolku u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Důvodem má být podněcování k nenávisti a popírání práv navrhovatele plynoucích mu z Listiny základních práv a svobod. Dále snaha o likvidaci autodromu a pár dalších blábolů v podobě tvrzení, „že jsme se sem neměli stěhovat, když víme, že je tady autodrom“ .  Věřte nám, že  návrh, který dáváme ke shlédnutí stojí za to si přečíst.

Rozum nad tím skutečně zůstává stát . Podnikatel,  který se k nám nastěhoval  před cca třemi léty a celé tři roky nás doslova terorizuje a otravuje , narostl do takové sebejistoty a arogance, že nám za to ještě chce znepříjemnit život soudními řízeními. Není potřeba komentovat jeho pohled na právo v ČR , zjevně nepochopil, že „ jeho práva končí tam , kde začínají ta naše“.

Domníváme se, že po posledním setkání členů spolku v létě letošního roku, kde jste se jednoznačně vyjádřili k trvajícímu problému a po tom, co mnozí z Vás poslali na autodrom výzvu, jste dali jasně a srozumitelně najevo svoje stanovisko, nastal čas na razantnější obranu. Odpověď pana Voloveckého taktéž nepotřebuje komentář. Víme, že veškerá opatření, která by vedla k nápravě, jsou ze strany autodromu pouze v podobě slibů. Za  tři roky se situace ani trochu nezměnila.

Po instalaci zařízení pro stále měření hluku v oblasti obytné zóny víme, že i skeptici pochopili a uvěřili, že je situace místních obyvatel zoufalá. Podle našeho názoru  ,a tak jak současné dění  vnímáme ,  orgány státní a komunální správy po třech letech  postupně zjišťují, že autodrom  pouze využívá možnost, jak kličkovat v legislativě a nic konstruktivně neřešit.

 

Od léta jsme tedy oslovili , v duchu dohodnutých kroků , několik právních kanceláří, abychom s nimi konzultovali naše problémy, posoudili  jejich návrhy účinných kroků na prosazování našich zájmů a právních nároků a v současné době bude dokončen výběr a uzavřena smlouva o právním zastupování našeho spolku. V průběhu listopadu svoláme setkání, kde budete detailně informováni. Pevně věříme, že se naše situace v nadcházejícím roce  změní k lepšímu.

 

Vedení spolku Zdraví pro Most

Přiloženo:

                1)část textu- Návrh na platební rozkaz  (klikněte zde)

                    2) Návrh na zrušení spolku                       (klikněte zde)

                    3) Výzva pro autodrom                             ( klikněte zde)

                    4) Odpověď ředitele autodromu na výzvu obyvatel  ( klikněte zde)

 

 


ČESKÝ ROZHLAS SEVER

17.10.2017

17. října  2017 v 08:23

 
 
Autodrom v Mostě překračuje hlukový limit, ukázalo měření
Motorky na autodromu (ilustrační foto) - Foto: Tomáš Adamec

Motorky na autodromu (ilustrační foto)Foto: Tomáš Adamec

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3936013

Výsledky měření hluku v blízkosti autodromu v Mostě podle vedení města ukazují na překračování zákonné hladiny hluku. Mobilní měřič hluku uvedl Most do provozu před dvěma týdny. Má potvrdit nebo vyvrátit tvrzení tamních obyvatel, kteří si na zvýšený hluk stěžují.

„Ty hodnoty, které jsou na výstupním protokolu, jsou překračující. Hlukový limit pro autodrom je 50 dB, stabilně jsme přes 60 dB, to znamená, že je tam překračován zákon,“ říká primátor Mostu Jan Paparega za hnutí Severočeši Most. 

Most už autodromu udělil dvě pokuty za porušení vyhlášky omezující hluk v neděli. Autodrom se ale odvolal a věc řeší krajský úřad. 

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU - ZÁŘÍ

16.10.2017

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257 (klikněte na řádek)

Děkujeme za příspěvky :

Poláková K. ............ 300,- Kč

Janů  F. ................ 1000,- Kč

Ittnerová D. ..........   500,- Kč

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY..

 


VÝSLEDKY Z DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU 29.9.-4.10.2017

16.10.2017

Obdrželi jsme další výsledky z dlouhodobého měření hluku...(klikněte na řádek)

Jak je v tabulce uvedeno, maximální povolený limit v místě měření je 50 dB.

 

 

 


VÝSLEDKY Z DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU 21.9.- 29.9. 2017

6.10.2017

Obdrželi jsme další výsledky z dlouhodobého měření hluku...( klikněte na řádek)

Jak je v tabulce uvedeno, maximální povolený limit v místě měření je 50 dB.


VÝSLEDKY Z DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU- 14.9. - 20.9. 2017

23.9.2017

 

 Obdrželi jsme další výsledky z dlouhodobého měření hluku v okolí autodromu...( klikněte na řádek)

Jak je v tabulce uvedeno, maximální povolený limit v místě měření je 50 dB.

 


VÝSLEDKY Z DLOUHODOBÉHO MĚŘENÍ HLUKU 25.8.- 13.9. 2017

17.9.2017

 

Přátelé a sousedé,

po více jak roce, kdy poprvé zazněl první návrh na dlouhodobé měření hluku a tedy pořízení zařízení na měření (dále hlukoměr) , byl hlukoměr umístěn a je v provozu.

Myšlenka a návrh  měřit hlučnost okolí autodromu byl odezvou obyvatel zasažených nadměrným hlukem , který prokazatelně produkuje areál autodromu v Mostě . Byl reakcí na prohlášení nejen představitelů autodromu , ale i některých komunálních politiků a úředníku , kteří tvrdili , že stav není tak hrozný , jak obyvatelé popisují. Tvrdili, že jde o hysterii a kverulantství některých vlastníků nemovitostí , a že se stav s příchodem nového vlastníka oproti minulosti nijak zásadně nezměnil. Pro tyto hlasy nebylo  nic platné  ani opakované měření Krajskou hygienickou stanicí . To sice jasně dokládalo znepokojivý a nezákonný stav , nicméně bylo bagatelizováno jako nahodilé , případně byla vyjadřována shovívavost pro tzv. tradiční akce  na autodromu apod. Pro ty, kteří v blízkosti autodromu nebydlí a nežijí , bylo jen těžko uvěřitelné , že se jedná o stav , který trvá od jara 2015 a hluk je prakticky denně od rána do večera, pokud nevládnou obzvláště nepříznivé povětrnostní podmínky, které provoz znemožňují.

Samozřejmě , většina obyvatel  bydlících poblíž komunikací je zasažena hlukem z dopravy a obyvatelé  uprostřed měst jsou zasaženi komunálním hlukem , věřte ale , že by si to lidé od autodromu za tyto hluky a ruchy rádi vyměnili. Tento hluk je specifický a je v takové intenzitě , že ho nelze k ničemu přirovnat. Snad možná jen k  letišti ? Kde ale vzlétají a přistávají letadla denně, nepřetržitě od osmi do dvaceti hodin ?

Proto tedy náš návrh: „ Měřte nepřetržitě ať všichni ví , o čem je řeč.“ 

Nakonec se tedy představitelé města rozhodli našemu požadavku vyhovět , zakoupit a instalovat hlukoměr. Je třeba v tomto smyslu vyzdvihnout úsilí a velkou zásluhu  paní MUDr. Aleny Dernerové , která svými intervencemi a vyjednáváním popoháněla záležitost , mnohdy váznoucí , kupředu . Poděkování tedy patří především jí. Je ale na místě zmínit i vstřícnost města a jeho představitelů pod vedením primátora pana Mgr. Jana Paparegy. Poděkování zaslouží i mnoho členů spolku , kteří  této záležitosti obětovali nemálo času a úsilí. 

Dnes je tedy hlukoměr nainstalován a probíhá nepřetržité měření. Jedná se vysoce sofistikované a profesionální zařízení , jehož výstupy, byť jsou pouze informativní , nelze zpochybnit. Zařízení bylo instalováno a nastaveno pod dohledem pracovníků Zdravotního ústavu , jejichž činností je mimo jiné provádění  akreditovaných měření. Měření je touto institucí i vyhodnocováno a kontrolováno. Parametry a podmínky pro samotné měření jsou téměř shodné s měřeními akreditovanými. 

Výsledky z měření , které vám předkládáme , jsou tedy obrazem stavu , kterému nás vystavuje společnost Autodrom Most a.s.

Co k tomu dodat?

Vedení spolku Zdraví pro Most.

Zde přikládáme výsledky z měřeni v období 25.8. - 4.9. 2017 ( klikněte na řádek)  

Období 5.9. - 13.9. 2017              (klikněte na řádek)

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU - SRPEN

9.9.2017

 

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257  ( klikněte na řádek)

 

Děkujeme za příspěvky :

Poláková K. ............ 300,- Kč

Janů  F. ................ 1000,- Kč

Ittnerová D. ..........   500,- Kč

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

PŘÍPADNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY..


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU - ČERVENEC

10.8.2017

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257

 

Děkujeme za příspěvek:

Poláková K. ............300,-Kč

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

Případné finanční příspěvky jsou vítány.


DALŠÍ PORUŠENÍ LIMITU HLUKU

4.8.2017

Dne 3.6. 2017 bylo KHS základě podnětů občanů provedeno další měření hluku z areálu Autodromu Most a.s.

Zákonný limit hluku byl opět porušen! Podrobnosti najdete v sekci MĚŘENÍ.

Podle našich informací od  ministra zdravotnictví MUDr. Ludvíka byla za loňské překročení hluku po všech obstrukcích právníka autodromu až 31.5.2017 udělena pokuta 250 000,-Kč. Tuto pokutu AM neuhradil a řízení pokračuje. 


ODPOVĚĎ MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ NA INTERPELACI

4.8.2017

AUTODROM ZORGANIZOVAL MĚŘENÍ HLUKU

31.7.2017

Na e-mostecku byl zveřejněn článek o autodromem pořádaném měření hluku, na které byli přizváni zástupci magistrátu . Zástupci občanů nebyli osloveni.

http://www.e-mostecko.cz/zpravy/most/34113-boj-s-hlukem-na-autodromu-tlumivka-ve-vyfuku-i-snizeni-hlukove-hranice-pro-vozidla-na-okruhu


PODVODNÉ DOTACE SMĚŘUJÍ NA AUTODROM?

18.7.2017

 

18.7. 2017

Michal Štěpanovský
 
Má Autoklub ČR problémy? Rozděluje státní dotace na neexistující závody!
Televize FTV Prima před pár dny přišla s informacemi, že Autoklub České republiky (AČR) může mít problémy s přidělováním státních dotací. Znovu se také objevilo trestní oznámení na jeho manipulaci s členskou základnou, tedy čachry s „černými dušemi“.

 

Pokud jde o dotace na sportovní podniky, Ministerstvo financí mládeže a tělovýchovy (MŠMT) České republiky letos přidělilo částku 900.000 korun Autodromu Most na pořádání závodu mistrovství Evropy cestovních vozů (7. a 8. října). Problém je ovšem v tom, že žádný takový seriál neexistuje. Ve skutečnosti se jedná o Evropský pohár cestovních vozů (ETCC), což dokazují informace, které jsou uvedeny na stránkách Mezinárodní automobilové federace (FIA).


Podle metodiky MŠMT mají takové akce menší prioritu, což znamená nižší příděl financí. „Tvrdím, že lidé, kteří o tomto rozhodli, jsou buď hloupí, nebo zkorumpovaní. V horším případě obojí. Mám podezření na dva trestné činy. Jedním z nich je dotační podvod ze strany Autoklubu České republiky, druhým porušení povinností při správě majetku ze strany Ministerstva školství,“ prohlásil pro FTV Prima poslanec Martin Kolovratník z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Podle informací FTV Prima státní zástupce podněty přijal a předal je dále k prošetření.


Požádali jsme k této situaci o vysvětlení Autoklub ČR a jeho tiskové oddělení nám poslalo vyjádření prezidenta AČR Jana Šťovíčka. „V době podání žádosti, na podzim loňského roku, o dotaci na Významnou sportovní akci MŠMT, bylo ze strany Mezinárodní automobilové federace (FIA) proklamováno, že se závod cestovních vozů uskuteční v rámci Mistrovství Evropy. Po vleklých jednáních však nakonec FIA došla k rozhodnutí, že podnik cestovních vozů bude vypsán jako pohár. O výše uvedené změně Autoklub ČR písemně informoval MŠMT,“ píše se doslova v oficiálním prohlášení.
Není to však nová problematika. Vždyť časopis Svět motorů již v čísle 22 z roku 2015 upozorňoval na manipulaci s počty členů AČR. Z uvedeného článku citujeme: „Autoklub ČR se rozhodl situaci s poklesem počtu členů řešit po svém. Jeho první viceprezident Jan Šťovíček vymyslel systém. Pokud si kdokoliv zažádal o licenci, aby mohl v České republice závodit s autem nebo na motorce, stával se automaticky členem AČR, ať chtěl nebo ne. I bez ohledu na to, zda byl či nebyl členem jiné organizace. Členství bylo rozšířeno o takzvané týmové, na které je možné zapsat i několik osob najednou. Holt každá duše se hodí…“


Tolik citace. Počet členů totiž úzce souvisí s dotacemi od státu. V žádosti o dotace 2014 klub uváděl, že sdružuje 85.000 lidí. Na mezinárodním poli se dokonce oháněl v letech 2012-2014 nereálnými 196.000 až 200.750 členy. V květnu 2015 už jich bylo jen 9350.


Rovněž tak AČR odmítá trestní oznámení ohledně podezření na manipulaci s počtem svých členů. „Nemáme žádné informace o tom, že by měla být podána nějaká trestní oznámení na Autoklub ČR. Nikdo nás v této věci nekontaktoval, ani policie, ani ten, kdo je měl případně podat. O tom, že by měla být na Autoklub ČR podána nějaká trestní oznámení, jsme se dozvěděli z médií,“ cituje Jana Šťovíčka tiskové prohlášení zaslané mailem tiskovým oddělením Autoklubu ČR.

 


ČLÁNEK V EUROTÝDENÍKU

7.7.2017

AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU - ČERVEN

4.7.2017

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257  ( klikněte na řádek)

Děkujeme za příspěvek:

Krtičkovi.............2000,- Kč

Poláková K. ..........300,- Kč

Hanuš M. ..............300,-Kč

Janů F. ................1500,-Kč

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

Případné finanční příspěvky jsou vítány.


ZÁZNAM ZE SCHŮZKY ZASTUPITELŮ S OBČANY SOUŠE

4.7.2017

INTERPELACE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

30.6.2017

Ve čtvrtek 29.07. proběhla na půdě poslanecké sněmovny interpelace poslance MUDr. Štětiny k ministrovi zdravotnictví. Zveřejňujeme písemný záznam:

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík Pan poslanec Jiří Štětina bude v šesté interpelaci interpelovat taktéž pana ministra zdravotnictví ve věci Autodromu v Mostu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Moje interpelace se týká nadměrné hlukové zátěže v okolí Autodromu Most. Situace se dramaticky zhoršila s příchodem nového vlastníka před třemi lety. Namísto občasných motoristických závodů je to dnes komerční továrna na výrobu zisku. Téměř každý den od 9 hodin do 18 a minimálně dvakrát do týdne i přes 20 hodin jezdí auta a motocykly bez tlumičů výfuků a překračují normy hlukové zátěže. V tomto prostředí žije již třetí sezónu v Mostě několik tisíc lidí. Do Mostu jsou lákáni závodníci hlavně z Německa, Rakouska a Švýcarska hlavně proto, že v těchto zemích jim za podobné porušování zákonů hlukových limitů hrozí velké pokuty. Prostě si tito jezdci u nich doma překročit zákon nedovolí.

Za tři roky byla majiteli autodromu udělena jediná pokuta ve výši 50 tisíc. Autodrom má roční zisk kolem 10 mil. korun. Zákon umožňuje finanční pokutu do výše až 3 mil. nebo dokonce umožňuje dočasně zastavit činnost subjektu v případě porušování zákonů.

Že probíhá nezákonná činnost, je naprosto zřejmé, neboť provedená čtyři měření v obytné zóně vysoce překračují zákonný limit 50 decibelů. Argument, že si stěžují lidé, co si postavili domy po vzniku autodromu a teď si stěžují, je účelově zavádějící a hlavně nepravdivý. Tento autodrom byl vybudován již za minulého režimu a většina domů je postavena před druhou světovou válkou a velká část domů po roce 1948. Jenom pouze malá část výstavby, cca 30 až 40 domů, byla postavena až po vzniku autodromu.

V současné době jsou stíháni obchodníci s alkoholem, do kterého přidávali metanol. Jsou obžalováni, protože došlo k úmrtí a prokazatelnému poškozování zdraví. Lidé žijící v okolí autodromu musí tedy čekat, až budou umírat, nebo se z toho zblázní a provedou sami nepředložené a protizákonné činy.

Z uvedeného vyplývají mé dotazy na vás:

1)Považujete dosavadní postup vašeho resortu v této problematice za dostatečný?

2)Umí váš resort tuto problematiku vyřešit na stejné úrovni jako je tomu v  Německu, Rakousku či Švýcarsku?

3)Uvědomujete si, že nadměrná hluková zátěž poškozuje zdraví obyvatel a tím zatěžuje naše zdravotnictví?

 


SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA S OBČANY SOUŠE

29.6.2017

Včera proběhlo v hotelu ASAS avizované setkání zastupitelů města s občany Souše

http://listy.mesto-most.cz/o-prvni-setkani-se-zastupiteli-byl-v-sousi-zajem/d-11142 ( klikněte

na řádek)


O AKTUÁLNÍCH TÉMATECH SOUŠE MŮŽETE DISKUTOVAT SE ZASTUPITELI

20.6.2017

AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU -KVĚTEN

7.6.2017

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257   (klikněte na řádek)

Děkujeme za příspěvek:

Ittnerovi- 1000,-Kč

Polákovi -   300,-Kč

Gabkovi -  2000,-Kč

Novákovi - 3000,-Kč

Janů        -  500,-Kč

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

Případné finanční příspěvky jsou vítány.

 

 


INFORMACE Z MAGISTRÁTU

2.6.2017

Vyhláška pomáhá chránit obyvatele Souše před nadměrným hlukem

 
 

 
 

Již téměř tři měsíce je v platnosti nová obecně závažná vyhláška, která má pomoci ochránit obyvatele Souše před hlukem, jehož zdrojem je zejména autodrom. Jak toho nástroje nejlépe využít a pomoci tak docílit toho, aby hluk obtěžoval místní co nejméně? Je řešení okamžité, nebo je třeba na něj čekat? Zeptali jsme se vedoucí oddělení správního mosteckého magistrátu Vladislavy Mackové.

 

Co dělat, když občan zjistí, že došlo k porušení této vyhlášky?

Každý, kdo zjistí porušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o regulaci hlučných činností, může tuto skutečnost oznámit Městské policii Most. Strážníci městské policie pořídí videonahrávku, kde zaznamenají způsob porušování této vyhlášky a současně zpracují další dokumentaci k oznámení. Z důvodu velkého počtu telefonických oznámení, pouze v  některých případech strážníci přímo zajišťují důkazy v místě bydliště občanů, kteří oznámili porušení obecně závazné vyhlášky.

 Jak je oznámení následně zpracováno?

Oznámení je postoupeno správnímu orgánu Magistrátu města Most, který v dané věci zahájí správní řízení. V rámci tohoto správního řízení zpravidla nařídí ústní jednání, při kterém se provádí výslechy svědků, neboť je nutné zjistit, jak při porušování vyhlášky došlo k narušování a snižování pohody bydlení v městské části Souš.  Tento krok je nutný, neboť každý občan může hluk vnímat jiným způsobem a žádný jiný důkazní prostředek jej nenahradí. Není výjimkou, že v jednom správním řízení je několik ústních jednání.

Jak správní řízení skončí?

Každé správní řízení vždy končí rozhodnutím. Za porušení obecně závazné vyhlášky lze uložit sankci až do výše 200 000 Kč. Sankci lze uložit opakovaně. Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat a celý spisový materiál se tak postupuje k dalšímu řízení odvolacímu orgánu Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Správní orgán při správním řízení je nucen dodržovat lhůty dané zákonem, a proto se řízení může jevit jako zdlouhavé a nekonečné.   

Plné znění vyhlášky č. 2/2017 najdete na níže uvedeném odkazu:

http://www.mesto-most.cz/obecne-zavazna-vyhlaska-c-2-2017/d-27783/p1=1179


ODPOVĚĎ AUTODROMU NA OTEVŘENÝ DOPIS

27.5.2017

 

Autodrom se ohradil proti otevřenému dopisu spolku Zdraví pro Most

17. 5. 2017 16:34

 

Most - Společnost AUTODROM MOST se důrazně ohrazuje proti tvrzením, jež jsou obsažena v otevřeném dopisu občanského spolku Zdraví pro Most, který poskytl zastupitelům města Mostu a novinářům.

 

 

"Činíme veškeré kroky, abychom při našich akcích dodržovali hlukové limity, jež jsou stanoveny zákonem. Měříme například hluk motorů vybraných aut či motocyklů při vjezdu na závodní dráhu, řešíme i propustnost trati, tedy stanovujeme maximální počet aut či motocyklů na dráze v určitém čase. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 statutárního města Most o regulaci hlučných činností, kterou zastupitelé města schválili 7. března, však považujeme za nezákonnou. Naši právníci podali podnět ministerstvu vnitra k pozastavení její účinnosti.

Tvrzení, že je „prakticky neustále překračována zákonem stanovená hlučnost“ se nezakládá na pravdě, není ničím podloženo, a je tak pouze snahou spolku Zdraví pro Most očernit společnost AUTODROM MOST v očích veřejnosti i za pomoci lživých informací.

Co se týká údajných „černých staveb“, v současné době jednáme s pracovníky stavebního úřadu Magistrátu st. města Most o nápravě současného stavu. Vznikl tak, že mobilní buňky v našem areálu stavební úřad historicky nepovažoval za stavby, tudíž se na ně nevztahovala povinnost kolaudace. V nedávné době však úředníci zcela změnili názor, buňky zahrnuli do režimu stavby, jehož je kolaudační řízení nezbytnou součástí. Nastalou situaci nyní řešíme.

Areál autodromu je zkolaudován jako zařízení s celoročním provozem, tedy nikoli jen pro několik akcí do roka, jak uvádějí autoři otevřeného dopisu.

Výrazně se ohrazujeme proti nařčení, že inzerujeme možnost jízdy na okruhu bez omezení hlučnosti. Není to pravda, naše klienty důrazně upozorňujeme na nutnost řídit se naším provozním řádem, který dodržování zákonem stanovených maximálních hlukových limitů striktně vyžaduje. Při akcích hladinu hluku u vybraných aut i motocyklů měříme. Při překročení limitu stroj vykážeme z dalších jízd, na dráhu nesmí. Jen v neděli 2. dubna jsme tuto sankci uplatnili u několika vozidel, které jsme následně nevpustili na dráhu.

Pravdivé není ani tvrzení spolku, že naše společnost neučinila žádné konkrétní kroky ve snaze eliminovat v maximální možné míře hluk z areálu autodromu. Nechali jsme vypracovat projekt na první z protihlukových stěn, jejíž umístění vychází z odborných posudků tak, aby byla co nejvíce účinná. Požádali jsme už v lednu o stavební povolení k jejímu vybudování. Do dnešního dne se však stavební úřad Magistrátu st. města Most k této žádosti nevyjádřil. Bez povolení ale žádné práce zahájit nemůžeme, vystavili bychom se tak kolizi se zákonem. S ohledem na snížení hlukové zátěže ale konáme mnohem více. Omezili jsme kalendář závodů či dobu provozu autodromu do 18:00 hodin s výjimkou dvou dnů, kdy ale na dráhu smějí jen neupravené vozy schválené pro silniční provoz s platnou technickou kontrolou a registrační značkou.

Konečně zjevnou nepravdou je také konstatování, že vedení naší společnosti s lidmi v sousedství autodromu nekomunikuje. Předseda představenstva společnosti Josef Zajíček inicioval schůzku se zástupci spolku, která se uskutečnila 19. října 2016 v 11:30 hodin v mostecké restauraci Ressl. Poté, konkrétně 27. října účastníky schůzky vyzval prostřednictvím SMS zprávy z mobilního telefonu k dalšímu setkání. Žádné reakce ze strany spolku se však již nedočkal. Přes výše uvedené je vedení naší společnosti stále připraveno jednat s obyvateli Souše o dalších možnostech snižování hluku. V této souvislosti jsme požádali st. město Most o roli jakéhosi zprostředkovatele takového jednání, neboť zájem členů spolku Zdraví pro Most o konstruktivní debatu po vydání „hlukové“ vyhlášky značně ochabl. Město nás v reakci na naši žádost vyzvalo, aby iniciátorem setkání byla naše společnost. Učiníme tak tedy opětovně a vyčkáme na výsledek naší snahy," uvedl Jan Foukal z mosteckého autodromu.

 

ČLENSKÁ SCHŮZE-VOLBA NOVÉHO PŘEDSEDY

17.5.2017

Dne 10.5.2017 proběhla členská schůze spolku, na které byl, z důvodu odstoupení z funkce stávající předsedkyně,zvolen do funkce pan ing. Ivan Dlouhý.

Zápis ze schůze( klikněte na řádek).


ODPOVĚĎ MINISTERSTVA VNITRA NA OTEVŘENÝ DOPIS

17.5.2017

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 
 

Praha 11. května 2017
 
 
Občanský spolek Zdraví pro Most
 
Elektronicky na e-mail: zdravipromost@seznam.cz
 
 
Odpověď na otevřený dopis
 
 
 Ministerstvo vnitra jako jedno z dalších ministerstev obdrželo Váš otevřený dopis ve věci činnosti společnosti Autodrom Most a.s. Ve svém dopise kvitujete vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o regulaci hlučných činností (dále jen „OZV“) a poukazujete na pohrdání právem ze strany uvedené společnosti, kdy zmiňujete porušování obecně závazné vyhlášky, hygienických limitů a stavebních předpisů.
 
 K předmětnému dopisu si dovolujeme z hlediska části dopisu týkající se kompetencí Ministerstva vnitra potvrdit, že neshledalo jako dozorový orgán nad obecně závaznými vyhláškami obcí OZV jako rozpornou se zákonem. K tomu lze uvést, že se v rámci svých kompetencí již opakovaně zabývalo podněty uvedené společnosti na OZV, ve kterých byla namítána její nezákonnost. Ani s ohledem na v podnětu uváděné skutečnosti pak neshledalo Ministerstvo vnitra důvody k uplatnění dozorových kompetencí vůči OZV. K Vašemu konstatování pod bodem 3. je možno podotknout, že ačkoliv to není z hlediska zákonnosti OZV podstatné, jedním z argumentů společnosti naopak je, že zde Autodrom Most stál před většinou domů a že tedy tamní obyvatelé dobře věděli, kam se stěhují.
 
 Pokud se jedná o uváděné porušování OZV ze strany společnosti, je třeba se s podněty obracet na Magistrát města Mostu, což zřejmě i činíte, jelikož on je příslušný k projednávání správních deliktů týkajících se porušení právních předpisů města. Ministerstvo vnitra dozoruje pouze obsah obecně závazných vyhlášek, nikoliv již jejich aplikaci. 
 

 
2
Ministerstvo vnitra již při posuzování návrhu OZV od města obdrželo potřebné podklady, nicméně na podporu svého názoru uvítá jakékoliv bližší informace  o reálných dopadech hluku z Autodromu Most na život občanů města žijící v jeho okolí.
 
 
 
 
 
 
Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru
 
 


ČESKÝ ROZHLAS SEVER

10.5.2017

 

 

Mostecký autodrom nerespektuje protihlukovou vyhlášku. Hrozí mu pokuty

Závod kamionů na mosteckém autodromu - Foto: Tomáš Adamec

Závod kamionů na mosteckém autodromuFoto: Tomáš Adamec

Autodrom v Mostě odmítá respektovat vyhlášku, která v jeho okolí omezuje hlučné činnosti. Město ji v březnu zavedlo právě kvůli stížnostem obyvatel na každodenní hluk ze závodní dráhy. Spolek Zdraví pro Most proto na úřady poslal otevřený dopis, ve kterém jeho členové žádají rychlé řešení situace.

Řev motorů ze závodní dráhy musí lidé v okolí Autodromu Most poslouchat každý všední den, od rána do večera. Klid nemají ani o víkendu. V březnu proto město zavedlo vyhlášku, která hlučné činnosti omezuje v neděli a ve státní svátek. 

Podle Martina Martinovského ze spolku Zdraví pro Most ale autodrom vyhlášku nerespektuje: „Nezměnilo se vůbec nic. Ten podnikatel vyhlášku neuznává, chce ji zneplatnit a absolutně ji nerespektuje.“ 

Spolek proto sepsal otevřený dopis. „Oslovili jsme ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo pro místní rozvoj, poslali jsme jim otevřený dopis, ve kterém je informujeme o tom, jaký ten stav je a proč k němu došlo, aby ti úředníci a politici pochopili detaily toho problému,“ vysvětluje Martinovský. 

Autodrom přiznává, že vyhlášku porušuje. Jeho vedení tvrdí, že je v rozporu se zákonem 

Podle tiskového mluvčího Jana Foukala autodrom dodržuje zákonné limity hluku: „Vyhláška neurčuje, co je to hlučná činnost, a my se striktně držíme dikce zákona a zákonné normy dodržujeme. Vyhlášku považujeme za nezákonnou a naši právníci už podali podnět ministerstvu vnitra k pozastavení účinnosti této vyhlášky.“ 

Magistrát v Mostě řeší několik podnětů od Městské policie, která musela k autodromu vyjíždět už několikrát kvůli stížnostem na porušení vyhlášky omezující hluk ze strany autodromu. 

„Přijali jsme už šest oznámení od městské policie na porušení obecně závazné vyhlášky na regulaci hlučných činností, probíhá také jedno správní řízení, které je těsně před dokončením, a budeme pokračovat v dalších řízeních, které, předpokládám, sloučíme,“ doplňuje vedoucí odboru správních činností mosteckého magistrátu Jaroslav Mareš. 

Autodrom může dostat za porušení vyhlášky pokutu až do výše 200 tisíc korun, a to i opakovaně. Magistrát proto chce správní řízení urychlit, aby sankce postihovaly autodrom co možná nejdříve.

Během června chce Most střídavě instalovat na pozemky jednotlivých obyvatel městské části Souš mobilní měřič hluku. Měření by mělo prokázat případná porušení vyhlášky i zákona.

 


OTEVŘENÝ DOPIS

30.4.2017

Jak jste všichni zjistili, vedení Autodromu Most, a.s. se zřejmě rozhodlo, že bude naprosto ignorovat nově vydanou Obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností. Od počátku její platnosti každý státní svátek i každou neděli jezdí naprosto bez jakéhokoliv omezení. Podle informací Městské policie jsou zaznamenány desítky stížností každý tento den a ty dále budou postupovány na Městský úřad na Odbor správních činností. Ten bude ukládat sankce.

Na základě těchto skutečností jsme zaslali otevřený dopis na kompetentní místa a do tisku...( klikněte na řádek)


AKTUÁLNÍ SEZNAM VÝJÍMEK Z VYHLÁŠKY

13.4.2017

Radou města byly schváleny ještě čtyři další výjímky z protihlukové vyhlášky pro Autodrom Most,a.s. Pro úplnost přinášíme kompletní seznam výjímek

1. Carbonia Cup,  9. 4. 2017, 9-18hodin                                                                            
2. The Most AUTOSHOW, 16.4.2017, 9-17 hodin
3. The Most Historic Grand Prix, 12. – 14. 5. 2017, 9-19hodin                                              
4. The Most Trabant- čtvrtek 25.5.2017, 8-20 hodin
5. MČR a MSR motocyklů,  14. – 16. 7. 2017, 9-18 hodin
6. MČR minibike, 21. – 23. 7. 2017, 9-18 hodin                                                                 
7. The Most Europe Minibike WEEKEND, pá-ne  28. - 30.7.2017, 9-18 hodin                     
8. The Most Formula Student , 5.- 6. 8.2017, 9-18 hodin                                                       
9. Czech Truck Prix, 1. – 3. 9. 2017, 9-20 hodin
10. Carbonia Cup,  5.10. 2017, bez bližších specifikací          


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-BŘEZEN

13.4.2017

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257 ( klikněte na řádek)  

Chtěli bychom poděkovat za finanční příspěvky :

Polákovi....................500,Kč

 

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

DALŠÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME !!!


ČLÁNEK V HOMÉRU

11.4.2017


Město versus autodrom: rozpoutal se boj

Vyhláška, nevyhláška, na autodromu to sviští dál. Ačkoliv omezení hluku, které nedávno schválili mostečtí zastupitelé, platí od konce března, v neděli se na okruhu závodilo. Jak město, tak i autodrom si stojí za svou „pravdou“. Podle vyjádření, která po neděli vydaly obě strany, je nadmíru jasné, že vykopali „válečnou sekeru“.

Hned zkraje týdne mostecký magistrát informoval, že v závěru víkendu městská policie přijala patnáct stížností na porušení protihlukové vyhlášky. „Hluk, který vyvolaly testovací a volné jízdy automobilů a motocyklů na Autodromu Most v neděli 2. 4., pokračoval i po 12. hodině. Na porušení obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností si proto v odpoledních hodinách stěžovalo patnáct obyvatel Mostu formou telefonických oznámení, které přijala Městská policie Most na tísňové lince 156,“ sdělil na webu města tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák. Oznámení se týkala nadměrného hluku ze závodních strojů v prostoru Autodromu Most, který prý znemožňoval občanům nedělní odpočinkové aktivity. „Hlídky městské policie provedly na místě šetření, pořídily potřebný důkazní materiál a sepsaly oznámení o přestupku. V tuto chvíli neřeší odbor správních činností  Magistrátu města Mostu žádné přestupkové řízení ve zmíněné záležitosti. Řízení zahájí ve chvíli, kdy od městské policie obdrží podklady. Podle předpokladu by tyto materiály mohl odbor mít do konce tohoto týdne,“ dodal mluvčí.


„Výstavba protihlukových stěn je nesmysl, který problém nevyřeší a vlastníci společnosti to velmi dobře vědí. Pouze mlží, čímž vědomě vytvářejí nepříjemné prostředí s odůvodněním, že vše chce čas na přípravu a zajištění finančních prostředků.“ Primátor Mostu Jan Paparega

Konflikty kolem autodromu začaly poté, co si na hluk z jeho okruhu začali stěžovat obyvatelé Souše. Město i autodrom se sice zpočátku snažily najít společnou řeč, ta ale postupně víc a víc drhla. Situace se měsíc od měsíce zhoršovala. Záležitost vygradovala poté, co město schválilo „protihlukovou“ vyhlášku a zásadně tím omezilo činnost autodromu. Podle stanovisek obou stran je zřejmé, že patovou situaci nejspíš budou muset rozetnout právníci.

 


PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI AUTODROM MOST: „Protihlukovou vyhlášku považujeme za nezákonnou!“
V neděli 2. dubna od 9 do 18 hodin se na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu uskutečnilo testování a volné jízdy automobilů a motocyklů. Vedení společnosti AUTODROM MOST si uvědomuje, že v tento den už platila obecně závazná vyhláška č. 2/2017 statutárního města Most o regulaci hlučných činností, kterou zastupitelé města schválili 7. března. Učinili jsme veškeré kroky, abychom při nedělní akci dodrželi hlukové limity na veřejném prostranství, jež jsou stanoveny zákonem. Měřili jsme například hluk motorů vybraných aut či motocyklů při vjezdu na závodní dráhu, řešíme i propustnost trati, tedy maximální počet aut či motocyklů na dráze v určitém čase.

Obecně však závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností považujeme za nezákonnou, naši právníci už podali podnět k pozastavení její účinnosti.

Rádi bychom také poukázali na opatření, jimiž se snažíme eliminovat v maximální možné míře hluk z areálu autodromu. Máme již projekt na první z protihlukových stěn a požádali jsme o stavební povolení. Její umístění vychází z odborných posudků tak, aby byla co nejvíce účinná. Jde o první z plánovaných stěn. Počítáme také například s výsadbou dřevin nebo vybudováním zemního valu. Opatření si celkově vyžádají několik desítek milionů korun.

AUTODROM MOST

Reakce primátora na nedělní provoz autodromu: „Nebudeme tolerovat porušování vyhlášky!“
„Porušování vyhlášky nebudeme tolerovat a využijeme všech možností k uložení příslušných sankcí. Společnost AUTODROM MOST neučinila žádná opatření, která by vedla ke snížení hluku, který produkují vozidla, především motocykly na závodní dráze.  Majitel a vedení společnosti porušuje nejen městskou vyhlášku, ale především zákon. Při svém posledním jednání jsem navrhl vedení autodromu, aby motorkářům, kteří hodlají využít mosteckou dráhu, uložil povinnost mít ve výfuku namontované zařízení snižující hluk. Toto zařízení se dá pořídit zhruba za pouhých 500 Kč. Vedení autodromu ani tento návrh neakceptovalo a nadále vpouští na dráhu vozidla bez homologace výfuků. Mohu zodpovědně říci, že společnost AUTODROM MOST nepřišla dosud s žádným konkrétním návrhem opatření, jehož výsledkem by bylo dodržování zákonných hygienických limitů hluku. Výstavba protihlukových stěn je nesmysl, který problém nevyřeší a vlastníci společnosti to velmi dobře vědí. Pouze mlží, čímž vědomě vytvářejí nepříjemné prostředí s odůvodněním, že vše chce čas na přípravu a zajištění finančních prostředků“.


Jan Paparega, primátor města Mostu

 

 


 

 


DNEŠNÍ ČLÁNEK V MOSTECKÉM DENÍKU

5.4.2017

dnes 06:44 

Největší závodiště v kraji a město Most se kvůli hluku ocitly v prvním konfliktu, který nebude snadné urovnat, a zdá se, že skončí u soudu.

Navenek se musí tvářit jako partneři. To když propagují Mostecko a lákají do něj turisty. Teď se společnost Autodrom Most a město Most dostaly do křížku kvůli nové protihlukové vyhlášce. Autodrom ji v neděli 2. dubna poprvé porušil, když pořádal hlučnou akci mimo povolenou dobu. Tvrdí to Mostečané z městské části Souš, kteří si stěžovali na rámus z motorů.

„Došlo k porušení vyhlášky," řekl Deníku Martin Martinovský ze spolku Zdraví pro Most. „Ten hluk byl hrozný," potvrdil další Mostečan, který byl v neděli v Souši na návštěvě.

Problémem pro obyvatele v okolí autodromu nejsou tradiční závody, ale takzvané agenturní ježdění nebo testování, kdy si okruh pronajímají různé společnosti.

  Spolek nedávno ocenil radnici, že na podnět lidí ochránila město před hlukem vyhláškou. Podle Martinovského se očekávalo, že bude klid, protože autodrom si nedovolí vyhlášku porušit. Teď panuje rozčarování.

Autodrom: Vyhláška je nezákonná

„Učinili jsme veškeré kroky, abychom při nedělní akci dodrželi hlukové limity na veřejném prostranství, jež jsou stanoveny zákonem," uvedl mluvčí autodromu Jan Foukal. Vyhlášku o regulaci hlučných činností ale vedení společnosti považuje za nezákonnou. „Naši právníci už podali podnět k pozastavení její účinnosti," dodal mluvčí.

Mostecká městská policie v neděli 2. dubna odpoledne zaznamenala na lince 156 patnáct oznámení od lidí kritizujících autodrom. „Oznámení se týkala nadměrného hluku ze závodních strojů, který znemožňoval občanům nedělní odpočinkové aktivity," sdělil Deníku mluvčí strážníků Vlastimil Litto. Dodal, že hlídky městské policie provedly na místě šetření, pořídily potřebný důkazní materiál a sepsaly oznámení o přestupku, který městská policie předala odboru správních činností mosteckého magistrátu k dalšímu šetření.

  „Porušování vyhlášky nebudeme tolerovat a využijeme všech možností k uložení příslušných sankcí," oznámil primátor Jan Paparega. Autodrom podle něj neudělal žádná opatření, která by vedla ke snížení hluku z vozidel, hlavně motocyklů na závodní dráze.

Vyhláška platná od konce března považuje za činnosti, které narušují veřejný pořádek, klid v obci a zdraví obyvatel, používání hlučných strojů a zařízení a veškeré další činnosti, které vytvářejí souvisle přes pět minut hluk, vibrace či dunění.

Protihlukové stěny

Autodrom upozornil, že se hluk z areálu snaží omezit v maximální možné míře. "Máme již projekt na první z protihlukových stěn a požádali jsme o stavební povolení. Její umístění vychází z odborných posudků tak, aby byla co nejvíce účinná," sdělil Foukal. Podle něj jde o první z plánovaných stěn a počítá se i s výsadbou dřevin nebo vybudováním zemního valu. Opatření mají stát desítky milionů korun.

  Radnice připomněla, že již téměř rok jedná s vedením společnosti o nutnosti úprav provozu na závodní dráze a o snížení hlukové zátěže. "Protože autodrom vědomě porušuje zákon o ochraně veřejného zdraví a ani přes jednání s vedením města, přes urgence a přes opakované stížnosti občanů neučinil žádná konkrétní opatření, nezbylo městu než se pokusit regulovat hluk ve městě vydáním obecně závazné vyhlášky. Tu autodrom svým provozem tuto neděli 2. dubna v odpoledních hodinách porušil," uvedla radnice na svém webu.

„Při svém posledním jednání jsem navrhl vedení autodromu, aby motorkářům, kteří hodlají využít mosteckou dráhu, uložil povinnost mít ve výfuku namontované zařízení snižující hluk. Toto zařízení se dá pořídit zhruba za pouhých 500 Kč. Vedení autodromu ani tento návrh neakceptovalo a nadále vpouští na dráhu vozidla bez homologace výfuků," dodal primátor.

Podle něj studie na výstavbu protihlukových zdí problém hluku nevyřeší a opatření by se měla týkat omezení zdroje hluku.
?
Autor: Martin Vokurka

 

 

 

 


 

 


PROHLÁŠENÍ PRIMÁTORA MĚSTA

3.4.2017

Nebudeme tolerovat porušování vyhlášky, prohlásil dnes primátor

3.4.2017
 

Město Most již téměř rok jedná s vedením společnosti AUTODROM MOST, a. s., o nutnosti úprav provozu na závodní dráze a snížení hlukové zátěže. Protože autodrom vědomě porušuje zákon o ochraně veřejného zdraví a ani přes jednání s vedením města, přes urgence a přes opakované stížnosti občanů neučinil žádná konkrétní opatření, nezbylo městu než se pokusit regulovat hluk ve městě vydáním obecně závazné vyhlášky. Tu autodrom svým provozem tuto neděli 2. dubna v odpoledních hodinách porušil.
„Porušování vyhlášky nebudeme tolerovat a využijeme všech možností k uložení příslušných sankcí,“ oznámil dnes primátor Mostu Jan Paparega. „Společnost AUTODROM MOST neučinila žádná opatření, která by vedla ke snížení hluku, který produkují vozidla, především motocykly na závodní dráze.  Majitel a vedení společnosti porušuje nejen městskou vyhlášku, ale především zákon. Při svém posledním jednání jsem navrhl vedení autodromu, aby motorkářům, kteří hodlají využít mosteckou dráhu, uložil povinnost mít ve výfuku namontované zařízení snižující hluk. Toto zařízení se dá pořídit zhruba za pouhých 500 Kč. Vedení autodromu ani tento návrh neakceptovalo a nadále vpouští na dráhu vozidla bez homologace výfuků,“ dodal primátor Jan Paparega. 

Ve svém tiskovém prohlášení, které autodrom vydal dnes, informuje mimo jiné i o projektu výstavby protihlukových stěn. K tomu primátor Paparega uvádí: „Studie na výstavbu protihlukových zdí problém hluku nevyřeší. Podle toho, jak se odvíjela jednání s vedením autodromu, jsem přesvědčen, že výstavbu protihlukových stěn ve skutečnosti ani neplánují. Jejich realizace by vyšla na mnoho desítek milionů korun a nepřinesla by žádný efekt. Opatření by se měla týkat omezení zdroje hluku a nikoliv nesmyslného budování protihlukových zdí, jak uvádí management společnosti. Mohu zodpovědně říci, že společnost AUTODROM MOST nepřišla dosud s žádným konkrétním návrhem opatření, jehož výsledkem by bylo dodržování zákonných hygienických limitů hluku. Výstavba protihlukových stěn je nesmysl, který problém nevyřeší a vlastníci společnosti to velmi dobře vědí. Pouze mlží, čímž vědomě vytvářejí nepříjemné prostředí s odůvodněním, že vše chce čas na přípravu a zajištění finančních prostředků.“ 


(sed)


Vložil: Mgr. Alena Sedláčková
Vytvořeno / změněno: 3.4.2017 / 3.4.2017

 


 

 


ČLÁNEK NA E-MOSTECKU

1.4.2017

Pravda o mosteckém autodromu: Nová protihluková vyhláška neznamená konec tradičních akcí

 11. 3. 2017 10:48 

 

Most – Až hysterické výkřiky o konci autodromu v souvislosti s novou protihlukovou vyhláškou schválenou mosteckými zastupiteli jsou zbytečné. Městský předpis sice zkracuje dobu během nedělí, po kterou mohou hlučná vozidla jezdit po okruhu, nemusí se ale vůbec dotknout velkých tradičních akcí.
Největší akcí na autodromu jsou závody tahačů. Ty se konají během celého víkendu.
Vyhlášku připravilo město v návaznosti na stížnosti zejména obyvatel Souše na neustálý hluk, a to i po 18. hodině, který pochází z autodromu.

Vyhláška schválená tento týden městským zastupitelstvem hovoří o nezatěžování nadměrným hlukem od pondělí do soboty po 18. hodině. Během svátků má být potom klid úplně a v neděli se bude moci jezdit do 12 hodin.

Novou vyhlášku, která je běžná i v mnoha dalších obcích a městech a omezuje v neděli například i sekání trávy či řezání na pile, okomentovali už i zástupci závodiště. „Uspořádání prestižních závodů, jakým je například evropský šampionát tahačů Czech Truck Prix, vyjde na miliony korun. Další desítky milionů korun si vyžádá vybudování protihlukových opatření. Vyhláška schválená 7. března drtivou většinou mosteckých zastupitelů ale předpokládá výrazné omezení provozu autodromu, a to včetně absence nedělního programu. Nastane-li tato situace, přijde společnost Autodrom Most o výnosy, z nichž mimo jiné výše zmíněné aktivity financovala a měla financovat,“ tlumočil vyjádření mluvčí okruhu Jan Foukal.

S tím nesouhlasí vedení Mostu. „Nejedná se o omezení provozu na autodromu. Nebereme to jako persekuční opatření. Pro tradiční akce předpokládáme, že se (autodrom) obrátí na město Most o udělení výjimky. Rada bude potom projednávat každý jednotlivý případ. Najdeme společnou řeč a umožníme konání těchto tradičních akcí,“ říká primátor Mostu Jan Paparega.

Soukromé testování závodních strojů převážně německých týmů během nedělních odpolední si ale až do přijmutí protihlukových opatření na autodromu budou muset už přibližně za dva týdny odpustit.

Ostatně: Autodrom je soukromá společnost generující zisk z provozu svým majitelům. Být na jeho místě hlučná soukromá továrna, musela by také fungovat bez omezování svého okolí.

Napsal

Oldřich Hájek


DNEŠNÍ REPORTÁŽ NA ČT 1

28.3.2017

ČLÁNEK V E 15

27.3.2017

VÝJÍMKY Z VYHLÁŠKY

24.3.2017

• Rada města Mostu schválila na základě žádosti Autodromu Most a.s. výjimky z platnosti obecně závazné vyhlášky č.2/2017 o regulaci hlučných činností ze dne 7. 3. 2017 pro tyto akce:

1. Carbonia Cup,  9. 4. 2017, 9-18 hodin
2. The Most Historic Grand Prix, 12. – 14. 5. 2017, 9-19 hodin
3. MČR a MSR motocyklů,  14. – 16. 7. 2017, 9-18 hodin
4. MČR minibike, 21. – 23. 7. 2017, 9-18 hodin
5. Czech Truck Prix, 1. – 3. 9. 2017, 9-20 hodin
6. Carbonia Cup,  5.10. 2017, bez bližších specifikací

 


DODATEK AUTODROMU K VYJÁDŘENÍ MAGISTRÁTU ( předchozí aktualita)

20.3.2017

 

K tomuto vyjádření města Mostu (viz výše) společnost AUTODROM MOST doplňuje následující. Ve věci předání konkrétních důvodů nesouhlasu s obsahem obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností sdělujeme, že tyto podklady budou ve formě odborných právních posudků, jejichž závěry vedou k oprávněné pochybnosti o relevanci obsahu zmíněné vyhlášky.

Své partnery, klienty a zákazníky zároveň ubezpečujeme, že všem svým smluvně uzavřeným závazkům dostojíme.

 

 


INFORMACE Z MAGISTRÁTU

17.3.2017

Jednání primátora Mostu s vedením Autodromu Most

Dne 15. března 2017 se uskutečnilo jednání primátora města Mostu Jana Paparegy a předsedy představenstva  akciové společnosti AUTODROM MOST Josefa Zajíčka. Tématem tohoto jednání byla obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o regulaci hlučných činností, která byla přijata Zastupitelstvem města Mostu dne 7. 3. 2017. Zástupce autodromu Josef Zajíček v průběhu jednání sdělil,  že přijatou obecně závaznou vyhlášku bere společnost AUTODROM MOST na vědomí, nicméně vyjádřil nesouhlas s jejím obsahem. Konkrétní důvody nesouhlasu budou městu ze strany autodromu sděleny v písemné formě co nejdříve.

V návaznosti na platnost zmíněné vyhlášky se také zástupce společnosti AUTODROM MOST dotazoval na podmínky žádostí o případné výjimky týkající se akcí, které by se měly uskutečnit během nedělí a státních svátků. Tato problematika byla projednána a zároveň byla ze strany města předána metodika, jak v těchto  případech postupovat.

V otázce dalšího postupu autodromu ke zmíněné problematice byla konzultována možnost společného jednání zástupců společnosti AUTODROM MOST, města Most a dalších subjektů, jakým je např. Spolek Zdraví pro Most. Ze strany města Most bylo potvrzeno, že vedení města je připraveno se případného jednání zúčastnit.


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA- znění

8.3.2017

Plné znění vyhlášky...( klikněte na řádek )


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-ÚNOR

7.3.2017

 https://www.csob.cz/portal/documents/10710/3958008/272218257-20170228-2-MCZB.pdf/9bb377e2-822d-4feb-9eee-a4ce2a4cb9ca  ( klikněte na řádek)

 

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

Případné finanční příspěvky jsou vítány.Děkujeme.

 

 


ČESKÝ ROZHLAS SEVER-ROZHOVOR O VYHLÁŠCE

7.3.2017

REPORTÁŽ K PŘIJETÍ VYHLÁŠKY

7.3.2017

ZASTUPITELSTVO MĚSTA- NOVÝ TERMÍN ZASEDÁNÍ

24.2.2017

Opakované zasedání Zastupitelstvo města Mostu se bude konat 7.3.2017 od 15:00 hodin.

Jedním z bodů programu je Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností.

Celý program si můžete přečíst v přiloženém odkazu.

http://www.mesto-most.cz/assets/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=27667 (klikněte na

řádek)


ZASTUPITELSTVO MĚSTA SE NEKONALO- TÝDENÍK HOMÉR

24.2.2017

 

Mostecké zastupitelstvo skončilo dříve, než začalo

 
 
 
 
Sotva mostečtí zastupitelé usedli do svých lavic, už se zase zvedali a odcházeli. Jednání skončilo pár minut po zahájení, když neprošel hlasováním program jednání.

Dnešní zasedání Zastupitelstva města Mostu skončilo už po několika minutách. Zastupitelé totiž neschválili program jednání a tím pádem musel primátor Jan Paparega rokování odvolat.

„Měli jsme 22 hlasů PRO, 18 se zdrželo. Našemu klubu chyběli bohužel tři zastupitelé, kteří se omluvili a to je důvod, proč nebyl schválen program, a tím pádem muselo být zastupitelstvo zrušeno,“ komentoval situaci primátor. Ten dále uvedl, že už na březen chystá svolat mimořádné zasedání, a to pravděpodobně hned po jarních prázdninách. „Chci se domluvit se zastupiteli z našeho zastupitelského klubu, kdy mají volný termín v březnu. Pravděpodobně po jarních prázdninách. Některé materiály, které jsme měli na dnešek připravené, skutečně nesnesou odklad,“ upozornil Jan Paparega a připustil, že stávající situace, kdy zastupitelé nerokovali o některých usneseních, může vážně zkomplikovat situaci. „Velmi výrazně se může zkomplikovat například situace kolem rekonstrukce mostu u nemocnice, v ulici J. E. Purkyně, protože dnes jsme měli připravený materiál, týkající se směny. Na to je navázáno stavební povolení a další procesy. Nevím, zda si to všichni uvědomují,“ krčil rameny nad věcí první muž města. Na programu byla připravena také tzv. Protihluková vyhláška, která by měla pomoci obyvatelům Souše, kteří si stěžují na hluk z autodromu. Právě Soušští v početné sestavě na zastupitelstvo dnes rovněž dorazili a byli ze situace, která nastala, naštvaní. „Schvalovat se dnes měla také protihluková vyhláška. Čekali jsme na stanovisko ministerstva vnitra – které bylo bez negativního zjištění. Toto vyjádření jsme dostali ale až v době, když už byli materiály pro zastupitele uzavřené a tak se dnes měla vyhláška dostat na pořad dne jako doplňující materiál,“ podotkl ještě primátor.


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA- informace

16.2.2017

Na příštím zastupitelstvu města  Mostu dne 23.2. by měla být , podle našich informací ,

předložena k projednání Obecně závazná vyhláška k omezení hluku , jejíž vydání jsme

iniciovali peticí v loňském roce. Výsledná podoba byla konzultována s Ministerstvem vnitra.

Věříme, že bude našimi zastupiteli schválena.


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-LEDEN

14.2.2017

https://www.csob.cz/portal/documents/10710/3739684/272218257-20170131-1-MCZB.pdf/8d93afec-1116-40cc-9415-07e6519b1abd   ( klikněte na odkaz)

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

Případné finanční příspěvky jsou vítány.Děkujeme.

 


ČERNÉ OVCE ČT 1

26.1.2017

Ve čtvrtek 26.1.v 17:40 byl odvysílán na ČT 1 další díl  dokumentárního  pořadu Černé ovce na téma nadměrného hluku       z autodromu.

Odkaz na pořad ...

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/217452801080126/

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-PROSINEC

15.1.2017

TÝDENÍK HOMÉR

14.1.2017

V týdeníku Homér byla otištěna reportáž z prosincového zasedání zastupitelstva města. Přidáváme odkazy.

http://www.homerlive.cz/zasedani-mosteckeho-zastupitelstva-sledujeme-on-line/#comment-275   (klikněte na řádek)

 

http://www.homerlive.cz/obcane-souse-chceme-respektovani-limitu/   (klikněte na řádek)

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU - PROSINEC

7.1.2017

hhh


ČLÁNEK V MOSTECKÉM DENÍKU

23.12.2016

ZASTUPITELSTVO MĚSTA- DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK

20.12.2016

Diskusní příspěvek vznesený na zasedání Zastupitelstva města Mostu
dne 15. 12. 2016 v rámci diskuse občanů
Vznesla: Nina Hladká
Dobrý den, mé jméno jste již slyšeli a mohu si jenom tedy povzdechnout - čas nezastavíš. Protože jsem opravdu nejstarší starousedlice v oblasti současného autodromu a mohu říci, že s přestávkou necelých třiceti let, kdy jsem se za svými rodiči z panelového bytu, a zdůrazňuji z bytu, protože vždycky jsem měla domov v Souši, tak jsme se tam v 98 roce přestěhovali, když jsem domek zdědila po matce a v podstatě tam žiju, dá se říci, nepřetržitě sedmdesát let, protože sem se tam i narodila. A je mi poslední dobou jako docela i bych řekla zamezováno se z domku radovat, nemluvím o zahradě, kdy mě doslova v devět hodin ráno vyžene řvoucí autodrom a teď mi v poslední době nejvíce rozčílila petice, která kolovala v nejrůznějších místech města Mostu, kde vlastně všichni obyvatelé byli nařčeni z toho, že chceme autodrom zrušit. Nechceme! Chceme žít jenom v podmínkách, kterých si zaslouží slušný občan, který platí daně, nedělá problémy a rád by si toho svého klidu také užil.
Tak to jenom úvodem.
Hned úvodem bych teda chtěla předeslat, že všichni obyvatelé kolem autodromu neusilují o jeho zrušení, jak prezentuje vedení Autodromu. Petice požadující zachování autodromu je sama o sobě naprostou blamáží obyvatel Mostu, nebo těch, kteří petici podepsali i v jiných místech. Já stejně jako většina obyvatel této části města, si pamatujeme začátky autodromu, kdy na Intersérii na počátku 80. let přijely davy fanoušků motorismu a město doslova kolabovalo. Doba se však změnila a velké akce pořádané na autodromu probíhaly díky městu a policii atd. bez dalších problémů. Až do loňského roku, než se změnil majitel autodromu, jsme neměli potřebu protestovat a stěžovat si. Zhruba čtyři akce ročně, stejně jako občasný hluk při trénincích se dal vydržet.
Areál byl postaven v 80. letech v rámci rekultivace. Definován byl jako sportovně – branný areál, který se stane součástí celého areálu sloužícího jako zóna příměstské rekreace. V současné době došlo ke změně užívání a autodrom začal sloužit jako testovací dráha a nám nastalo doslova peklo. Každý den úderem deváté hodiny se začne ozývat řev motorů a vše končí v 18 hodin a někdy i později. Je třeba zdůraznit, že oficiální závody např. Trucky nedělají zdaleka takové problémy jako komerční akce, kdy si na závodní dráhu může zajet zařádit každý.
Od jara do podzimu celý týden si jezdí zařádit na autodrom zcela bez omezení jezdci z okolních zemí, kde se jim může o něčem podobném jenom zdát. Údajně právě akce tohoto druhu živí autodrom. Nikdo nebrání majitelům v podnikání, ale ať svým podnikáním neomezují nás a nezahání nás do ubedněných domů z našich zahrad či dvorků. Soustavné
Stránka 2 z 2
překračování hlukových limitů nás omezuje v pobytu venku a otevřená okna v letních měsících, jsou také jen přáním.
O nápravě ze strany Autodromu zůstává pouze u slibů. Časté je však hysterické chování a vyhrožování trestními oznámeními či dalšími prostředky, které se normálním slušným lidem zdají až neskutečné.
Proč máme my, obyvatelé této části města trpět?
Nikomu nebráníme a nebudeme bránit v podnikání, pokud nebude omezován důstojný a klidný život nás všech. Hluk je slyšet po celém městě v různé intenzitě, kterou ovlivňují pouze přírodní bariéry – Široký vrh, Hněvín, Ressl či okolní výsypky.
Dokonce mám známé v Litvínově, Horním Jiřetíně či Černicích a i oni slyší a vědí o mosteckém autodromu a jenom konstatují, že si všichni v jeho blízkosti opravdu užíváme. Jak dlouho ještě budeme muset snášet bezohledné chování majitelů tohoto zařízení? Chceme respektování limitů a chceme klid a pohodu, která tu byla v minulosti. Respektujme se navzájem a nebude třeba petic a ani našich stížností.
Celá řada starousedlíků pamatuje dobu, kdy jsme žili na hraně povrchového dolu, odkud se ozývaly bagry, parní či dieslové lokomotivy. Zdaleka však hluk z těchto provozů nedosahoval intenzity a soustavnosti jakou způsobují komerční akce autodromu. Podnikejte, dodržujte limity a neničte naše zdraví!
Závěrem jenom poznámka.
V těsné blízkosti je opravdu pěkný a hojně navštěvovaný areál Matylda, který slouží jako příměstská rekreační zóna. Rekreanti však před obtěžujícím hlukem mohou utéci domů, ale kam máme utíkat my? Často jsme v době velkých akcí opouštěli své domovy, protože jsme věděli, že nebudeme moci vyjet na ucpané silnice za nákupem, že nás bude rušit do hluboké noci rachot pyrotechniky z nedalekého kempu včetně přiopilých návštěvníků vracejících se z hospod. Vše jsme přestáli, protože to nebylo denně. Kam máme prchnout v současné době? Prodat nemovitost, v které jste prožili větší část života? Snad nebudeme k něčemu podobnému donuceni.
Závěrem:
Přeji klidné Vánoční svátky v teplých domovech. Po zkušenostech nás všech z okolí autodromu nás současné době čekají od jara do podzimu perné dny. Supermarkety budou o svátcích sice zavřené, ale Autodrom pojede. Byznys je byznys! Tak se přátelé těšme!


VYHLÁŠKA- ČLÁNEK V MLADÉ FRONTĚ

6.12.2016

VYHLÁŠKA- ČLÁNEK V MOSTECKÉM DENÍKU

6.12.2016

AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU- LISTOPAD

3.12.2016

https://www.csob.cz/portal/documents/10710/3406265/272218257-20161130-11-MCZB.pdf/c93d156b-98d2-4039-98db-4873b9916381 (klikněte na řádek)

 

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

Případné finanční příspěvky jsou vítány.Děkujeme.


ROZHOVOR V MF iDNES.cz

3.12.2016

Včera vyšel v MF rozhovor se členem spolku, pane Martinovským.

http://usti.idnes.cz/rozhovor-mf-dnes-s-martinem-martinovskym-fga-/usti-zpravy.aspx?c=A161202_2290048_usti-zpravy_vac2   ( klikněte na řádek)


VYHLÁŠKA

3.12.2016

Podle informací z Magistrátu byl návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností zpracován a konzultován s Ministerstvem vnitra. V současné době se řeší konečná podoba vyhlášky a dle výsledků jednání s MV, které nabídlo městu metodickou pomoc, bude po jejím dopracování předložena k vydání do Zastupitelstva města.


VÝZVA K PLATBĚ AUTODROMU ČLENŮM SPOLKU ?

26.11.2016

AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-ŘÍJEN

20.11.2016

NATÁČENÍ ČERNÝCH OVCÍ- ČT 1

13.11.2016

Ve čtvrtek proběhlo v Souši natáčení publicistického pořadu Černé ovce , který vysílá ČT1.

O tom, jak v posledních dvou letech geometrickou narůstají problémy s nadměrnou hlučností

v okolí autodromu s redaktory hovořili občané Souše a zástupci spolku.

Následně se ,podle našich informací,natáčení přesunulo do prostoru areálu Autodromu

Most a.s., kde měli svůj pohled na problém prezentovat představitelé firmy.

Pořad by měl být uveden cca za dva týdny.

Po jeho odvysilání bude odkaz na pořad přidán na tyto stránky.

 


PROTIHLUKOVÁ STUDIE

9.11.2016

V těchto dnech jsme obdrželi tolik očekávanou protihlukovou studii. V první řadě nás šokovalo to, že tato studie slouží jako podklad k žádosti o časově omezené povolení pro období realizace těchto opatření. Volně přeloženo , žádá se o to, aby nemusel být  dodržován hlukový limit 50 Db !!!!

Nikdo nechápe, proč by kvůli údajně plánované stavbě potřebovali hlučet více, než je zákonem povoleno. Takže namísto v tisku deklarovanému vstřícnému kroku občanům opět krok proti nim.Brání se už i dodržovat zákon!

Další překvapivá věc je, že dle nákresů ze studie, by zřejmě měly být protihlukové stěny a valy stavěny pouze směrem k ulici Tvrzova a v Podlesí. Ze strany k Hořanské cestě, Zátiší  a Resslu se nepočítá s žádným odhlučněním. Proč ? Protože studie vychází ze tří měření , nikoliv z delšího souvislého měření, které by prokázalo , že nadměrný hluk je šířen i do této lokality.

Chceme si tuto studii nechat posoudit nezávislým akreditovaným odborníkem- akustikem.


PROTIHLUKOVÁ STUDIE ???

1.11.2016

 INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI:

V různých novinách opět proběhly informace o údajně chystané stavbě protihlukové stěny.

Již loni jsme žádali o zaslání studie.Nebylo nám vyhověno.

Proto jsme případnou schůzkou s představiteli Autodromu Most a.s. podmínili tím,

že jsme požádali o předložení protihlukové studie, kterou bychom nechali prostudovat

odborníky na akustiku. Do dnešního dne jsme neobdrželi odpověď.

Je jasné, že nejjednodušší by bylo organizační opatření, tzn. nepouštět na autodrom vozidla

s povolenou hlasitostí 110 dB, která je uvedena v provozním řádu, ale tuto hranici snížit.

Ale to zřejmě vedení zřejmě rozhodně nemá v úmyslu, protože by přišlo o to, v čem má na

rozdíl od jiných tratí v Evropě výhodu- nechá zde jezdit stroje, které by jinde na dráhu

vůbec nepustili!


SCHŮZKA

19.10.2016

 

Dnes proběhla krátká schůzka s předsedou představenstva Autodromu Most a.s. p. Zajíčkem.

Jako zástupci spolku jsme potvrdili  zájem řešit problematiku nadměrného hluku přímo

s představiteli autodromu. Doteď se naše snaha nesetkala s úspěchem,  naše dopisy

s dotazy na řešení neúnosné situace adresované vedení  zůstaly bez odpovědi .

Během příštích týdnů by se měla uskutečnit schůzka, na které bychom se snad měli dozvědět

konkrétnější informace .

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-ZÁŘÍ

18.10.2016

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257

(klikněte na řádek)

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY,DĚKUJEME !


REPORTÁŽ NA TV BARRANDOV

18.10.2016

Včera byla odvysílána další reportáž na TV Barrandov. Běží v cca 14:40 minutě.

 

http://www.barrandov.tv/video/80922-nase-zpravy-17-10-2016 


DALŠÍ ČLÁNEK V MF iDNES

17.10.2016

SCHŮZKA S PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA AUTODROMU

17.10.2016

 

V minulém týdnu jsme byli kontaktováni předsedou představenstva Autodromu Most a.s.

p.Zajíčkem se žádostí o schůzku.

Doufáme, že se dozvíme konkrétní informace o protihlukových opatřeních, které ( jak

proběhlo tiskem) by údajně měly začít být budovány již tento měsíc.

Schůzka proběhne ve středu a o jejich výsledcích vás neprodleně budeme informovat.


ČLÁNEK V MF iDNES.cz

13.10.2016

Další zajímavý článek k případnému vydání vyhlášky...

http://usti.idnes.cz/most-chce-omezit-hluk-z-autodromu-vyhlaskou-fm6-/usti-zpravy.aspx?c=A160926_2275545_usti-zpravy_vac2  ( klikněte na řádek)


TÝDENÍK 5+2 OTISKL DALŠÍ ČLÁNEK O AUTODROMU

9.10.2016

 

 

http://www.5plus2.cz/?e=ED-MOST&d=07.10.2016 (klikněte na řádek)


PROBLÉM HLUKU JAKO BOD PROGRAMU KANDIDÁTKY DO SENÁTU MUDr. A.DERNEROVÉ

6.10.2016

V Homér.cz byly tento týden kandidáty na senátora zodpovězeny  dvě otázky:

1) Víte, co trápí obyvatele okresu , za který kandidujete?

2) Co je podle vás řešení?

MUDr. A Dernerová m.j. odpověděla takto :

ad 1) V poslední době má Most a zejména obyvatelé žijící v blízkosti autodromu

velké potíže se soustavným překračováním limitů pro hluk z autodromu.I když se

zdá,že zákon by měl být nadevše, v případě problému s hlukem v Mostě to

neplatí. Vyjednávání zřejmě budou trvat dlouho.

ad 2)  Nikdo nechce zušení autodromu, jak je někdy interpretováno jeho zástupci.

Občané Mostu chtějí poze, aby se dodržoval zákon. Proto problém autodromu řeším

společně s občanským sdružením Zdraví pro Most a Krajskou hygienickou

stanicí. Doufám,že zastupitelé města Mostu přijmou obecně závaznou vyhlášku

týkající se právě hluku.

 


OPĚT REPORTÁŽ NA ČT 1

5.10.2016

Včera byla odvysílána v regionálním zpravodajství reportáž o autodromu...

Je to cca 17: 40 minuta.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/216411000141004-udalosti-v-regionech


PETICE- ODPOVĚĎ PRIMÁTORA

30.9.2016

NOVÉ MĚŘENÍ HLUKU

17.9.2016

Dne 11.7.2016 proběhlo další měření hluku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje z areálu

Autodrom Most a.s. .

V těchto dnech jsme obdrželi  výsledky.

Není jistě překvapením , že opět došlo k překročení hygienického  limitu v měřených

lokalitách a tím k porušení zákona !

Přesné hodnoty  jsou uvedeny na stránce  MĚŘENÍ HLUKU.


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-SRPEN

5.9.2016

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257

(klikněte na řádek)

Chtěli bychom poděkovat za finanční příspěvky :

Polákovi....................1000,Kč

p.Hanuš......................200,Kč

p.Solčányová..............1000,Kč(v hotovosti)

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

DALŠÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME !!!


SROVNÁNÍ PROVOZU NA AUTODROMU V MINULOSTI A NYNÍ

31.8.2016

Tento článek z roku 2012 jasně dokazuje, že provoz na autodromu není stále stejný jako býval za předešlého majitele, jak se nám snaží namluvit ti, kteří se podivují nad nevolí obyvatel z okolí kvůli radikálně zvýšené hlukové zátěži v posledních dvou letech.

V letošním roce to bude cca 250 dnů ve kterých se jezdilo a jezdí. Od března do října prakticky každodenně , ale sezóna oficiálně začala již v lednu a dle kalendáře Autodromu jsou plánovány akce až do listopadu.

Oficiálních akcí 22 ( celkem 34 dnů). Zbytek převážně  pronájmy trati motocyklistickým skupinám.

K tomu si připočtěme 11 termínů večerních jízd tzv . The Most Challenge od 18-20 hodin, zdvojené akce zároveň na autodromu i testování na polygonu a rozhodně jen ten, kdo to nechce slyšet, může mluvit o totožném provozu na dráze !!!

 

Tři víkendy a dost. Mostecký autodrom dusí krize motorsportu

 

čnc 18  2012

Program na mosteckém okruhu se okleštil snad na historické minimum. Po motocyklech budou pod hradem Hněvín na programu již jen dva závodní víkendy. Přijedou automobily a tahače.

Rok 2010: 6 závodních víkendů ve 3,5 měsících. Rok 2011: 4 víkendy v bezmála 3 měsících. Rok 2012: 3 víkendy v 7 týdnech.

Program na mosteckém autodromu se scvrknul snad až na historické minimum. "Chceme s tím nějakým způsobem bojovat, akorát v tuhle chvíli nemáme nabito a nevíme jak," přiznal Michal Marek, sportovní ředitel okruhu.

Peníze, tedy jejich nedostatek, to je hlavní drtič motorsportu. "Je míň jezdců, to je největší bolest v celé Evropě. Jak mezi auty, tak mezi motorkami. Chybějí sponzoři.

Jsou to všechno spojené nádoby," posteskl si Marek. "I my se musíme přizpůsobit trhu. Pokud není poptávka, která by zaplnila náš kalendář, tak animy nemůžeme vypisovat termíny na závody."

O víkendu na trati pod hradem Hněvín burácely motocykly při šampionátu Alpe Adria. Ještě se chystají dva podniky: zkraje srpna automobilové mistrovství FIA zóny střední Evropa, na přelomu srpna a září tradiční vrchol v podobě evropského šampionátu tahačů.

"Tři víkendy je minimum za poslední léta. Model je jasný: jeden velký závod motorek, jeden velký závod aut, pak mistrovství Evropy kamionů jako náš top," vyjmenoval Marek. "Pod tohle už jít nemůžeme, tedy pokud to ekonomika dovolí. Když ne, tak bohužel. Ale taková situace nenastane."

Závodníci si nemůžou vyskakovat. "Jezdilo se víckrát v Mostě, víckrát v Brně, bylo víc závodů. Dnes jich máte šest za sezonu, což je hodně málo," lituje motocyklista Radek Rous, v Mostě vítěz královských superbiků. "Holt je to tak, že finance nejsou."

I proto organizátoři museli o víkendu sloučit obě třídy do 125 ccm. "Přihlásil se menší počet jezdců. Doba je taková, jako pořadatelé se tomu musíme přizpůsobit. Už se nejezdí ani Škoda Octavia Cup, promotér nedal dohromady tolik peněz, aby to šlo uskutečnit. A ani závodníci nemají vůli dotovat to ze svého, taky nemají sponzory," tvrdí Marek. "Hubený program nás mrzí. Závody jsou pro nás všechny svátek, těšíme se na ně."

Kdyby autodrom měl příjmy pouze ze tří závodních víkendů, živořil by. "Chod okruhu by nezajistily v žádném případě. Žijeme z toho, že dráhu pronajímáme klientům, kteří si tady organizují svoje závody a tréninky. My jim k tomu dáváme služby, které si objednají a zaplatí," líčí ředitel Marek.

A jak si tedy autodrom žije? "Špatně. Ekonomická situace není zlá jen na poli závodních týmů, ale i mezi hobbíky. Úbytek deseti procent lidí je strašně znát na příjmu peněz. A v tuhle chvíli není síla, která by to zvrátila. Snad se ekonomika v Evropě maličko posílí a lidi zase budou utrácet peníze, aby se svezli na okruhu na své motorce a odvezli si nějaký hobby pohár. My pak budeme moct poskytnout fanouškům víc zábavy."

Jenže ta je závislá i na počasí. Víkendové motorky přilákaly podle odhadů 1 500 diváků. "Což nás v dešti mile překvapilo. Pokud je špatná předpověď, bývají obrovské divácké propady, což dělá 20 až 30 procent ve vstupném."

Za rok má kalendář v Mostě zase nabobtnat. "Nové zbraně asi nevytasíme, ale doufáme, že aspoň jeden víkend přibyde."

 

 

Autor: Petr Bílek


STACIONÁRNÍ MĚŘIČ

30.8.2016

Dnes se uskutečnila schůzka zástupců spolku a paní senátorky MUDr. Dernerové s primátorem města Mgr. Paparegou.

Hlavním bodem byla žádost pana ing. Kašpara vznesená na červnové schůzi Zastupitelstva města Mostu na zakoupení stacionárního měřiče hluku. Tento měřič by nepřetržitě zaznamenával hluk vycházející z areálu autodromu a bylo by možné tyto údaje dále zpracovávat a hodnotit.

Na poslední schůzi Rady města byla tato žádost projednána  a po dnešní schůzce byla koupě přístroje panem primátorem přislíbena.

Pro nás je tato informace velmi pozitivní neboť certifikovaný a kalibrovaný stacionární měřič hluku bude nepopiratelným důkazem o stálé výši hladiny hluku v okolí autodromu.


KAUZA SEVER

21.8.2016

Na serveru Kauza Sever se objevil tento článek...

https://www.kauzasever.cz/2016/08/19/autodrom-most-ktera-petice-vyhraje/ (klikněte

na řádek)


ČESKÝ ROZHLAS SEVER-ROZHOVOR

20.8.2016

Na stanici Český rozhlas Sever si můžete poslechnout (nebo přečíst v tištěné podobě)

reportáž o problematice autodromu.Tou se již od loňského roku zabývá redaktor

Jan Beneš a na našich stránkách si je můžete všechny poslechnout.

 

 

 

http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/1641989 ( klikněte na řádek)


ČLÁNEK V MOSTECKÉM DENÍKU

15.8.2016

Petici za záchranu mosteckého autodromu podepsalo již přes 1 500 lidí

Most - Mostecký spor se vyostřuje. Po petici žádající ochranu před hlukem vznikla další petice. Varuje před zánikem autodromu.

13.8.2016
   
Závody tahačů Czech Truck Prix na autodromu v Mostě.

Závody tahačů Czech Truck Prix na autodromu v Mostě.Autor: DENÍK/Zdeněk Koza

Na internetu se šíří petice za záchranu mosteckého autodromu. Už ji podepsalo přes 1 500 lidí. Nová petice je reakcí na jinou petici, v níž kritici nadměrného hluku usilují o omezení provozu autodromu městskou vyhláškou.

Podle příznivců závodiště snahy nespokojené části mostecké veřejnosti ohrožují fungování společnosti Autodrom Most. „Důvodem ohrožení její existence jsou zejména aktivity spolku Zdraví pro Most. Jeho členové požadují výraznou regulaci činnosti autodromu, která by ale ve svém důsledku vedla k nemožnosti okruh provozovat," uvádí petice za záchranu autodromu.

OBHAJOBA Noví petenti obhajují autodrom jako jednu z hlavních atrakcí Mostu a regionu, která se kromě motoristického sportu zaměřuje i na bezpečnost silničního provozu, děti a handicapované. Žádají radnici, aby neomezovala činnost areálu vyhláškou a zaštítila snahu firmy Autodrom Most uvést co nejdříve do praxe protihluková opatření.

Předsedou petičního výboru je Mostečan Pavel Pech, technický ředitel autodromu. „K sestavení petice vedla mě a další občany Mostu a fanoušky motoristického sportu prostá obava o osud autodromu. Po dohodě jsem se ujal funkce předsedy petičního výboru. Jak jsme zanedlouho zjistili, máme podporu i mnoha lidí po celé republice," sdělil Pech Mosteckému deníku.

Omezení provozu autodromu by podle Pecha vedlo ke zrušení akcí zaměřených na motoristický sport, jež nelze uspořádat mimo víkendy. Musely by skončit i oblíbené závody Czech Truck Prix.

„Bez práce by se také ocitlo na čtyřicet zaměstnanců společnosti Autodrom Most a dalších několik stovek nepřímých pracovních míst by bylo v ohrožení," uvedl Pech. Petice hovoří i o možném zmaření stamilionových investic.

Petici dal hlas i český závodník Tomáš Enge. „Podpoříte petici za záchranu našeho krásného Autodromu Most? Já jsem ho již podpořil," oznámil Enge svým fandům na Facebooku.

Kritici nesouhlasí

Proti petici se ohradil Spolek Zdraví pro Most, který zastupuje obyvatele, jimž vadí nadměrný hluk z autodromu. „Spolek ani ostatní občané se svými aktivitami nikdy nevyjádřili, že chtějí autodrom zavřít a nemají to ani ve svých stanovách. Chtějí pouze, aby společnost vlastnící autodrom dodržovala zákonné normy a došla k naplnění svých slibů ohledně protihlukových opatření," uvedl Ivan Dlouhý, místopředseda spolku. Ten upozorňuje, že hygienickou stanicí dosud naměřené hodnoty již čtyřikrát překročily zákonné hodnoty hluku. „Majitelé autodromu za rok a půl slibů nesplnili žádný z požadavků," dodal Dlouhý.

„Provoz autodromu je podle mého názoru nezákonný, protože porušuje zákonnou normu na hluk," řekl kritik nadměrného hluku Martin Martinovský z Mostu. Podle něj autodrom zasahuje do práv obyvatel na užívání jejich nemovitostí a pozemků. Zároveň pochybuje o objektivnosti nové petiční podpory autodromu od lidí, kteří bydlí na opačném konci republiky a dlouhodobé problémy místních obyvatel s hlukem neznají.

Obě petice, za klid a za autodrom, žádají město o podporu. První, papírová petice, již byla radnici předána se 751 podpisy, druhá, elektronická, koluje teprve od 8. srpna. I tu budou po předání projednávat mostečtí radní. „Snažíme se jednat s oběma stranami, jak se zástupci spolku, tak se zástupci autodromu," řekl 22. července primátor Jan Paparega.

Komentáře pod elektronickou peticí za záchranu autodromu:

Martin / Studénka
Děláte neuvěřitelně prospěšnou činnost ! Už tak motosport v České republice umírá, tohle by byl jen další krok k tomu, ať umře úplně.

Tomáš / Praha
Držím palce. Byla by škoda takového okruhu.

Andrea / Trhové Sviny
Most je jedním z malá krásných okruhů v České republice, přijde mi jako hloupost ho zrušit! Tím pádem lidi co miluji okruhy, auta a všechno s tím spojené, dost zradíte. Myslím si, že návštěvnost také není zlá, chceme víc a víc okruhů po celé ČR, ne míň a míň.

Josef / Háj u Duchcova
Autodromy se budují v celém světě, jejich sportovní a ekonomický význam je nezpochybnitelný. Mostecký existuje dlouhá desetiletí, je otázkou, jak dlouho v jeho okolí žijí jeho odpůrci a zejména organizátoři protestů.

Denis / Most
Nejde o to rušit autodrom. Nikdo neřeší, co se děje uvnitř areálu. Ale jeho majitele si nemohou nechat platit za to, že umožní dělat neskutečný kravál svým zákazníkům, který je slyšet po celém Mostě. Nelze postavit podnikání na porušování zákonů.

Marie / Most
Hospic v Mostě leží v blízkosti autodromu. Mám tam maminku. Ten hluk, který musejí umírající poslouchat v létě, kdy jsou otevřená okna, bych nepřála ani mladému a zdravému člověku. Nejsem žádný rozhodně žádný škarohlíd, ale každý by si měl uvědomit, že ne vždy by měla být zábava a zisk na prvním místě. Rozhodně jsem za zachování autodromu, ale nesmí terorizovat své okolí.


Zdroj: http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/petici-za-zachranu-mosteckeho-autodromu-podepsalo-jiz-pres-1-500-lidi-20160813.html


PŘEDÁNÍ PETICE

12.8.2016

Petice: Stovky lidí chtějí v Mostě klid, prosazují vyhlášku se zákazy

Most - Část obyvatel navrhuje městskou vyhlášku, která by chránila zdraví Mostečanů před hlukem a regulovala o víkendech a svátcích rušivé činnosti, například sekačky na trávu a nadměrně hlučná auta.

11.8.2016                     
 
 Ivan Dlouhý a Martin Martinovský ukazují u radnice petici. Ta v rušném městě myslí na uši a nervy obyvatel.

Ivan Dlouhý a Martin Martinovský ukazují u radnice petici. Ta v rušném městě myslí na uši a nervy obyvatel. Autor: DENÍK/Martin Vokurka

Městská rada dostane na stůl další petici. Obyvatelé, kteří ji podpořili, požadují ochranu před hlukem. „Petici podepsalo 751 lidí," sdělil Mosteckému deníku Ivan Dlouhý z Mostu, který nesl petici na radnici. Písemná žádost podle něj nevznikala dlouho, mezi lidmi kolovala během léta.

Petenti požadují, aby město vydalo závaznou vyhlášku k zabezpečení veřejného pořádku, která by upravovala ochranu nočního klidu a regulaci hlučných činností na území Mostu.

Vyhláška má zakázat rušení nočního klidu a používání hlučných strojů, vozidel a zařízení ve dnech pracovního klidu a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 06.00 hodin do 10.00 hodin a od 12.00 hodin do 22.00 hodin a veškerých prací spojených s užíváním strojů, vozidel, zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Jedná se například o sekačky na trávu, cirkulárky, motorové pily, bourací kladiva a vozidla vydávající nadměrný hluk.

Petici sestavil občanský spolek Zdraví pro Most, který je znám kritikou hluku z autodromu.

O vydání podobné vyhlášky požádal již v červnu městské zastupitelstvo Rudolf Kašpar ze Souše, který vystoupil v diskuzi občanů. Kašpar také prosazuje, aby radnice koupila přístroj na měření hluku z autodromu a aby městská policie při překročení limitu vyjížděla na autodrom zajistit snížení hluku.

Primátor Jan Paparega tlumočil tento požadavek na červencové schůzi městské rady. Ta dala primátorovi za úkol, aby do příští schůze radních (18. srpna) připravil podrobnosti k případnému pořízení statického hlukového měřiče, včetně ceny a možností jeho umístění.

Podle Paparegy nebudou mít výsledky městského měření takovou váhu, jako kdyby hluk měřili hygienici, kteří mohou překročení limitů pokutovat. Závěry radničních testů by mohly být jen listinným důkazem. „Spoustu lidí, které hluk trápí, znám a jsem s nimi v kontaktu. Vím, že je hluk obtěžuje, ale město má omezené možnosti, jak to řešit," uvedl primátor.

O regulační vyhlášce se podle něj dá diskutovat, ale nepůjde zakázat vše, například provoz na autodromu. Město se již odvolává na stanovisko vyžádané od ministerstva vnitra. „Obecně závaznou vyhláškou nelze upravovat zákonnou normu, která stanovuje limity hluku a postihy za jejich nedodržení," uvedl Paparega.

Zástupci autodromu už dříve oznámili, že chystají další opatření na snížení hluku z areálu. Náklady odhadují na desítky milionů korun. Čekají na doporučení odborníků z ČVUT Praha. Počítá se i s částečným omezením provozu. Zrušily se například zářijové noční závody v driftu.

Na obranu autodromu vznikla petice, která se šíří na internetu.

Autor: Martin Vokurka

 
 
 

 

 
 

AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-ČERVENEC

8.8.2016

 https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257

(klikněte na řádek)

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY,DĚKUJEME!


PETICE AUTODROMU

8.8.2016

Autodrom Most vydal petici na zachování provozu autodromu.

Nikdy jsme ale nepožadovali uzavření autodromu , pouze dodržování zákonných

limitů hluku, a to se při měřeních hluku během posledního roku autodromu nepovedlo

ani jednou. Od loňského překročení pouze slibují protihlukové úpravy, ale neudělali

nic.

Zákon platí pro každého !

 


PETICE OBČANŮ

7.8.2016

 

V pátek byla na mostecký magistrát  odevzdána petice na podporu vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku , upravující ochranu nočního klidu a regulaci hlučných činností na území města Mostu ve dnech pracovního klidu a ve státem uznaných dnech pracovního klidu (volna).

Zde je plné znění petice...(klikněte na řádek)

Nyní čekáme na vyjádření .


MĚŘENÍ HLUKU

2.8.2016

Dne 11.7.2016 probíhalo opětovné měření hluku pod hlavičkou KHS. Měřeno bylo na dvou

místech v okolí Autodromu Most a.s.

Výsledky by měly být oznámeny do poloviny srpna. O jejich zveřejnění vás budeme

informovat.


VYJÁDŘENÍ AUTODROMU

2.8.2016

REPORTÁŽ NA ČT 1

25.7.2016

Na ČT 1 byla opět odvysílána reportáž o hluku na autodromu.

Běží v 11. minutě.

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/216411000140722-udalosti-v-regionech    ( klikněte na řádek)


DALŠÍ Z ČLÁNKŮ O PROBLÉMECH S HLUKEM

21.7.2016

Hluku už je moc, zlobí se lidé od mosteckého autodromu. Sepisují petici

11. července 2016  9:48

 

Obyvatelům z blízkosti mosteckého autodromu už došla trpělivost s hlukem, který se line ze závodní dráhy. Začali sbírat podpisy pod petici, která po mostecké radnici žádá schválení vyhlášky omezující hluk. Provozovatel autodromu už slíbil, že zavede protihluková opatření.

Lidé z okolí mosteckého autodromu si stěžují na hluk, který se line od závodních aut (ilustrační snímek). | foto: Radical Team

„Má to řada měst, není to nic nového. Chceme omezení hluku aspoň o víkendech a svátcích,“ říká jedna z hlavních kritiček autodromu Jitka Sotová z nedaleké čtvrti Souš.

Petici, která se má předat radnici v červenci, už prý podepsalo na pět set lidí. Tolik členů má i spolek, který proti rámusu z autodromu bojuje.

„A nejsou tam jen lidé ze Souše, ale i z dalších míst Mostu. Nebo ti, kteří si chtějí třeba u jezera Matylda odpočinout, jezdí tam na bruslích nebo chodí s kočárkem, ale hluk jim také vadí,“ dodala Sotová.

To, že je provoz autodromu moc hlasitý, potvrdilo i měření krajské hygienické stanice a ta už dala autodromu pokutu. „Hygiena udělila společnosti Autodrom Most pokutu 50 tisíc korun. Proti sankci jsme se neodvolali, částku jsme uhradili obratem,“ potvrdil trest generální ředitel společnosti Jiří Volovecký.

Chystá se i další kontrola. „Neřekneme kdy, to by ztratilo smysl,“ podotkl šéf krajské hygieny Josef Trmal. Zároveň ale upozornil, že hygienici potíže s hlukem z autodromu nevyřeší. „Můžeme opakovat kontroly a třeba zvyšovat sankce, až budou několikanásobné. Ale stejně se musí hledat řešení,“ upozornil Trmal.

Kontroly z hygieny nepomáhají

Spory kvůli hluku se stupňují od loňska, kdy autodrom převzal nový majitel a přidává nové aktivity. Problém si uvědomuje i on, autodrom provádí různá měření a opatření, nepouští třeba na dráhu příliš hlučná auta. A plánuje i investice za desítky milionů do odhlučnění. Právě kvůli jejich náročnosti chce ale nejprve na základě hlukových měření připravit studii pro nová opatření.

 

„Výsledky měření slouží jako podklad pro zpracování analýzy a následného řešení efektivních protihlukových opatření - případné výsadby zeleně, vybudování zemního valu, protihlukových stěn a podobně,“ vysvětluje Volovecký. Zároveň poukazuje na další změny, třeba víc aktivit v oblastech, jež nejsou tak hlučné, jako jsou třeba běhy, in-line brusle či dobíjecí stanice elektromobilů.

Lidé z okolí ale nemají pocit, že by se něco měnilo. „Je to pořád stejné. Ani s námi víc nemluví, jen vydávají tiskové zprávy,“ zlobí se Sotová.

Lidé ze sousední Souše si ale nestěžují jen na hluk, ale také na dopravní komplikace. To když nemohou vjet či vyjet ze své čtvrti, protože hlavní silnici blokují kolony aut či motorek najíždějících na různé akce na autodromu. Současnou největší nadějí tak pro ně zůstávají hygienici, kteří mohou měřit hluk a dávat pokuty, a město, jež by mohlo rámus o volných dnech upravit vyhláškou.

 
 

OPĚT STÍŽNOST ZASLANÁ NA MAGISTRÁT

18.7.2016
 
 
Hezký den,
 
bydlím v ulici Pod Širokým vrchem u vjezdu na autodrom, opakovaně se zde sjíždějí účastníci autodromu na parkovišti, kam se už ani nevejdou, tak stojí na úzké silnici, kde projíždějící řidiči nemohou projet, autobusy se nedostanou na zastávku a my zde bydlící lidé máme zatarasené vjezdy na své pozemky. Někdy musí zasahovat policie a odtahová služba. Také zde na (viz foto) můžete vidět, kolik zájemců nám zde ničí naše zdraví, psychiku, životní prostředí jenom pro jejich zábavu.
Mají své parkoviště, celý areál a to jim nestačí! Musí užívat ulici Pod Širokým vrchem. Kam půjdou dál, až na naše pozemky?
 
S pozdravem, Martin Hladík
 
 

REPORTÁŽ NA BARRANDOVĚ

17.7.2016

Včera večer byla na TV Barrandov v pořadu Naše zprávy odvysílána reportáž o problémech

hluku z Autodromu a.s. Je to 17. minuta.

Je zřejmé,že i bez našich podnětů problematika nadměrného hluku někoho zaujala...

http://www.barrandov.tv/video/71967-nase-zpravy-16-7-2016   ( klikněte na řádek)

 


URGENCE ODPOVĚDI VEDENÍ AUTODROMU NA STÍŽNOSTI OBČANŮ

9.7.2016
Pane generální řediteli,

neodpověděl jste dosud na emaily obyvatel ze sousedství autodromu ze dne 1.června, ani na email ze dne 14. května t.r. Dosud dlužíte odpověď i na dopis Spolku zdraví pro Most ze dne 8.června t.r. Od  Vás jako představitele společnosti, která  porušuje zákonnou normu hlučnosti, je za to i pokutována orgány státní správy,  považujeme za samozřejmé odpovídat na korespondenci lidem, kteří nejsou informováni o Vašich záměrech na omezení emisí hluku z autodromu a přitom jsou stále tímto hlukem zatěžováni.

Ostatně i Vy osobně Vaším dopisem, který jsem obdržel dne 2.května t.r. v příloze emailu Vašeho pracovníka pana Soukupa, kde píšete na konci prvního odstavce, cituji:
Podněty obyvatel žijících v sousedství autodromu beru velmi vážně a osobně se každým z nich zabývám.... konec citátu Vašeho dopisu.
A my se ptáme, kde dochází k šumu v komunikaci ?  Proč neodpovídáte na Vám adresované dopisy ?

 Nechceme v tomto emailu znovu uvádět všechny nakupené problémy, celou  korespondenci a Vámi neplněné sliby. Přečtěte si prosím znovu shora uvedenou předchozí korespondenci. My chceme vědět jaká organizační a investiční opatření chcete v příštím období provést. Každému musí být zřejmé, že dříve než provedete potřebné stavební úpravy, tak vydáte pro jezdce a stroje přísnější organizační opatření k hlučnosti. To zjevně nečiníte.

O to více občanstvo ze sousedství autodromu rozladilo, že na internetu pod http://www.okruhari.cz/cs/autodrom-most se inzeruje jízda na autodromu v Mostě bez zvukového limitu. Neříkejte nám prosím, že o tom nevíte nebo, že jste to nedali na internet vy. Když si to umí vysledovat teta za sousedství, tak Vám, kteří se pohybujete v této branži profesionálně, máte tým pracovníků, nesmí taková věc uniknout ! Vy odpovídáte za to, koho na dráhu a za jakých podmínek pouštíte.Podobné zkušenosti máme již s německými agenturami jako např.Hafeneger či Motomonster, které tu necháváte jezdit a říkali jste vloni na základě našeho upozornění (mám na to zápis ), že ihned zakročíte, aby se to z webových stránek sundalo.

Dalším překvapením byl Váš článek v Homeru. Chápeme to tak, že  Protihluková studie je minulost, my nevíme co obsahuje, ani jste nás s ní  oproti slibům neseznámili.. Teď bude analyzovat ČVUT. A vy vážení (nebo nevážení) sousedé, Vy si počkáte! A dodržování  zákonné normy hlučnosti to si také počká. Oproti slibům z loňského roku, kdy jste říkal: máme nasmlouvané jízdy, nechte nás prosím dojet sezonu 2015. Nyní běží další sezona a Vy říkáte v červnu 2016 (nikoliv nám jichž se to týká, ale do místního týdeníku), že teď budete teprve analyzovat ! 

Pane Volovecký uvědomte si, že my sem odkudsi nedojíždíme za dobrým výdělkem, my tu žijeme. Proto Vás žádáme o změnu přístupu a neprodlené podání požadovaných informací.

S pozdravem
                                     Ing. Rudolf Kašpar

PS. Je čtvrtek 7.července 2016 19,30 hod. večer. Místo trávení času na zahradě dopisuji tento email. Na autodromu stále krouží 1 až 2 hlučné stroje. A já se Vás ptám: stojí Vám diskutabilní požitek těchto několika osob a určitě nevelký finanční přínos pro autodrom za to, aby zatěžovalo hlukem x lidí v okolí autodromu? Byl jste v  tu dobu na autodromu ? Děje se to za Vašeho souhlasu ? Nebo je to nedisciplinavost a nedůslednost někoho, kdo pouští tyto stroje na dráhu  po  18 hod. Minulé vedení autodromu po dohodě s obyvateli v sousedství klid po 18 hod. důsledně dodržovalo !  Rádi bychom i k této okolnosti měli od Vás jasné stanovisko.
 

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-ČERVEN

7.7.2016

 

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257

 (klikněte na řádek)

 

Chtěli bychom poděkovat za finanční příspěvek těmto sponzorům :

Fartákovi..........................................3000, Kč

p.Pařížský...........................................200, Kč

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

DALŠÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY, DĚKUJEME !!!


KAUZA SEVER

4.7.2016

A další článek na serveru "Kauza Sever"...

 

 

https://www.kauzasever.cz/2016/07/04/trestni-oznameni-autodrom-poskozuje-zdravi/(klikněte na řádek)


ČLÁNEK V MOSTECKÉM DENÍKU

29.6.2016

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MOSTU

25.6.2016

 

Dne 23.6. se uskutečnilo jednání zastupitelstva města. Zúčastnilo se ho cca 20 členů našeho

spolku a někteří z nich vystoupili se svými příspěvky. Informovali zastupitele o neustávajícím

a stále přetrvávajícím hluku z areálu Autodromu Most a.s.

Jeden z příspěvků pro informaci přikládáme...

 

 

Vážené dámy ,vážení pánové,

Již rok usilujeme o to, aby došlo k nějaké změně v obrovském hluku, který vychází

z prostoru Autodromu , protože již druhý rok trpí obyvatelé Souše,

Stalingradské a Zahražan  provozem, který narušuje jejich životy, obtěžuje jejich soukromí

a poškozuje jejich zdraví.

Za  uplynulý rok byla již třikrát naměřena hladina hluku vyšší, než je zákonná

norma !!! Zatím byla udělena od KHS jedna pokuta ,ale ta zjevně neměla na provoz

na autodromu absolutně žádný vliv.

Vedení Autodromu po loňském prvním, pro ně nepříznivém ¨,měření slíbilo protihlukovou

studii. Na tu jsme čekali 4 měsíce-do prosince loňského roku.

V ní byla konstatována  opatření, které by případně měli učinit, například vybudování

protihlukových stěn, valů , vysázení zeleně. Vše ovšem bylo podmiňováno dalším měřením

v tomto roce. To proběhlo koncem dubna a přestože zaměstnanci důsledně kontrolovali

hlučnost motocyklů, opět došlo k výraznému překročení zákonných limitů. Není se co divit,

když v provozním řádu povolují hlučnost, která  je až o 20 Db vyšší než na okruzích

v Německu a Rakousku, a to ani neleží ve městě! A opět je  slibována další protihluková

studie . Kdy? To nikdo nikde neuvádí ,takže sezona pokračuje a vedení autodromu je

spokojené, peníze se hrnou a v podstatě se pro ně nic neděje...

Jsme občanský spolek , nikoliv společnost se švýcarskými majiteli, takže si nemůžeme

dovolit vydávat tiskové zprávy do novin vytvořené profesionálnmí novinářem  , takže vždy

vyzní tak, jakoby autodrom dělal  pro nespokojené občany maximum!. Ale my zase upřímně

říkáme to, jaká situace ve skutečnosti je.

To znamená: od loňského roku žádná změna, neuvěřitelný hluk každý den od pondělí

do neděle, Velikonoce, státní svátek? Nikoho nezajímá, jezdí se dál.

Loni vedení slibovalo, že do osmi hodin večerních  jezdit nebude. Skutečnost ?Jistě, že se

stále jezdí ! Spolupráce s občany? Neexistuje. Kromě dopisu

s výhrůžkou, že  by na moji osobu  ze strany autodromu mohla být podána žaloba. Tak to  je

ta avizovaná komunikace autodromu s nespokojenými občany?

Opět pouze sliby a nic jiného. Pochopitelně perfektně připravené , bez konkrétních termínů

a faktů, aby se mohly stále odsouvat  a jezdit se mohlo dál bez omezení...

O tento víkend museli i ti, kteří se o autodrom nezajímají  vědět, že se jezdí, protože až

u Tesca se lidé otáčeli, odkud se line hluk z motorů v domnění,že okolo projíždí kolona

závodních automobilů. A co teprve ti, co bydlí v okolí ! Víkend při zavřených oknech.

Nic neobvyklého. Ale je to normální?

Nemůžeme a ani nechceme, aby město suplovalo práci KHS , ale ze všech těchto důvodů 

vás žádáme o vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku a regulaci

hlučných činností ve dnech pracovního klidu (tj. neděle) a státem uznaných dnech

pracovního klidu(o svátcích).

Aby si alespoň v tyto dny mohli občané opravdu v klidu odpočinout. Tak, jak je to i v jiných

městech a obcích.

Z důvodu podpory této vyhlášce jsme zorganizovali petici, kterou panu primátorovi předáme

v průběhu příštího měsíce.

Po dvou týdnech je na ní ke dnešnímu dni 450 podpisů. První, kdo petici podepsal byla paní

senátorka Dernerová, které bych ráda poděkovala  za její aktivní pomoc a spolupráci se 

spolkem  při řešení  našeho problému.

Proto vás, všechny naše zastupitele a zároveň občany našeho města, žádáme o podporu

v této  věci a ¨předem vám za ni děkujeme .

Děkuji za pozornost.

 

 


ČESKÝ ROZHLAS SEVER-ROZHOVOR

17.6.2016

Honza Beneš, redaktor Českého rozhlasu opět navštívil Autodrom Most a.s. a hlukem

zasažené občany...

 

http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/1624721  (klikněte na řádek)

 

 


OZNÁMENÍ AUTODROMU

10.6.2016

 V místních novinách vyšlo tiskové prohlášení Autodromu Most-přikládáme na konci článku.

Opět se jen mlží a opakují sliby bez konkrétních dat, ale hlavně se zdůrazňuje,kolik to bude

stát !!!

Když se podíváte na stránky společností, které se denně na dráze prohánějí a zjistíte , kolik

platí za pronájem trati, tak se o jejich výdělky skutečně nemusíme bát

Nás,  občany obtěžované hlukem celodenně a každodenně ,ale finance nezajímají.

Protihluková opatření jsou slibována již od minulého roku. Odborník, kterého jsme oslovili

nám potvrdil,že pokud se nesníží hlučnost vozidel, která jsou na dráhu vpouštěna,zákonná

norma bude i s protihlukovými opatřeními dodržována jen těžko. 

Přitom by to  bylo to nejjednodušší a nejrychlejší řešení !

 

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/autodrom-oznamil-ze-na-snizeni-hluku-spolupracuje-s-krajem-i-akademiky-20160610.html   (klikněte na řádek)

 

 


REAKCE NA OZNÁMENÍ AUTODROMU O JEJICH MĚŘENÍ HLUKU

9.6.2016

AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-KVĚTEN

4.6.2016

 

 https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257

(klikněte na řádek)

 

Chtěli bychom poděkovat za finanční příspěvek pro spolek :

Hrubešovi........................1500, Kč

 

Veškeré účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

DALŠÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY,DĚKUJEME !


VÝSLEDKY MĚŘENÍ HLUKU NA ŽÁDOST AUTODROMU

1.6.2016

DALŠÍ STÍŽNOST NA MAGISTRÁTU

18.5.2016

ODPOVĚĎ Z MAGISTRÁTU NA STÍŽNOST

18.5.2016

VÝŠE POKUTY

15.5.2016

Dozvěděli jsme se výši pokuty udělenou Autodromu Most a.s.

Je to 50000, Kč. Dle informací KHS musí postupovat postupně, takže při dalším porušení se

bude pokuta navyšovat.

Další měření je naplánované...


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU- DUBEN , PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVKY

8.5.2016

 https://www.csob.cz/portal/documents/10710/965908/272218257-2016-04.pdf

(klikněte na řádek)

Chtěli bychom poděkovat za příspěvky pro spolek těmto sponzorům:

Fartákovi.......................................3000,Kč

p.Polák...........................................500,Kč

Bejblovi.........................................2000,Kč

p.Pařížský........................................200,Kč

p.Sot...........................................12100,Kč

p.Hrach...........................................400,Kč (platba v hotovosti)

p.Kašpar........................................1000,Kč (platba v hotovosti)

 

Veškeré účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

DALŠÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY,DĚKUJEME !!!

 

 


ODPOVĚĎ NA PODNĚT NA NEČINNOST KHS

8.5.2016

PODNĚT NA NEČINNOST KHS V MOSTĚ

8.5.2016

UDĚLENÍ POKUTY AUTODROMU

3.5.2016

SCHŮZE SPOLKU

24.4.2016

Ve čtvrtek 21.4. se uskutečnila schůzka spolku v prostoru motelu Turbo.

Kromě stávajících členů dorazilo velké množství občanů, kteří nejsou se současnou

situací na Autodromu Most a.s. spokojeni a chtějí se připojit ke spolku.

Byla konstatována neochota vedení autodromu cokoli měnit a jejich deklarovaná snaha dobře

vycházet s občany zasaženými hlukem,zvýšeným prachem a emisemi je pouze teoretická.

Přestože v loňském roce ředitel Volovecký sliboval,že do 20 hodin budou jezdit p o u z e

do konce sezóny kvůli již nasmlouvaným  akcím,v novém provozním řádu je opět zakotvena

doba jízd dvakrát týdně do 20 hodin.K tomu  tolik slibovaná "omezení" hlučnosti

vozidel na dráze až na 110 dB +2 ,což je výše,která není v Německu a Rakousku

ani na okruzích zcela mimo obec či město! Pro představu-autodrom v Sosnové-České

Lípě,který je také v blízkosti obytné zóny,má hlukový limit 84 dB !!!

Dále padaly stížnosti občanů bydlících naproti vjezdu na autodrom, v ul Tvrzova a

Pod Širokým vrchem ,na shromažďování motorek a automobilů přímo před jejich okny,

kde dochází ke zvýšenému hluku a většímu úniku výfukových plynů do ovzduší.

I na jejich stížnost přišla zamítavá odpověď z právnické firmy Autodromu a.s.

Čekali jsme,dle slibů z prosince 2015 do začátku nové sezóny a dočkali jsme se opět jen

neutuchajícího hluku,každodenního provozu bez ohledu na neděle,svátky ,zvýšeného provozu

v okolí autodromu provázeného hlukem z motorek,které rozhodně při vyjíždění z autodromu

nedodržují nejvyšší povolenou rychlost ...

Takže na spolupráci s Autodromem rozhodně nelze spoléhat!

Opět proto řešíme tuto neutěšenou situaci s panem primátorem Paparegou,s paní senátorkou

Dernerovou,s KHS,s hlavním hygienikem ČR MUDr.Valentou ,s policií ČR ,právnickou firmou,

soudním znalcem v oblasti hluku a dalšími úřady.

Čekáme na ukončení řízení a udělení pokuty KHS za loňské překročení hygienických norem.

O dalších výsledcích jednání vás budeme informovat.

Další podněty a nápady jsou vítány!!!

Chceme poděkovat za vaši účast a podporu!

 

 


NAŠE REAKCE NA NOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD AUTODROMU

19.4.2016

Autodrom a.s. údajně splnil jeden (prozatím jediný) bod z protihlukových opatření,

dal do provozního řádu omezení hluku vozidel,která vpustí na dráhu. Toto "omezení"

ale zdaleka nesplňuje normy uvedené na jiných autodromech ,a to žádný z nich ani neleží ve

městě ,jako ten mostecký!!!

Zaslali jsme primátorovi toto prohlášení...(klikněte na řádek)

 


ODPOVĚĎ AUTODROMU NA STÍŽNOST OBYVATEL Z UL.POD ŠIROKÝM VRCHEM

19.4.2016

Vážený pane inženýre,
tímto Vám sděluji, že jsem převzal právní zastoupení společnosti AUTODROM Most a.s, se sídlem Most, Tvrzova 5, PSČ: 43401, ve všech věcech týkajících se provozu Autodromu.

V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, že můj klient dlouhodobě pracuje na stabilizaci vztahů s majiteli nemovitostí v okolí Autodromu. Některé kroky k zamezení hluku již byly učiněny a ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje, ú.p. Most, je pokračováno v přípravě protihlukových opatření. Vámi zmiňované parkoviště P1 je umístěno před samotný areál proto, aby měl vlastník Autodromu jistotu, že se v areálu nenachází žádná osoba, která nemá podepsáno tzv. prohlášení účastníka, ve kterém je účastník seznámen s podmínkami provozu na Autodromu. Tuto administrativu nelze bohužel přesunout z bezpečnostních důvodů dále do areálu. Společnost
AUTODROM Most a.s bude apelovat na všechny účastníky, aby vůči lidem bydlícím v okolí Autodromu vystupovali s maximální ohleduplností, nemůže však odpovídat za jejich chování na běžné komunikaci. Věřím, že toto vysvětlení přijmete s porozuměním.

Dovoluji si Vás požádat, abyste se v této věci napříště obracel přímo na naši kancelář.

Děkuji, s pozdravem
Mgr. Petr Zach, advokát 
vykonávající advokacii ve společnosti
Advokátní kancelář Zach a partneři, s.r.o.
se sídlem Karlovo nám. 325/7, 120 00 Praha 2
IČ: 24735531, DIČ: CZ 24735531
zaps. v OR u MS v Praze, odd. C, vložka 169973 

POZVÁNKA NA SCHŮZKU SPOLKU

14.4.2016

Ve čtvrtek 21.4.  v 17 hodin vás srdečně zveme na schůzku spolku,na které se bude řešit

problematika hluku z Autodromu Most a.s.

Schůzka se uskuteční v motelu Turbo (Hořanská cesta).

Těšíme se na vaši účast!


PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY - LEDEN-BŘEZEN 2016

12.4.2016

Chtěli bychom poděkovat za příspěvky pro spolek těmto sponzorům:

Gabkovi.......................................3000,Kč

p.Sotová....................................12100,Kč

p.Šujan.......................................3000,Kč

p.Bukovská..................................2000,Kč

Metall Quatro spol........................12100,Kč

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí.

DALŠÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY JSOU VÍTÁNY,DĚKUJEME !!!


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-BŘEZEN

11.4.2016

STÍŽNOST NA HLUK OKOLO VJEZDU NA AUTODROM

6.4.2016

Obyvatelé žijící v okolí vjezdu na autodrom poslali stížnost řediteli p.Voloveckému...

 

Vážený pane generální řediteli,

 

jistě si pamatujete kde bydlím , t.j. naproti vjezdu do tunelu k autodromu a přilehlého parkoviště. My i naši sousedé z této lokality se pozastavujeme nad organizací při příjezdu Vašich klientů na tzv." Taxijízdy "! Jejich smysl nechceme komentovat, avšak důrazně protestujeme proti způsobu jak tyto jízdy organizujete ! Probíhá to tak, že hlučící vozidlo přijede před vrátnici. Pak je vpuštěno na přilehlé parkoviště. Některé vozy přijedou po vlastní ose, některé naloženy na plaťáku. Pak je skládají. Všichni nedočkavci svá vozidla, která mají místo výfuku nějakou rouru tůrují nebo roštují chcete-li.

Pak jsou postupně jezdci se svými stroji vpouštěni, další přijíždějí, jiní triumfálně odjíždějí .Na autodromu se jím zvýšil adrenalin, což realizují plně při výjezdu pod našimi okny.

 

Pane řediteli my Vás žádáme, aby jste okamžitě změnil tuto organizaci vpouštění vozidel na okruh. Jednak, parkoviště bylo zkolaudováno jako záchytné parkoviště při závodech a nikoliv jako externí depo autodromu. Přijďte se někdy při takto exponované akci jako proběhla tento víkend podívat. Hluk je pro nás, kteří bydlíme naproti vjezdu násobně vyšší jak při závodech. Místa na autodromu máte dost a my budeme mít zdroj hluku alespoň o 300 m dále od našich domovů.

 

Jsme informováni o průběhu, či vleklosti při řešení protihlukových opatření a plně je podporujeme. Avšak organizaci při průběhu vjezdu na autodrom můžete změnit ze své pravomoce okamžitě.

 

Očekáváme Vaší zprávu a zůstáváme s pozdravem

                                                                                                    Ing Rudolf Kašpar

 

 

PS: Kopii tohoto emailu zasílám spolku Zdraví pro Most k zařazení do databáze.

 


INFORMACE ZE SCHŮZKY PRIMÁTORA S ŘEDITELEM AUTODROMU

24.3.2016

Vážená paní Sotová,

v návaznosti na naší předchozí komunikaci sděluji následující:

Dnešního dne proběhla smluvená schůzka s Ing. Voloveckým, kdy jejím závěrem bylo sdělení toho, že:

a) úpravy provozního řádu, které jsem deklaroval výše byly provedeny a zapracovány,

b) instalace IP kamery na shromaždiště vozidel před vypuštěním na dráhu bude provedena do 3 týdnů s proklikem na webových stránkách Autodromu Most

c) budou provedena dvě měření hluku v měsíci dubnu na exponovaných místech, kdy výsledky budou poskytnuty spolu s doporučenými opatřeními (výsadba zeleně a dále další protihluková opatření),

d) bude zakoupena kamera s detekcí vozidla, které produkuje nadměrný hluk s tím, že takové vozidlo bude vykázáno z dráhy,

e) provozní doba po 18 hodině bude max. dva dny v týdnu s tím, že tato doba bude využita pouze civilními vozidly, které jsou opatřeny RZ


Další informace Vám sdělím, budou-li mi poskytnuty.

S pozdravem


Mgr. Jan Paparega
primátor


DOPIS PRIMÁTORA NA AUTODROM

15.3.2016

ODPOVĚĎ AUTODROMU PRIMÁTOROVI

15.3.2016

AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-ÚNOR

6.3.2016

VÝSLEDKY SCHŮZKY

23.2.2016

Včera proběhla schůzka našich zástupců s paní senátorkou Dernerovou,panem primátorem

Paparegou a panem poslancem Schwarzem.

Všichni přítomní byli seznámeni s nezájmem Autodromu a.s.spolupracovat s občany,o jejich

zatím stále  pouze papírově podloženými tvrzeními o protihlukových opatřeních.Sezona

začala a nic se neděje...Přitom akcí na autodromu bude požehnaně:

12 oficiálních závodů,

 5 oficiálních akcí

73 komerčních akcí (!!!)

 3 závody na polygonu 

 16 kurzů

+ volné jízdy platících zájemců

Takže opět obrovský nápor na obyvatele !

Dále bylo poukázáno na pokles cen domů v okolí vzhledem k nadměrnému hluku,což bylo

doloženo aktuálním odhadem domu v ul Pod Širokým vrchem(pokles ceny o 600000,Kč).

Pan primátor přislíbil odeslání dopisu na Autodrom a.s. se žádostí o konkrétní časovou osu

slibovaných opatření  a jejich přesnou specifikaci.

Po domluvě s paní senátorkou Dernerovou bude uskutečněno další měření hluku,které uhradí

Magistrát .Paní senátorka také bude kontaktovat KHS,jmenovitě ing.Raise se žádostí

o aktuální informace ohledně avizovaných protihlukových opatřeních.

Ze strany politiků byla tedy opět přislíbena pomoc dotčeným obyvatelům ...

Musíme počítat s tím,že výsledky nebudou hned,vždyť jen na výstupy z měření hluku

jsme v minulém roce čekali téměř dva a půl měsíce a do dnešního dne nebyla určena výše

pokuty,ale doufáme,že se nám podaří donutit vedení Autodromu k dodržování zákonů....

 


SCHŮZKA S PŘEDNÍMI POLITIKY

18.2.2016

V pondělí 22.2. se uskuteční schůzka zástupců spolku s paní senátorkou Dernerovou,panem poslancem Schwarzem a panem primátorem Paparegou.

Budeme  řešit naše problémy s autodromem...

Výsledky následně oznámíme.


ZPRÁVA OD HLAVNÍHO HYGIENIKA ČR MUDR.VALENTY - 1.ČÁST

10.2.2016

ZPRÁVA OD HLAVNÍHO HYGIENIKA ČR MUDR.VALENTY - 2.ČÁST

10.2.2016

AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-LEDEN

6.2.2016

CO MY NA TO?

6.2.2016

Ke všem informacím v souvislosti s autodromem můžeme konstatovat zatím pouze toto:

Protihluková studie  sice není třetím osobám k nahlédnutí(dle slov právníka

autodromu),ale podle toho,co jsme se dočetli v různých tiskovinách a ve zprávě Krajské

hygienické stanice,shrnujeme...

1)pravidelné individuální měření hluku vybraných strojů při vjezdu na závodní dráhu ,jež

   bude snímat web kamera.

2)statické měření hluku na hranici pozemku.

3)jednou za rok provedené měření hluku na autodromu v přítomnosti zástupců města

   a našeho spolku.

3)v místě naměřeného zvýšeného hluku Podlesí bude potřeba navýšit stávající protihlukovou

    stěnu o 2 m.

4)v druhém místě naměřeného zvýšeného hluku v ul.Národního odboje (dle souhlasu

   majitele)možnost instalace protihlukových oken a výměně kovových mřížovaných

   vrat za neprůzvučná.

5)instalace protihlukové stěny v délce 130m a výšky 3m na místo stávajícího oplocení areálu

   autodromu ,směrem k ul.Národního odboje.

6)měření na šesti místech v okolí autodromu nyní v březnu,podle kterého mají být určena

   finální protihluková opatření.

Takže,dle našeho mínění,v první řadě je nesmyslná nabídka protihlukových oken ,když

vysoká hladina hluku byla naměřena na zahradě domu!!!Znamená to snad,že máme

celoročně sedět za zavřenými okny?A co jsou protizvučná vrata?Jaký mají smysl v rámci

venkovního pobytu?

Uvedená protihluková studie z 18.1. (o které píše ing.Rais) se převážně týká pouze dvou

míst,kde bylo provedeno měření.Ale hluk se týká celé oblasti!!!Je třeba brát v potaz

šíření hluku všemi směry!Pokud se uvažuje o protihlukových stěnách,proč ne všude???

Zásadní by měl být zákaz vpouštění na okruh hlučným strojům.Ale co je definice hlučný

stroj?V provozním řádu autodromu Sosnová,(který se také nachází mezi obydlenými

místy),je uveden maximální hlukový limit pro vpuštění na okruh 84dB!V Mostě žádný takový

limit není.Proč???Také budeme požadovat kontrolní měření nikoli při závodech uvedených

v oficiálním kalendáři,ale při akcích(a těch bude opět většina,jak jsme již zjistili),kdy je okruh

pronajímán zahraničním motorkářským spolkům...Při těchto akcích je hluk největší!

V pondělí máme schůzku s poslancem B.Schwarzem a požádali jsme o  schůzku

pana primátora.Budeme řešit také provozní dobu autodromu.

Snaha Autodromu a.s. o snížení hluku je zatím pouze teoretická,budeme sledovat,jak se

osvědčí v praxi.Pro nás je zásadní,že o spolupráci se spolkem sice píší v novinách,ale s námi

rozhodně nespolupracují!

Zajímají nás vaše názory a postřehy,můžete je psát v sekci Příspěvky,případně na email...

 

 


ODPOVĚĎ OKRESNÍHO HYGIENIKA

5.2.2016

ODPOVĚĎ Z AUTODROMU

5.2.2016

DOPIS NA AUTODROM

25.1.2016

DOPIS NA KHS

25.1.2016

Byl odeslán dopis na KHS ...(klikněte na řádek)


ČLÁNEK V 5+2 TÝDENÍKU -MOSTECKO

15.1.2016

ČESKÝ ROZHLAS SEVER-ROZHOVOR O HLUKU NA AUTODROMU (30.12.2015)

12.1.2016

Můžete si poslechnout rozhovor s nespokojenou členkou spolku,mluvčím Autodromu a.s.

a primátorem J.Paparegou...

 

http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/1569204 (klikněte na řádek)


NARAZILI JSME NA SICE JIŽ STARŠÍ,ALE I TAK ZAJÍMAVÝ ČLÁNEK - DISKUSNÍ SERVER KAUZA SEVER

12.1.2016

 

 

Prodám barák v Souši. Značka: Špunty do uší a plynová maska v ceně

 

gumyMostecká městská část Souš bývala kdysi dobrou adresou. Teď je ale nutno rozšířit povinnou výbavu zdejších rodinných domků o chrániče sluchu a plynovou masku. Na vině je autodrom a přilehlý polygon, zařízení pro výuku bezpečné jízdy, kde lze mimo jiné umazávat trestné body. V obojím jde o kšeft a na lidi z okolí se proto z vysoka kašle. Autodrom se po změně majitele změnil v nájemnou závodní dráhu, která je v neustálé permanenci, takže přes řev motorů neslyšíte vlastní slovo. A teď se k tomu přidal o polygon, když uspořádal kdysi nelegální závody Czech Drift Series, v nichž jde především o jízdu ve smyku a tím spálené gumy. V okolí polygonu bylo při akci, která se protáhla až do nočních hodin, zcela nedýchatelno, a bůh ví, co kouř z pneumatik udělá se zdravím občanů. Co se týče hlučnosti ze závodního okruhu, obyvatelé Souše už v létě sepsali petici a autodrom prý teď zpracovává řešení (byla zadána protihluková studie). Mezitím ale zkouší lidskou trpělivost smradlavým dýmem. Nu což, než se něco hne, bude po sezóně, a příští rok se uvidí, hlavně, že letos máme vyděláno.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone
 
10

 


PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY - 2015 +VÝDAJE V UPLYNULÉM ROCE

12.1.2016

Chtěli bychom poděkovat za finanční příspěvky pro spolek těmto sponzorům:

ing.Hanuš.......................................200,Kč

p.Zúberová...................................2000,Kč

p.Sot..........................................11000,Kč   +.....6500,Kč-v hotovosti

METALL QUATRO..........................12500,Kč   +.....5000,Kč-v hotovosti

ing.Dlouhý.....................................2000,Kč

ing.Farták......................................2000,Kč

 

 

Výdaje:

advokátní služby- JUDr.Hajný...........12100,Kč

založení webových stránek...............10769,Kč

měření hluku akreditovanou firmou...12100,Kč

poštovné,ověřování podpisů(právní náležitosti

ke spolku...).....................cca  680,Kč

 

Všechny účty jsou v případě zájmu k nahlédnutí...

 

Děkujeme za další případné finanční příspěvky ,jsou vítány!

 

 


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-PROSINEC

5.1.2016

TISKOVÁ ZPRÁVA AUTODROMU KE SNÍŽENÍ HLUKU

1.1.2016

TISKOVÁ ZPRÁVA

Na okruh nebudou mít přístup nadměrně hlučné vozy ani motocykly

 

Vedení společnosti AUTODROM MOST přijalo konkrétní opatření, jež by měla v dohledné době snížit hladinu hluku vznikající při závodech, trénincích či testování vozů a motocyklů na okruhu v areálu autodromu. Právě na nadměrný hluk si stěžují obyvatelé mostecké městské části Souš, jejichž domy s autodromem sousedí. „Uděláme vše pro to, abychom dodrželi zákon a vešli se do stanoveného limitu,“ uvedl sportovní ředitel společnosti Michal Marek.

Opatření se týkají přísnějších limitů hluku pro formulové a cestovní vozy, jež stanovila Federace automobilového sportu Autoklubu ČR. Přísnější limity musejí dodržovat i závodníci na motocyklech. „V případě, že stroj stanovenou hranici hluku překročí, bude vyloučen z provozu do doby, než jeho majitel či stáj sjednají nápravu,“ vysvětlil Marek.

Společnost se dále zavázala k pravidelnému individuálnímu měření hluku vybraných strojů při vjezdu na závodní dráhu, jež bude snímat web kamera. „Přistoupíme i ke statickému měření hluku na hranici pozemku. K tomuto plánujeme zakoupit dva speciální měřicí přístroje, celkem za více než milion korun,“ upřesnil sportovní ředitel.

Jednou za rok, a to v době provozu na závodní dráze, určení pracovníci společně se zástupci města a představiteli spolku Zdraví pro Most změří hladiny hluku ve vybraných oblastech. Výsledné hodnoty budou sloužit jako podklad ke zpracování dalších případných opatření.

„Expertními firmami si také necháme zpracovat analýzu šíření hluku, z níž by měly vzejít návrhy na snížení jeho hladiny. Například formou výsadby zeleně či vybudování zemního valu ve vhodné lokalitě,“ doplnil Marek.

Snahu o korektní vztahy s obyvateli žijícími poblíž areálu autodromu deklarovalo vedení společnosti také nabídkou celoročního bezplatného vstupu na všechny akce. Této možnosti využilo zatím na 120 lidí.

 


ODPOVĚĎ OKRESNÍHO HYGIENIKA

31.12.2015

AUTODROM- OFICIÁLNÍ AKCE NA ROK 2016

28.12.2015

Mostecký autodrom zveřejnil přehled akcí,které udělá v roce 2016:

30. 1. The Most OPENING | Zahájení sezóny 2016
26. 3. EDDA Cup | Závody do vrchu na Autodromu
3. 4. The Most AUTOSHOW #3 | Den volných jízd, taxijízd a měřeného slalomu...
8. 4. Prague Revival Rally | Mototuristická akce
10. 4. Carbonia Cup | Mezinárodní automobilové klubové závody
16. 4. The Most MOTOSHOW #1 | Den otevřených dveří pro motocyklové nadšence
16. – 17. 4. TRIOLA Cup | Závody do vrchu na Polygonu
29. 5. The Most SAFETY DAY | Den bezpečnosti pro celou rodinu
9. 6. 6hod LE MOST | Šestihodinové automobilové vytrvalostní závody
17. – 19. 6. The Most FIA CARS CENTRAL Europe Challenge a OCTAVIA Cup
Souboje vozů Střední Evropy
15. – 17. 7. European Championship ALPE ADRIA, IMRC, MČR silničních motocyklů
5. – 6. 8. Formula Student Czech Republic
Mezinárodní závody formulí sestrojených univerzitními týmy
10. 8. Carbonia Cup | Mezinárodní automobilové klubové závody
19. - 21. 8. Czech Moto Classic | Závody historických silničních motocyklů
2. – 4. 9. CZECH TRUCK PRIX 2016
8. 9. 6hod LE MOST | Šestihodinové automobilové vytrvalostní závody
23. – 25. 9. Swiss MOTO Racing | Švýcarské Mistrovství silničních motocyklů
23. - 24. 9. DMV Gran Turismo Touring Car Cup | Šampionát cestovních vozů
9. 10. Carbonia Cup | Mezinárodní automobilové klubové závody
22. 10. The Most AUTOSHOW #4
Podzimní dny volných jízd pro automobilové nadšence
23. 10. The Most TRACK DAY | Intenzivní kurzy sportovní jízdy na okruhu
29. 10. The Most RALLY SPRINT #1 | Rallysprint Serie


PROHLÁŠENÍ PRO ČLENY ZASTUPITELSTVA

17.12.2015

Toto prohlášení jsme zaslali všem členům mosteckého zastupitelstva....

 

 

Vážení zastupitelé,

chceme Vás touto  cestou informovat o problematice „autodrom versus nespokojení občané...“ .Obracíme se na Vás  nejenom abychom Vás informovali , ale také proto , abychom Vás požádali o zvážení naší situace a Vaší podporu.

Je to více než půl roku, co začali občané Mostu  vstupovat do občanského  spolku Zdraví pro Most. V tomto spolku jsou sdruženi občané převážně městské části Most-Souš, Zahražany, Na Ovčíně,Podlesí  a přilehlého okolí areálu společnosti  Autodrom Most a.s. Přidávají se ale i všichni ti, kterým vadí  současný nadměrný a od časného jara do zimy neustávající hluk z autodromu.

Činnost spolku nemá za cíl likvidaci autodromu nebo šikanování jeho vlastníka, jak by se mohlo některým nezasvěceným na první pohled zdát. Účelem je bránit zdraví , nezávadné  prostředí pro bydlení a v neposlední řadě i majetek všech spoluobčanů, kterým od letošního roku znepříjemňuje život nadměrný hluk z mosteckého autodromu.

Nadlimitní hluk, provozní doba do pozdních večerních hodin a vysoké koncentrace emisí jsou průvodními jevy akcí, které se pod novým vlastníkem Autodromu Most a.s. konají od března letošního roku. Za předchozího vedení společnosti byly motoristické akce v souladu se zákonem o veřejném zdraví a občané i rádi zašli na oblíbený závod trucků. Od letošní sezony však  bylo jediným řešením pro postižené občany  zavřít se ve svých domovech. Ani to však v někdy nepomohlo a hluk pronikal i do jejich příbytků. Pořádané akce účastníků z celé Evropy se na autodrom téměř nevešly. Jezdilo se od osmé hodiny ranní i do osmé večerní sedm dnů v týdnu. Pro zatraktivnění  některých akcí, ve snaze nalákat  účastníky, byla pro zájemce dokonce pobídka, že si zde  „mohou zajezdit bez hlukových limitů“, na rozdíl od zahraničních autodromů, kde je potřebné dodržet stanovené limity a technické podmínky. Musíme zmínit , že nemluvíme pouze o činnosti tzv. sportovní. Jedná se také o různé aktivity spolků a klubů,  které se k nám přijedou vyřádit, pobavit se svými stroji, či spálit několik sad pneumatik při tzv. driftu. Nejedná se tedy o činnost ve veřejném zájmu, která by si jistou dávku tolerance mohla nárokovat. Naplnění kapacit dráhy a ekonomické zájmy společnosti provozující autodrom tedy naprosto ignorují skutečnost, že jsou fakticky ve městě. Ostatně to prokazují i výsledky měření Krajské hygienické stanice.  Dne 20.6.2015 bylo v obytných zónách naměřeno: v ulici Podlesí – 67 dB, v ulici Národního odboje – 56,9 dB. K dalšímu akreditovanému měření došlo v ulici Podlesí dne 26.9.2015 - 70,6 dB. Přitom maximální povolený limit hluku je 50 dB!!!

 Je asi namístě připomenout v jaké době (r.1982), pro jakou  techniku a na jakou zátěž byl mostecký autodrom postaven. Dnešní provoz autodromu se současnými stroji, v tak intenzivní zátěži, skutečně do sousedství obytné zóny nepatří. Z našeho pohledu je tedy absurdní nevole a nevraživost vlastníků a vedení společnosti  Autodrom Most a.s. vůči našim členům , kteří brání své zájmy a proti situaci vystupují. Oni přišli k nám se svými ekonomickými zájmy a snaží se je nadřadit zájmům našim. Lidem, co zde v klidu žijí desítky let. To je pro nás nepřijatelné. Jsme  přesvědčeni že na naší straně stojí nejenom zákony ale i zdravý rozum .

 

Ani přes snahu některých politiků, úředníků i aktivistů se doposud nepodařilo zlepšit dotčeným občanům jejich tíživou situaci. Ochrana zdraví a dodržování platné legislativy? Ať již z úst komunálních politiků, úředníku  nebo sliby zástupců autodromu ,vše bez výsledku. Ať upřímně míněné či politicky výhodné,  všechny kroky zatím nechávají termín ZDRAVÍ OBČANŮ v rovině frází.

Všechna akreditovaná měření, příspěvky občanů i členů  a další korespondenci  si mohou zájemci o tuto problematiku přečíst i na internetové stránce www.zdravipromost.cz

Děkujeme a věříme ve Vaši pomoc a podporu.

Za spolek Zdraví pro Most ,členové výboru:

předsedkyně -            Sotová Jitka

                           Ing.Dlouhý Ivan

                           Ing.Farták Ladislav

                           Ing.Karfík Milan

                                 Martinovský Martin

                           Ing.Mleziva Pavel

                                 Sot Pavel

                                 Šujan Milan


ČLÁNEK O AUTODROMU V MOSTECKÉM DENÍKU

14.12.2015

V Mosteckém deníku si můžete přečíst článek o autodromu...,pouze poslední odstaveček  se zmiňuje o nespokojených občanech.O porušování zákona ,pochopitelně, ani slovo....To by se do oslavného textu nehodilo....

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/akce-na-mosteckem-autodromu-a-polygonu-navstivilo-200-tisic-lidi-20151213.html (klikněte na řádek)

 


NOVINKY V ČINNOSTI SPOLKU

10.12.2015

V pondělí jsme se měli sejít s panem poslancem Schwarzem,ale ten setkání  z důvodu nemoci přeložil na leden.

Na této schůzce jsme se měli seznámit s protihlukovou studií,kterou si nechal Autodrom vypracovat.Již v listopadu jsme při telefonním rozhovoru požádali  vedení o  kopii.Chtěli bychom ji nechat posoudit odborníkem na tuto problematiku.  P.Volovecký uvedl,že s tím nemá problém.Nyní jsme zaslali písemnou žádost a čekáme na reakci...

O výsledku vás budeme informovat.


SCHŮZKA S VEDOUCÍM ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

10.12.2015

Včera proběhla na Magistrátě schůzka s vedoucím Odboru životního prostředí p.Pátkem.S nadměrným hlukem nám pomoci nemůže(to je v kompetenci a stále probíhajícím řešení  KHS... ),ale sdělili jsme mu stížnosti občanů ,kteří mívají v okolí autodromu po některých akcích motorek a automobilů mastné skvrny na oknech,parapetech i na vodě v bazénech.

Dále jsme upozornili na to,že nás již několik našich členů informovalo o tom,že v případě deště vytéká z autodromu proud vody s mastnými skvrnami směrem k Matyldě.

Pan Pátek přislíbil ,že se bude stížnostmi zabývat  a řešit je .

Prosíme naše členy,aby v případě podobných problémů hned volali nebo nechali vzkaz na  e-mailu.Upozorníme příslušné orgány


AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-LISTOPAD

2.12.2015

DOPIS OKRESNÍMU HYGIENIKOVI

1.12.2015

ODPOVĚĎ PANA PRIMÁTORA NA NÁŠ DALŠÍ PODNĚT (ze dne 12.11.2015)

1.12.2015

AKTUÁLNÍ VÝPIS Z ÚČTU SPOLKU-ŘÍJEN

23.11.2015

PLÁNY AUTODROMU ...

21.11.2015

Vyšel nový článek o investičních plánech autodromu,o protihlukových úpravách ani zmínka...

http://www.e-mostecko.cz/zpravy/sport/6873-zavodni-okruh-mosteckeho-autodromu-bude-mit-castecne-novy-povrch (klikněte na řádek)


DALŠÍ PROTESTNÍ DOPIS PRO PRIMÁTORA...

12.11.2015

NOVINKY V ČINNOSTI SPOLKU

24.10.2015

V minulých dnech proběhlo několik schůzek s p.poslancem Schwarzem.Jedné se zúčastnili i zástupci Autodromu.

Potvrdili,že v nejbližších dnech obdrží výsledek protihlukové studie,se kterou následně seznámí také zástupce našeho občanského spolku.

Budeme vás dále informovat o vývoji situace...

Také jsme objednali, na náklady našeho spolku, další měření hlučnosti z Autodromu u soukromé akreditované laboratoře fyzikálních faktorů.Proběhlo v září.Výsledky jsou tristní,opětovné překročení zákonného limitu,tentokráte až o 40% !!!!Podrobněji na stránce:Měření.

S výsledky seznámíme příslušné orgány.

Bylo založeno bankovní konto,na které mohou členové spolku a jeho příznivci podle svého uvážení přispívat.Transparentní účet,kde budou zřetelné všechny pohyby na kontě, by měl být na našich stránkách zprovozněn v nejbližší době.Dosavadní výdaje jsou k nahlédnutí u předsedkyně spolku.

Č.Ú.  272218257/0300

Prosíme o vyplnění přihlášek a zaslání přes email na   zdravipromost@seznam.cz   ,případně zaslání poštou na adresu sídla spolku-ul.Kostelní 435,43401 Most.Další možností je vhodit přihlášku do soukromé schránky p.Sotové ,ul.Národního odboje 217.Kdo nemá možnost přihlášku vytisknout,volejte na t.č.607 871 938. 

 


VÝHRUŽNÝ DOPIS Z AUTODROMU č.1

24.10.2015

VÝHRUŽNÝ DOPIS Z AUTODROMU č.2

24.10.2015

ODPOVĚĎ PANA PRIMÁTORA (dotazy z 27.8.)-č.1

20.10.2015

ODPOVĚĎ PANA PRIMÁTORA(dotazy z 27.8.)- č.2

20.10.2015

DOPIS PRIMÁTOROVI

27.9.2015

Vážený pane primátore,

rádi bychom znali Váš názor na víkendovou akci na mosteckém autodromu , The Most
Night Drifts-RD6 Czech  Drift,kdy se jezdilo od rána až do večerních 22 hodin.
Nešťastní lidé z Podlesí,kdy jim,v podstatě před domy, řádily kouřící ,zapáchající
automobily do nočních hodin,jsou rukojmím komerční akce podnikatelského
subjektu,který se pyšní tím,že podepsal "Memorandum' s naším (zdůrazňuji naším!!! )
městem.Nezdá se Vám to absurdní?
Na naší společné schůzce  dne 27.8. byl z Vaší strany avizován zájem,aby provoz na
autodromu končil denně v 18 hodin.Po tlaku vedení autodromu  v úterý a ve
tvrtek ,prozatím, až ve 20 hodin.Tak slíbili představitelé autodromu před námi
i Vámi.Zřejmě je nezajímáme nejen my,jako místní občané,ale ani Vy,jako nejvyšší
představitel města,kde oni nežijí,ale pouze vydělávají peníze.Jak jinak si  
vysvětlit ,že po všech rozhovorech p. Voloveckého a spol do médií,o tom, jak nechtějí
bojovat s obyvateli ,uspořádají s neskutečnou drzostí tzv.noční akci!?!
Akci nikoliv dlouhodobě plánovanou,protože v jejich celoročním plánu nebyla vůbec
uvedena.Celý víkend akce německé agentury na autodromu(motocykly o obsahu
600,750 a 1000ccm) a k tomu drift na polygonu až do noci ...
A co o státní svátek hned v pondělí?  Motoshow!!!  Moc se těšíme....Opět se na celý den
zavřeme ve svých bytech a domech.No a ?Koho to zajímá???
Co dodat?Nezájem,nezájem,nezájem...,tak to cítíme my,obyvatelé.
Ze státních peněz (tudíž i našich) byl postaven mostecký Polygon. Když ho bývalý
premiér Paroubek otevíral, tak nešetřil slovy chvály, na co všechno bude využit (výcvik
řidičů sanitek, záchranářů, hasičů, cisteren  atp.) Nikde ale ani zmínka o budoucnosti, o
tom,že  bude sloužit soukromému subjektu k výdělečné činnosti několika jedinců, ale
další tisíce občanů musí trpět hluk, smog a permanentní stres z toho, co dnešní majitelé
autodromu naplánují...
Proč se vedení autodromu brání tomu, aby ve svém Provozním řádu měli ustanoven
“vnější hlukový limit”, jako ho má například Autodrom Sosnová, nebo zahraniční autodromy,
jako například italská Monza a německé okruhy?
Proč vedení města rázně nezakročí například místní vyhláškou, která bude šetřit zdraví jejich voličů? 
Znovu Vás chceme požádat o rázný signál ze strany města směrem k autodromu.
K čemu je nám "Memorandum"? 
Nechceme nic víc,než žít v klidu.Je to tak moc?

S pozdravem,

občanský spolek „Zdraví pro Most“,


MOSTECKÝ DENÍK-POLYGON-DRIFT

26.9.2015

ČLÁNEK V HOMÉRU

18.9.2015

Lidé opět k autodromu: Žádáme protihlukovou vyhlášku!

Publikováno: 18.09.2015, Autor: V. Šoltysová

Na zastupitelstvo i tentokrát dorazili naštvaní občané, kteří žádali město o pomoc ve věci nadměrného hluku na autodromu. Vyzvali zastupitele, aby vydali vyhlášku, která by provoz omezila. V krajním případě pohrozili žalobou.

Lavice v zastupitelském sále znovu zaplnili obyvatelé Souše, kteří si stěžují na hluk z autodromu. „Máme již prokázáno a úředně ověřeno od krajské hygienické stanice, že hluk z autodromu je překračován. Zákonný limit je 50 decibelů a v osmihodinovém průměru naměřili 67 decibelů na jednom a 58 na druhém místě. Tyto hodnoty poškozují zdraví nás obyvatel. Chceme, budeme a musíme se bránit,“ sdělila Jitka Sotová z občanského spolku Zdraví pro Most. „Během krátké doby se k nám přihlásilo přes tři sta občanů, i ti, kteří si chtějí užívat rekreace na Matyldě, další se hlásí… Setkání s vedením autodromu, které nám pomohl domluvit pan primátor, se setkal jen s dílčím a nedostatečným zkrácením provozní doby - ani ne na původní úroveň,“ kritizovala Jitka Sotová. Upozornila také na to, že co se týče požadovaných protihlukových opatření ze strany autodromu, půjde nejspíš o běh na dlouhou trať. Autodrom podle jejích slov sice přizval odborníka na protihluková opatření, z jednání ale vyplynulo, že jen studie se bude zpracovávat několik měsíců. „Vedení autodromu navíc sdělilo, že pokud budou opatření drahá, dělat je stejně nebudou. Zřejmě si myslí, že do té doby můžou jezdit stejným, zdraví ohrožujícím způsobem. S tím ale rozhodně nesouhlasíme. Máme znalecké posudky nemovitostí, u nichž došlo ke snížení ceny o značnou částku z důvodu hluku, a budeme řešit propady cen. Necháme si vypracovat odborné lékařské posudky, spojili jsme se i s odborníky přes ekologii. Použijeme veškeré zákonné možnosti,“ ujišťovala zastupitele obyvatelka Souše.

Vydejte vyhlášku!

Kromě kritiky lidé ale městu navrhovali i následující opatření: „Jsme ochotni tolerovat sportovní akce v době závodů, kdy je technika kontrolována příslušnými asociacemi. Vadí nám však komerční a bezohledné akce, kterých je v celém plánu roku nejvíce. Chceme město požádat o novou vyhlášku o zabezpečení veřejného pořádku, aby alespoň některé dny uchránila občany před tímto hlukem, tedy o neděle a svátky. Věřím, že naleznete způsob, jak nám pomoci,“ obrátili se na zastupitele další obyvatelé Souše.

Dejte před tunel fotopasti

Obyvatelé, kteří vystoupili v diskusi na téma hluku, měli na zastupitele i další požadavky. Jeden z nich se týkal opatření v prostoru příjezdové silnice do závodního areálu. „Nám nevadí ani tak vlastní závody, ale především tréninkové jízdy. Přátelé motorismu, kteří si vytuní vozidla. Hlučnost je dokonce větší než u trucků. Protihlukové stěny jsou přitom nedodělané, hlučnost je nesnesitelná a my, kteří máme vjezd na autodrom naproti našim domům, víme, co to je, když jsou závody. Přijíždějí vozy a stojí v tomto místě a hlučí, než jsou odbaveni a než se dostanou do tunelu. Je to po celý den. Sjíždějí se sem z celé ČR, ale i Německa, Rakouska. Roštují stroje už na začátku a je to k nevydržení,“ popsal situaci na příjezdové cestě k autodromu Rudolf Kašpar. Navrhoval, aby město umístilo do tohoto prostoru fotopasti. „Poprosil bych, zda by to šlo udělat i v okolí vjezdu na autodrom. Nejen aby se měřila rychlost, ale i hlučnost. Dnes by to neměl být technický problém. To by nám pomohlo, aby se řidiči ukáznili i v tomto místě,“ je přesvědčený Rudolf Kašpar.

Nežádáme zavření autodromu

Se svou trochou do mlýna na téma hluku přispěla na zastupitelstvu i další z členů spolku Zdraví pro Most. Obyvatelka Souše nejprve poděkovala vedení města za vstřícnost při jednání s vedením autodromu. Zároveň ale konstatovala, že se zatím nepodařilo dojít k uspokojivému závěru pro všechny strany. „Autodrom oznámil, že žádná nákladná opatření dělat nebudou, protože by je to položilo finančně. Měřením bylo zjištěno, že hluk překračuje limity… Reakce některých, že jsme si neměli stavět v okolí autodromu domy, jsou scestné. Osmdesát procent domů tu totiž bylo ještě dříve než autodrom. Společnost porušuje několik zákonů, neposledně i o ochraně veřejného zdraví… My zde žijeme většinu života, odvádíme daně a jsme vaši voliči. Je na vás, co je pro Most předností. Nežádáme zavření autodromu, ale dodržování zákonů od společnosti tak, jak je musíme dodržovat i my. Apelujeme a žádáme o vydání nové vyhlášky. Budeme zákonným způsobem bojovat za naše práva a zdraví a jsme ochotni dojít až k podání žaloby,“ sdělila diskutující.

Otázka pro Jiřího Voleveckého, generálního ředitele Autodromu Most

Na posledním jednání zastupitelů opět vystoupili občané Souše se stížnostmi na provoz autodromu. Podle jejich slov překračuje autodrom limity hluku a neplní dohodu o vstřícném jednání ve směru k občanům, kteří žijí poblíž závodního okruhu. Jak tuto situaci budete řešit?

V první řadě se musím ohradit vůči tvrzení, že Autodrom Most neplní dohodu o vstřícném jednání ve směru k občanům, kteří žijí poblíž závodního okruhu. Rád bych uvedl, že naše společnost s občany komunikuje tak, jak slíbila a žádnému kontaktu se nevyhýbá. Dne 2. 9. proběhlo společné jednání celkem tří stran – jak autodromu, tak občanů, ale zastoupeno bylo i město. Zápis z tohoto jednání, který mají k dispozici všichni účastníci tohoto jednání, jsme ochotni poskytnou médiím k nahlédnutí. Nesouhlasíme s tvrzením, že proti snížení hluku nic neděláme. V současné době je ve fázi rozpracování protihluková studie, jejíž vyhotovení (tak jako u každé studie) nějakou chvíli trvá. Samozřejmě hledáme další varianty, jak omezit hladinu hluku a vyjít tak vstříc obyvatelům v okolí autodromu. Ruku v ruce s těmito opatřeními musíme najít způsob, který by současně neomezil činnost a chod společnosti.  Byť se jedná o omezení komerčních jízd na závodní dráze, budeme hledat nová řešení, která by byla přijatelná pro všechny zúčastněné strany. Omezení by měla platit s novou sezónou 2016, neboť v tuto chvíli nelze rušit sjednané obchodní závazky. S přicházejícím zimním obdobím bude provoz na závodním okruhu omezen a to z důvodu zajištění bezpečnosti všech zainteresovaných subjektů, jako jsou klienti či pracovníci samotného autodromu.

V neposlední řadě jsme si vědomi toho, že nesmí  docházet k porušení Zákona o ochraně veřejného zdraví § 30 zákona č. 258/2000 Sb. Na předchozích jednání všech přítomných stran však bylo jasně konstatováno, že je v zájmu všech najít řešení, které bude vyhovovat všem stranám a že v současné době je ze strany Autodromu Most viditelně projevena vůle problém řešit.


SCHŮZKA P.ING.KAŠPARA S VEDENÍM AUTODROMU

16.9.2015

Věc: Záznam z jednání na Autodromu v Mostě dne 16.9.2015

Z vlastní iniciativy jsem vyvolal jednání se zástupci autodromu, neboť zejména dopad hluku vycházející ze stále intenzivnějšího provozu autodromu na obydlí nás bydlících v jeho sousedství je stále vyšší. Stroje, které tam jezdí jsou svým hlukem stále více obtěžující. Dokážeme to posoudit, neboť pamatujeme stav před jeho postavením, začátky autoklubu, který jej provozoval až po nynější intenzivní využívání specifickou skupinou zájemců prakticky z celé vyspělé Evropy. Moje rodina i sousedé jsou tímto provozem silně zatěžováni a frustrováni.

Jednání se za autodrom zúčastnili:
- pan generální ředitel Volovecký
- pan Soukup manager vnějších vztahů 

V hodinové místy i emotivnější diskusi jsme si vysvětlovali svá stanoviska. Skutečností však je a zůstává, že hygienická norma hlučnosti je překračována.

Závěry z jednání formuluji takto:

1./ Byl jsem požádán, abychom měli trpělivost s provozní dobou do konce října, neboť autodrom ji má s klienty již nasmlouvanou. Pro příští sezonu to nemá rozhodně být přes 18 hod. Otázky dalších přestávek, dnů bez jízd atd. i případný sezonní program 2016 by měly být předmětem dalších jednání. Za svou osobu jsem to vzal na vědomí, avšak neznám stanovisko občanského sdružení.

2./ Zástupci autodromu byli velice překvapeni ( a já jsem jejich údivu uvěřil ), že neví o tom, že pronajímatel značné části kapacity autodromu německá firma Hafeneger- Renntrainings inzeruje na svých webových stránkách ve SRN ježdění na dráze v Mostě bez jakéhokoliv limitu hlučnosti. Tento bonus neomezené hlučnosti při inzercích tzv. tréninkových jízd na německých autodromech Hafeneger neuvádí. Tady jednoznačně slíbili  zástupci autodromu zásah, že to musí Hafeneger ze svých webových stránek odstranit ! Jaký to bude mít konkretní příznivý dopad na nás konzumenty této hlučnosti v okolí dráhy musíme vyčkat !?

3./ Vedení autodromu chce řešit dnes už nezpochybnitelnou hygienické normy přesahující hlučnost studiemi, projekty, výběrovým řízením realizátorů atd. Nás však hlučnost obtěžuje již nyní. Dle mého názoru je nutno tedy omezit provoz pouze na stroje nepřekračující limity hluku nebo začít na exponovaných místech realizovat opatření neprodleně. Některé náměty jsem provozovatelům řekl. A jsem si jist, že ani renomovaná studie žádné technicky zázračné řešení nevymyslí. Občanské sdružení, komunální správa a hygienici musí ze zákona trvat na dodržení limitu hlučnosti a to s ohledem na zdraví obyvatel.

Zpracoval: Ing. Rudolf Kašpar

PS: Kopii tohoto záznamu z jednání zasílám manageru autodromu Most pro vnější vztahy p.Jiřímu Soukupovi


DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK ZA SPOLEK NA ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 10.9. 2015 -

11.9.2015

Na tomto místě jsme stáli před třemi měsíci  a náš problém byl a je stále stejný. Nadměrný a neustávající hluk z autodromu…

 

Od té doby se změnilo několik věcí. Dnes již máme úředně od KHS prokázáno, že hluk je překračován.Zákonný limit 50 decibelů byl překročen. Na jednom měřeném úseku bylo v osmihodinovém průměru naměřeno 67 decibelů a na druhém 58. To jsou hodnoty, které již poškozují zdraví našich obyvatel!!! My, obyvatelé  nejen přilehlých částí města, jsme se seskupili v občanském spolku “Zdraví pro Most“ a chceme, budeme a musíme se bránit. Mluvím zde jako mluvčí našeho spolku. Přidávají se k nám i další občané, co zde přímo nebydlí , ale rádi by se v klidu a tichu rekreovali na Matyldě. Rodiny s dětmi, cyklisté, bruslaři, ti všichni,kteří chtějí trávit volný čas v oddychové zóně našeho města.

 

V krátké době se nám do spolku přihlásilo přes 300 občanů a další  volají a přidávají se a již ted je zřejmé, že nás bude víc jak tisíc.)…

 

Snaha pana primátora, za kterou mu děkujeme, o domluvu s autodromem se, dle našeho názoru, setkala pouze s dílčím a nedostatečným zkrácením provozní doby.  Na společné schůzce ze zástupci města, autodromu a našeho spolku, bylo několikrát zástupci autodromu opakováno, že budou dělat pouze vše, co musí v mezích zákona. Ale i to bude zřejmě dlouhodobý problém, neboť autodromem přizvaný odborník na protihluková opatření sdělil, že budou několik měsíců vypracovávat studii. Z autodromu zaznělo, že pokud budou opatření drahá, dělat je stejně nebudou!!! A do té doby zřejmě myslí, že mohou  jezdit stále stejným, zdraví ohrožujícím způsobem. S tím rozhodně nesouhlasíme! Není možné stavět ekonomické zájmy soukromé společnosti nad zdraví občanů. Navíc naše ekonomické zájmy jsou taktéž dotčeny. Dnes již máme znalecký posudek k nemovitosti v Souši, kde došlo ke snížení ceny domu z důvodu hluku, takže  jsou dotčeny zcela prokazatelně. Necháváme si vypracovat lékařské odborné posudky poukazující na negativní vliv dlouhodobého působení hluku na zdravotní stav člověka. Spojili jsme se s ekologickými odborníky, kteří řeší případnou kontaminaci spodních vod a ovzduší v okolí autodromu. Budeme řešit ekonomické propady cen nemovitostí v důsledku nadměrného hluku.

 

Nikdo se nemůže divit, že použijeme veškeré zákonné možnosti, protože již tento víkend nám opět autodrom předvedl,j ak moc chtějí občanům vyjít vstříc. Motocykly, které řádily celý víkend na autodromu, byly zvány k nám do Mostu na stránkách pořádající agentury slovy: “Žádné omezení hluku!!!“ Co k tomu dodat? Ve městě? To přece není normální !!! Zástupci autodromu tvrdí, že měří hluk každého vozidla 50 cm od výfuku, a přitom zvou kohokoliv bez omezení hluku. Dělají si z nás ze všech pouze legraci. Proto k nám jezdí dělat rámus jezdci z celé Evropy. Jsme ochotni tolerovat sportovní akce v podobě závodů, kde je alespoň technika kontrolována a regulována příslušnými asociacemi, pokud jsou v zákonných limitech, ale vadí nám především tyto pouze komerční bezohledné akce, kterých je v celoročním programu nejvíce. 

 

Chceme proto opět město poprosit o pomoc.V  současné chvíli by nám pomohla obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Aby alespoň některé dny bránila občany před tímto hlukem. Neděle,svátky…, protože autodrom je součástí města – je prostě ve městě. Dali jsme i podněty na odbor životního prostředí a na stavební odbor.

 

Věříme,že nejdete i jiné cesty, jak nám pomoci….

Děkuji.


Diskusní příspěvek za spolek na zastupitelstvu dne 10.9. 2015 - p.Gabková

10.9.2015

Dobrý den, jmenuji se Jitka Gabková a bydlím v Mostě Souši a patřím mezi členy spolku Zdraví pro Most.

Chci navázat na předsedkyni spolku, paní Sotovou  a zároveň bych ráda poděkovala primátorovi města, Mgr. Paparegovi  za vstřícnost a ochotu při jednání s vedením Autodromu .

Bohužel musím konstatovat, že od posledního zastupitelstva z 28.6.2015 se zatím nepodařilo ani nám jako spolku ani v součinnosti s magistrátem dojít při jednání s Autodromem k uspokojivému závěru pro všechny zúčastněné strany.

Vedení Autodromu sice vyvolalo schůzku s obyvateli dotčených nemovitostí  v okruhu, ale jak nám bylo řečeno na schůzce zástupcem, byli překvapeni a nečekali tak velkou účast. Obyvatelé byli tak rozhořčeni, že k dalšímu jednání pan Zajíček pozval předsedkyni spolku za účasti zástupců magistrátu k jednání zde v budově. O to více nás zaráží, jak arogantním a nepřístupným sdělením do médií pan Volovecký tři dny před jednáním oznámil,  že žádná omezení dělat nebudou, protože by je to finančně položilo.

Chápeme, že každý podnikatel podniká za účelem zisku, ale nám jako obyvatelům města Mostu je opravdu jedno,  zda je to finančně položí či nikoliv. Na nás také zřetel neberou.  Oficiálním měřením bylo zjištěno, že hluk z Autodromu překračuje limity a z vyjádření KHS v médiích jasně zaznělo, že stížnosti jsou oprávněné.

Reakce některých obyvatel na naše stížnosti, že jsme si neměli stavět domy v blízkosti autodromu jsou zcestné, neboť  více jak 80% nemovitostí byly postaveny ještě před otevřením autodromu. Konkrétně náš dům byl postaven v roce 1927 a vše je dohledatelné  i na Katastrálním území. Ale koneckonců není podstatné, co tu stálo dříve, podstatné je to, že společnost vlastnící autodrom od roku 2014 porušuje ve svém podnikání  několik zákonů, např. Z.455/1991 o živnostenském podnikání, konkrétně § 31 odst.17), kde se uvádí:  

Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. To se samozřejmě týká i samotného podnikatele. Dále je zde hlavně porušován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, díl 6, § 30, odst.1: 

Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,31) vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace,32) vlastník dráhy32a) a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku nebo vibrací"), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.

Odst. 2) Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Měřením KHS bylo prokázáno, že limity byly překročeny jak pro vnitřní chráněné prostory, tak i pro venkovní prostory, kterým je tzv. rekreační oblast Matylda. 

Zkrácení provozní doby dvou dnů v týdnu nesníží a ani nesnížilo vysoké zatížení hlukem v okolí autodromu. To nám ostatně vedení předvedlo i o minulý víkend v termínu 4. – 6. 9.2015.

Proč si pozvali odborníka na vypracování studie , když už nám předem sdělili, že pokud to bude finančně náročné, tak stejně nic dělat nebudou.

Vedení autodromu trvale bydlí mimo Most, a proto jednají tak bezohledně vůči obyvatelům Mostu.

My zde žijeme většinu života, jsme voliči Vás zastupitelů , vytváříme svou prací hodnoty a odvádíme zde daně jak z příjmů, tak z nemovitostí, které však díky jednání vedení autodromu ztrácejí na tržní ceně.

Pan Volovecký se oháněl slovy, jak významným jsou zaměstnavatelem v tomto regionu, a všichni víme, že společnost má cca kolem 20ti stálých zaměstnanců a ostatní jsou sezonní pracovníci na dohody o pracovní činnosti. Je na posouzení  Vás zastupitelů, co je pro Most předností.

Nežádáme zavření Autodromu, ale dodržování zákonů od společnosti, tak jak je musíme dodržovat i my, občané.

Vzhledem k tomu, že vedení autodromu není ochotno zajistit omezení hluku pod zákonný limit, apelujeme na Vás a žádáme o vydání  obecně závazné vyhlášky dle § 10 zákona č. 128/2000 Sb.

Jsme zákonným způsobem založený spolek a budeme i zákonným způsobem bojovat za naše práva a zdraví. Jsme ochotni  dojít až k podání žaloby podle Novely občanského  zákoníku.


ČESKÝ ROZHLAS - rozhovor s nespokojenými občany

4.9.2015

PODNĚT NA HLUK Z AUTODROMU V MOSTĚ

1.9.2015

Dne 20.6.2015 bylo provedeno akreditované měření hluku na dvou místech města Most. Jednalo se o měření ve venkovním chráněném prostoru staveb, v denní době. Dne 27.7.2015 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem postoupený podnět na hluk z Autodromu v Mostě. Výsledkem provedeného měření je v obou případech překročení hygienických limitů hluku. Místa, naměřené hodnoty a výsledky ve vztahu k hygienickým limitům najdete na stránce Měření hluku. Celou zprávu si rovněž můžete prohlédnout jako dokument PDF.


TELEVIZNÍ REPORTÁŽ O AUTODROMU

31.8.2015

Zde můžete zhlédnout televizní reportáž o hluku z autodromu (cca osmnáctá minuta)...
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000140831-udalosti-v-regionech


DOPIS PRIMÁTOROVI

27.8.2015

Vážený pane primátore,

chceme Vás požádat jménem občanského spolku "Zdraví pro Most", s ohledem na nadcházející schůzku se zástupci Autodromu Most a.s., o tyto informace:

1. Protože jsme, i přes Vaši snahu situaci řešit, zaznamenali pouze zkrácenou provozní dobu v některých dnech,ale neutěšený  hlukový stav trvá, chtěli bychom znát stanovisko města k řešení této situace. Nadále dochází k vysoké a -pro obytnou a oddychovou  zónu města-nepatřičné hlukové   zátěži  na    místní občany, poškozující  zdraví, klidný život a v neposlední řadě i hodnoty našich majetků.

2. S ohledem na to, že areál společnosti Autodrom Most a.s. byl vybudován v těsném sousedství obytné zóny, a to v osmdesátých letech minulého století, považujeme za důležité vědět, zda-li  faktická přeměna  sportovního areálu v současný ryzí „autodrom", kdy stěžejní činností je provozování auto-moto sportu, je v pořádku. To jak z hlediska zákonných norem, tak i z hlediska práv dotčených obyvatel žijících v sousedství.

3. Dále pak, jakým způsobem jsou z areálu odváděny splaškové vody do městské čističky odpadních vod,neboť bylo zdokumentováno, že vytékají do lesa a vtékají do tzv. Bezejmenného potoka.

4. Jaká je možnost vyhlášení obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

S pozdravem

občanský spolek "Zdraví pro Most"