Občanský spolek Zdraví pro Most

 

Spolek "Zdraví pro Most" je nezávislým a dobrovolným spolkem občanů se zájmem aktivně se podílet na zachování zdravého životního prostředí, ochraně zdraví občanů, přírody a krajiny na Mostecku.

Hájí zájmy všech, kteří jsou postiženi negativními vlivy prostředí a usiluje o zachování kvality života v Mostě a jeho okolí.  Prosazuje práva a zájmy občanů postižených škodlivým vlivem způsobeným chybným urbanistickým řešením či negativním působením průmyslových zón.

Náš zájem nezahrnuje pouze fyzické, ale i duševní zdraví a sociální pohodu. Spolupracujeme s organizacemi zastávajícími stejné názory a principy. Nejsme radikálním spolkem, apelujeme na zdravý rozum a zákonné normy.

Chcete-li se připojit, či nás podpořit jste vítáni...

Předseda spolkuing. Dlouhý Ivan                                                                       

 


                                      

Dokumenty ke stažení :

  • stanovy ve formátu PDF
  • přihláška ve formátu PDF (případně DOC)                                                                  

 

číslo účtu: 272218257/0300

Odkaz na transparentní účet spolku

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/272218257